Tulkojums "alfa kanāls" vācu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Vācu

Alfa - tulkojums : Kanāls - tulkojums : Kanāls - tulkojums : Kanāls - tulkojums : Alfa kanāls - tulkojums : Kanāls - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Alfa kanāls
Alphakanal
Turklāt tā var glabāt arī izvēles alfa kanāls pārredzamību.
Darüber hinaus kann es auch ein Shop optional Alpha Kanal für Transparenz.
Alfa rāda attēla alfa kanāla vērtības. Šis kanāls atbilst caurspīdīgumam un to atbalsta daži attēlu formāti, piemēram, PNG un TIF.
Alpha zeigt die Alpha Werte des Bildes. Dieser Kanal stellt die Transparenzwerte dar und wird von einigen Bildformaten wie z. B. PNG oder TIF unterstützt.
Kanāls Grafikā attēlotais ieraksta kanāls (ja stacija strādā Labākais Kanāls režīmā)
Kanal Aufgezeichneter Kanal im Signaldiagramm (falls Best Channel Mode gewählt)
Kanāls
Kanal
Kanāls
Kanal
Kanāls
Abbrechen
Kanāls
Abbrechen
Kanāls
Kanalquellen
Kanāls
Kanal
Tai ir gaisa kanāls. Tai ir asins kanāls.
Der Chip hat einen Luftkanal und einen Blutkanal.
DMA kanāls
DMA Kanäle
Radiofrekvences kanāls
RF Kanal
1. kanāls
Kanal 1
2. kanāls
Kanal 2
Šķiedras kanāls
Fibrechannel
Mono kanāls
Mono Kanal
Kreisais kanāls
Linker Kanal
Labais kanāls
Rechter Kanal
Duālais kanāls
Zweikanal
Klienta kanāls
Client Kanal
Servera kanāls
Server Kanal
Minimizēt Kanāls
Aktive Kanäle
Maksimizēt Kanāls
Kanal maximieren
Minimizēt Kanāls
Kanal minimieren
Šausmu kanāls.
Der GreueltatenKanal.
3. kanāls.
Channel 3.
12. kanāls.
Kanal 12.
Kurš kanāls?
Auf welchem Kanal läuft das?
3.kanāls.
Auf Kanal Drei schalten.
Filmu kanāls.
Netflix.
kanāls paralēlas līnijas
Kanal parallele Linien
DT atšķaidīšanas kanāls
Verdünnungstunnel
Kanāls Saône Moselle Rhin
Canal Saône Moselle Rhin
Šis ir Skatu kanāls.
Sie sehen den Landschaftssender.
Man ir HBO kanāls.
Ja. Ich kriege HBO rein.
Rūpnieciski ražots kanalizācijas kanāls
Vorgefertigte Ablaufkanäle
Pirmais kanāls piedāvā vispārējus raidījumus, bet otrais kanāls ir vērts uz specifiskāku auditoriju.
Während der erste Sender ein allgemeines Programm zu bieten hat, ist der zweite Sender eher auf Fachpublikum auszurichten.
Šie kanāls gaismas jābūt mainījies.
...einer der verwegensten Großwildjäger.
Austrumu kanāls (ICES apgabals VIId),
östlicher Ärmelkanal (ICES Division VIId),
USEPanamas kanāls (4 21)Panamas kanāls (4 21) pārvadājumu tarifu apstiprināšana par gaisu smagāks lidaparāts
Nutzfahrzeug (4816) nachhaltiges Verkehrssystem
Pilsētas kanāls parku sadala divās daļās.
Der Stadtkanal zerschneidet den Park in zwei Teile.
EuroparlTV Eiropas Parlamenta interneta televīzijas kanāls
EuroparlTV Der Web TV Sender des Europäischen Parlaments
Neņirgājies. Atlantā ir CNN ziņu kanāls.
Lach nicht, wir sind in Atlanta.
Subsīdijas, ko saņēmis kanāls France 2
Zuschüsse für France 2

 

Saistītie meklējumi: Alfa - Alfa Viļņu - Alfa Viļņi - Kanāls - Izplatīšanas Kanāls - Pārdošanas Kanāls - Kabeļu Kanāls - Dzirdes Kanāls - Radio Kanāls - Datu Kanāls -