Tulkojums "Dunning summa" vācu valoda:


Vai tu domāji : Dūņaina summa ?

  Vārdnīca Latvijas-Vācu

Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Summā - tulkojums : Summa - tulkojums : Dunning - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa Patēriņam
AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen
Priekšsēdētājas kundze! Es pārfrāzēšu 18. gadsimta Anglijas parlamenta locekļa John Dunning teikto, ka ES budžets ir palielinājies, palielinās un tas ir jāsamazina.
Frau Präsidentin, um frei nach John Dunning, einem englischen Abgeordneten des 18. Jahrhunderts, zu sprechen Der EU Haushalt wurde erhöht, steigt nach wie vor an und sollte verringert werden.
LGL LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL , summa
AVJ AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen
LGL , summa LGL , summa LGL LGL LGL , summa
Täglich fällig Mit vereinbarter Laufzeit
LGL LGL , summa LGL , summa LGL , summa LGL
AVJ AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ , Volumen AVJ
LGL , summa LGL , summa
AVJ , Volumen AVJ , Volumen
(Saistību summa maksājumu summa)
(Höhe der Verpflichtungen Höhe der Zahlungen)
(Saistību summa maksājumu summa)
(Höhe der Verpflich tungen Höhe der Zahlungen)
(Saistību summa maksājumu summa)
(Verpflichtungen insgesamt Zahlungen insgesamt)
(Saistību summa maksājumu summa)
Höhe der Zahlungen)
(Saistību summa maksājumu summa)
Zahlungen insges.)
LGL LGL , summa LGL , summa
AVJ , Volumen AVJ , Volumen
Summa
Summe
Summa
Betrag in EUR
Summa _____
Betrag _____
Summa
Beträge
Summa ( )
Beträge (in )
summa
Insgesamt
Summa
Gesamtpreis
Summa
insgesamt
Summa
in Höhe von
Summa
Höhe je
summa
Höhe je
Summa
Höhe des
4 5 6 7 LGL , summa LGL LGL LGL LGL , summa LGL , summa
1 2 3 4 5 6 7 Laufzeit bis zu einem Jahr Laufzeit von über einem Jahr bis zu zwei Jahren Laufzeit über zwei Jahre 8 9 10 11
LGL , summa
AVJ , Volumen AVJ , Volumen
LGL , summa
AVJ , Volumen
(Saistību summa
(Höhe der Verpflichtungen
(Atsauces summa)
(Referenzbetrag)
(Atskaites summa)
(Referenzbetrag)
(Saistību summa
(Verpflichtungen insges.
Saistību summa
(Verpflichtungen insges.
(Saistību summa
(Verpflichtun gen insges.
maksājumu summa)
Höhe der Zahlungen)
maksājumu summa)
Zahlungen insges.)
maksājumu summa)
Zahlungen insges.)
Summa (EUR)
Betrag
summa (EUR)
Betrag (EUR)
Summa (EUR)
Betrag (in EUR)
Summa (tūkstošos)
Betrag (in tausend EUR)
Prasījuma summa
Betrag der Forderung
Maksājuma summa
Betrag der Zahlung
Summa (EUR)
Betrag in EUR
Summa MEUR
Betrag in Mio. EUR
Summa (EUR)
Beträge (in EUR)

 

Saistītie meklējumi: Dunning - Dunning Process - Summa - Rēķina Summa - Minimālā Summa - Summa Rēķinā - Rēķinā Norādītā Summa - Maksimālā Summa - Pilna Summa - Apdrošinājuma Summa -