Tulkojums "augšējā daļa" zviedru valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Zviedru

Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums :
Lem

Daļa - tulkojums :
Del

Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Augšējā daļa - tulkojums : Augšējā daļa - tulkojums : Augšējā daļā - tulkojums : Augšējā daļa - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

augšstilbu augšējā daļa
Var skall jag ta injektionen?
(augšējā mugurējā daļa)
(överarmens baksida)
augšstilbu augšējā daļa un
högts upp på låren och
Augšējā daļa no trijstūra (augšējā) smilga līnija, ko veido.
Den övre delen av triangeln (överst) böjd till den linje som bildas.
Augšējā daļa ozola ir gatavs.
Den övre delen av ek är klar.
Augšējā daļa ozola ir gatavs.
Den à vre delen av ek à r klar.
Augšējā daļa no apakšējās, atverot kabatas.
Den övre delen av nedre, öppna fickor.
INJEKCIJU VIETA Labā roka (augšējā mugurējā daļa)
OMRÅDE 2 OMRÅDE 1
Augšējā daļa no produkta iet uz leju.
Den övre delen av produkten kommer att gå ner.
Augšstilba augšējā daļa un Vēders, izņemot zonu ap nabu.
Lårens övre del och Magen, utom området runt naveln. ke
Augšējā daļa (pretējā dīglim) vai vainags ir bez rievām.
Den övre delen (på motsatt sida i förhållande till grodden), eller kronan, skall inte ha någon spricka.
nepareizi 4 Pētot zona, augšējā daļa no ekrāna balta.
fel 4 När utforska Area, är den övre delen av skärmen vit.
Augšējā daļa ir izlaista, lai tie nesasniedza reizes līniju.
Den övre delen utelämnas, så att de inte uppnår luckan linjen.
Augšējā daļa no žurnāla enerģijas jāizolē ar polistirola plēvi .
Den övre delen av magasinet av energi måste isoleras genom polystyrenfilm .
injicēšanai augšstilbu augšējā daļa un vēders, izņemot zonu ap nabu.
De lämpligaste injektionsställena är följande högt upp på låren, eller på buken, utom området kring naveln.
4 Connect Frieze stiprinājums, novietojums augšējā daļa no Barjeras Robežšķautnes paneļiem
4 Connect Friezefäste, monteras i ovankant på Combison Barrier
Minētās zonas augšējā daļa un lejasdaļa jāuzskata par vienu epidemioloģisko vienību.)
De övre och nedre delarna av denna zon måste ses som en epidemiologisk enhet.)
Augšējā daļa no produkta unbent atpakaļ tā, lai leņķis gāja uz augšu.
Den övre delen av produkten unbent tillbaka så att vinkeln gick upp.
Augšējā daļa no produkta unbent atpakaļ tā, lai leņķis gāja uz augšu.
Den à vre delen av produkten unbent tillbaka sà att vinkeln gick upp.
Augšējā daļa ir tāda pati kā iepriekšējā gadījumā, vienīgi adata ir garāka.
Överdelen är samma som i föregående apparat.
Kļūdu labojums Pētot zona, izpaužas augšējā Nē GBA daļa no ekrāna uz balta.
Error Correction När utforska Area, får den övre Nej GBA del av skärmen till vitt.
Augšējā daļa no žurnāla enerģijas jāizolē ar polistirola plēvi . Plaknei, grīdas plānots segumiem .
Den övre delen av magasinet av energi måste isoleras genom polystyrenfilm . Till planet för den planerade avjämningsmassa .
jebkādu āmi, kura augšējā daļa izstieptā veidā aptuveni neatbilst apakšējai daļai izstieptā veidā.
lyft där den övre halvan i sin utsträckta längd inte är ungefär densamma som den nedre halvan i dess utsträckta längd.
f) jebkādu āmi, kura augšējā daļa izstieptā veidā aptuveni neatbilst apakšējai daļai izstieptā veidā.
f) lyft där den övre halvan i sin utsträckta längd inte är ungefär densamma som den nedre halvan i dess utsträckta längd.
Šajā gadījumā attiecīgo sandaļu pamata prāvā augšējā daļa galvenokārt sastāv no ādas un tekstilmateriāla.
I förevarande fall består överdelen av sandalen huvudsakligen av läder och textilmaterial.
Augšējā
Överst
Augšējā
Överst
Augšējā!
Ta er upp dit!
Augšējā
Maxigräns
Šajā gadījumā augšējā augšējā stūrī, viņam nav.
I det här fallet toppen övre hörnet, innehar han inte.
Tagad jums ir spike (apakšējā stūrī smilga daļas, un augšējā daļa ir salocīts uz pusēm).
Nu har du en spik (nedre delar hörnet böjd, och den övre delen viks på mitten).
Produkta apraksts White pildspalva barelu, cietā krāsas rokturis un augšējā daļa, metāla klipu, shinning hromētas piederumi
Produktbeskrivning Vit penna fat, enfärgad grepp och övre delen, metallklämma, shinning kromade tillbehör
Augšējā kreisā
Överst till vänster
Augšējā labajā
Överst till höger
Augšējā robeža
Övre gräns
Augšējā vērtība
Övre gräns
Augšējā vērtība
Uppslagningsvärde
Augšējā vērtība
Uppslagningsvektor
Augšējā vērtība
Värdet
Augšējā vērtība
Slutvärde
Augšējā Tekne
Övre fack
Augšējā Tekne
Övre magasin
augšējā apmale
övre marginal
Augšējā uzvēlneQShortcut
MenyradQShortcut
Augšējā kreisā diagonāle
Diagonalt uppifrån vänster

 

Saistītie meklējumi: Augšējā Daļa - Augšējā Pusē - Augšējā Mala - Augšējā Kreisajā - Augšējā Robeža - Augšējā Stacija - Augšējā Stūrī - Augšējā Skolas - Augšējā Rinda - Daļa -