Tulkojums "dabiskā ekosistēma" vācu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Vācu

Ekosistēma - tulkojums : Dabiska - tulkojums : Dabiskā ekosistēma - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Vidusjūras reģions apdraudēta ekosistēma.
Das Mittelmeer ein bedrohtes Ökosystem
Viņiem ir pašiem sava ekosistēma.
Die haben ihr eigenes Ökosystem.
Baltijas jūrai ir nepieciešama veselīga ekosistēma.
Das Problem besteht darin, dass die Ostsee ein gesundes Ökosystem braucht.
Mums jāsaglabā pasaules okeāni kā ekosistēma.
Die Weltmeere müssen als Ökosystem erhalten werden.
Ievērojama bioloģiskā daudzveidība un bagātīga jūras ekosistēma
Bemerkenswerte biologische Vielfalt der Meeresökosysteme
Dabiskā atlase.
Natürliche Selektion.
Dabiskā izlase!
Überleben des Stärkeren.
Dabiskā izlase.
Natürliche Auslese.
Dabiskā kaučuka ražotājs ir dalībnieks, kura dabiskā kaučuka produkcijas apjoms pārsniedz tā patērētā dabiskā kaučuka apjomu.
Hersteller von Naturkautschuk bezeichnet jedes Mitglied, dessen Erzeugung von Naturkautschuk über seinem Verbrauch von Naturkautschuk liegt.
Jūras ekosistēma uz klimata pārmaiņām reaģē relatīvi elastīgi.
Das Ökosystem Meer reagiert relativ flexibel auf die Auswirkungen des Klimawandels.
Jūras ekosistēma uz klimata pārmaiņām reaģē relatīvi elastīgi.
Das Ökosystem Meer reagiert relativ flexibel auf die Auswirkungen des Klima wan dels.
Galvenais dabiskā krāsa.
Die Hauptsache die natürliche Farbe.
Ietekme dabiskā pieskāriena.
Wirkung natürlichen Touch.
Dabiskā biotopa atdzimšana
Wieder ein natürlicher Lebensraum!
Dabiskā korķa izstrādājumi
Holz, entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden
no dabiskā akmens
aus Kunstharz
Dabiskā korķa izstrādājumi
Jute und andere textile Bastfasern, roh oder geröstet
no dabiskā akmens
weniger als 2050 mm
Dabiskā korķa izstrādājumi
aus parallel auf eine Unterlage aus Papier aufgebrachten Spinnstoffgarnen
Dabiskā korķa izstrādājumi
Hanf, roh oder geröstet
no dabiskā akmens
2050 mm oder mehr
Dabiskā korķa izstrādājumi
andere Gewebe in Verbindung mit Zellkautschuk
no dabiskā akmens
Tonfrequenzverstärker, elektrisch, für die Fernsprechtechnik oder Messtechnik
Jūra ir kompleksa ekosistēma, kas sniedzas pāri administratīvajām robežām.
Das Meer ist ein komplexes Ökosystem, das an den Verwaltungsgrenzen nicht Halt macht.
Taču šī ekosistēma cieš no zvejas iekārtu izmantošanaspostošajām sekām.
Dieses Ökosystem leidet unter der Nutzung von Fanggeräten, dieverheerende Auswirkungen haben.
Nosaka matus dabiskā veidā.
Festigung der Haare auf natürliche Weise.
Krūšutēls vai dabiskā lielumā?
Klein oder lebensgroß?
Dabiskā kaučuka lokšņu laminēšana
Aufeinanderschichten von Platten aus Naturkautschuk
Dabiskā kaučuka dūmotās loksnes
Naturkautschuk in Form von geräucherten Blättern smoked sheets
Kūpinātas dabiskā kaučuka loksnes
N,N Bis 2 methoxyethyl hydroxylamin)
F532 dabiskā spirta tilpumkoncentrācija
F532 Natürlicher Alkoholgehalt in Volumenprozent
Arktikas ekosistēma ir ļoti trausla, tāpēc tai vajadzīga maksimāla aizsardzība.
Das Ökosystem in der Arktis ist sehr empfindlich und benötigt daher einen maximalen Schutz und Absicherung.
h) dabiskā spirta tilpumkoncentrācija ir
h) natürlicher Alkoholgehalt
Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
Waren aus Tonschiefer oder aus Pressschiefer
dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
Waren aus Tonschiefer oder aus Pressschiefer
Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
Campingausrüstungen
Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
ex Kapitel 94
Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
ex Kapitel 23
Dabiskā grafīta pulveris vai pārslas
Anm.
citādi dabiskā kaučuka ķīmiskie atvasinājumi
Dorne, Spannzangen und Hülsen)
Dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi
Herstellen aus bearbeitetem Schiefer
nevulkanizēta dabiskā kaučuka vai sintētiskā kaučuka granulas, kas sagatavotas vulkanizēšanai dabiskā un sintētiskā kaučuka maisījumi
Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf
nevulkanizēta dabiskā kaučuka vai sintētiskā kaučuka granulas, kas sagatavotas vulkanizēšanai dabiskā un sintētiskā kaučuka maisījumi
in 3 oder 4 bindigem Köper, einschließlich Doppelköper
No otras puses, jūras ekosistēma uz klimata pārmaiņām reaģē relatīvi elastīgi.
Andererseits reagiert das Ökosystem Meer relativ flexibel auf die Auswirkungen des Klima wan dels.
USEtirgojama emisijas atļauja (206)ekosistēma (211)ekvatoriālā josla (211) elektriskā interference
USE krebserzeugender Stoff (5216) landwirtschaftliche Katastrophe (5216)

 

Saistītie meklējumi: Ekosistēma - Dabiskā Vide - Dabiskā Izrāde - Dabiskā Horn - Dabiskā šķiedra - Dabiskā Medicīna - Dabiska Barjera - Dabiskā Izlase - Dabiskā Veidā - Dabiskā Priekšrocība -