Tulkojums "arodbiedrībās" uz ungāru valodu:


  Vārdnīca Latvijas-Ungāru

Arodbiedrības - tulkojums : Arodbiedrībās - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pirmīt jūs pieminējāt dalību arodbiedrībās un to neapstrīdamās tiesības uz streiku.
Korábban Ön a szakszervezeti tagságot és a sztrájkhoz való jogot szentnek és sérthetetlennek nevezte.
Pirmais ir sadalīt lauksaimniekus lielajos un mazajos un izjaukt viņu vienotību arodbiedrībās.
Az első a gazdák felosztása nagyra és kicsire, valamint egységük tönkretétele a szakszervezetekben.
(HU) Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pantā par cilvēktiesībām noteiktas tiesības iestāties arodbiedrībās.
(HU) Az emberi jogok európai egyezményének 11. cikke emberi jogként határozza meg a szakszervezeti tevékenység gyakorlásához való jogot.
Aicinājām valdību un opozīciju ievērot cilvēktiesības, vārda brīvību un tiesības apvienoties arodbiedrībās.
Felszólítottuk a kormányt és az ellenzéket is, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat, a szólásszabadságot és az egyesülési szabadságot.
Tādēļ darbiniekiem, kuri strādā arodbiedrībās, turpina maksāt algu no ES budžeta kā Komisijas darbiniekiem.
Így tehát az az alkalmazott, aki a szakszervezethez kerül, továbbra is bizottsági alkalmazottként kap fizetést az EU költségvetésből.
Sevišķi satraucošas ir sūdzības par plašsaziņas līdzekļu brīvību, pulcēšanās brīvību un tiesībām apvienoties arodbiedrībās.
Különösen aggasztóak a média szabadságával, a gyülekezési és egyesülési szabadsággal kapcsolatos panaszok.
Šāda pārcelšana uz laiku darbā arodbiedrībās, pamatojoties uz to pārstāvību, ir atļauta kopš 1989. gada.
Az ilyen, szakszervezeteknek képviseletük alapján adott kirendelések 1989 óta engedélyezettek.
Ne darba devēju organizācijās, ne arodbiedrībās un sabiedriskajā sektorā nav pietiekami daudz sieviešu augstos posteņos.
Sem a munkáltatók szervezetei, sem a szakszervezetek, sem az állami szektor nem alkalmaz elég nőt magas szintű beosztásokban.
Visiem, kas īsteno politiskās pilnvaras un pilnvaras Eiropas līmenī un arodbiedrībās, reizi gadā būtu jāatskaitās par darbību Eiropas līmenī.
Egyszerűsíteni kellene a mobilitási alaphoz való hozzáférést, lehetővé téve, hogy a közgyűlésekre, képzésekre, tanácskozásokra meghívják más tagállamok civil társadalmi képviselőit, valamint hogy hatékonyan terjesszék a mások tapasztalataival kapcsolatos információkat.
rakstiski. (PL) Debates par grozījumiem Darba laika direktīvā ir raisījušas interesi daudzās jomās, jo īpaši arodbiedrībās un darba devēju organizācijās.
írásban. (PL) A munkaidő irányelv módosításairól szóló vita érdeklődést keltett számos területen, főként a szakszervezeteken és a munkáltatói szervezeteken belül.
Jums ir arī jāsaņem vienlīdzīga attieksme attiecībā uz piekļuvi mācībām, dalību arodbiedrībās un ar to saistīto tiesību izmantošanu un mitekļa izmantošanu.
Egyenlő bánásmódban kell részesülnie a képzésekhez való hozzáférés, aszakszervezeti tagság és az ahhoz kötődő jogok gyakorlása, valamint a lakhatás tekintetében is.
Es aktīvi darbojos arodbiedrībās 30 gadus, un es saprotu traģēdiju un drāmu, kas norisinās, taču man ir jādod vārds komisārei Kroes kundzei.
30 évig aktívan részt vettem a szakszervezetek munkájában, és megértem az üggyel kapcsolatos tragikus és drámai helyzetet, de most meg kell adnom a szót Kroes biztos asszonynak.
Tas ir radījis lielu satraukumu ne tikai Eiropas Parlamenta Sociālistu grupā, bet arī arodbiedrībās ārpus Parlamenta un valstīs, kas šobrīd ratificē Lisabonas līgumu.
Ezek nagy felzúdulást okoztak nem csak az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportjában, hanem a Parlamenten kívül a szakszervezetek körében, és azokban az országokban is, amelyek most ratifikálják a Lisszaboni Szerződést.
Tajā bija daudzas grūtas lietas un daudzas grūtas idejas, kurām pretojās daudzi cilvēki, jo īpaši rūpniecībā, taču unikāli tām pretojās arī daudzi arodbiedrībās iesaistītie cilvēki.
Sok bonyolult dossziéból és sok bonyolult ötletből állt, amelyeket sokan elleneztek, különösen az ipar területén, de amelyet különös módon a szakszervezetek részéről is sokan elleneztek.
Kā mēs visi atceramies, AK Leiboristu partijas deputāti savās arodbiedrībās balsoja par to, ka jāizņem AK izņēmuma tiesības, par spīti savas valdības norādījumam to nedarīt.
Ahogy mindannyian emlékszünk rá, az Egyesült Királyságnak a szakszervezeteik zsebében lévő munkáspárti európai parlamenti képviselői amellett szavaztak, hogy kimaradjon az Egyesült Királyság mentessége, annak ellenére, hogy saját kormányuktól ezzel ellentétes utasításokat kaptak.
(RO) Kā ITRE referente par šo ziņojumu es lūdzu aktīvi propagandēt iesaistīšanos Eiropas arodbiedrībās un esmu aicinājusi Komisiju ierosināt tiesisku sistēmu, kas mudinātu sociālos partnerus iesaistīties pārrobežu darījumos.
(RO) Az ITRE e dokumentumért felelős előadójaként kértem az európai szakszervezetekben való aktív részvétel támogatását, és felkértem a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy jogi keretet, amely arra ösztönözné a szociális partnereket, hogy bocsátkozzanak határokon átnyúló tárgyalásokba.
Turklāt tas ietver arī pasākumus, kuri atļauj imigrantiem piedalīties pilsoniskajā un politiskajā sabiedrības dzīvē, kurā viņi dzīvo, sevišķi politiskās partijās un arodbiedrībās, un dod viņiem iespēju balsot vietējās vēlēšanās.
Ezenkívül tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a bevándorlók részt vegyenek annak a társadalomnak a polgári és politikai életében, amelyben élnek, különösen a politikai pártokban és a szakszervezetekben, és lehetőséget biztosít arra, hogy szavazzanak a helyi választásokon.
Tādēļ darba inspekcijas struktūru un arodbiedrību uzdevums ir pievērst uzmanību negodīgajai rīcībai, kas ir novērojama dažās valstīs, un nepieļaut nekādus ierobežojumus attiecībā uz pagaidu darba aģentūru darbinieku tiesībām iestāties arodbiedrībās.
Ezért a munkaügyi felügyeleteknek és a szakszervezeteknek az a dolga, hogy felhívják a figyelmet az egyes országokban zajló csalárd gyakorlatokra, és ne hagyják korlátozni a kölcsönzött munkavállalók szakszervezethez való csatlakozásának jogát.
1. Dalībvalstis aizliedz tādu personas datu apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī uz veselību vai seksuālo dzīvi attiecināmu datu apstrādi.
(1) A tagállamok megtilthatják az olyan személyes adatok feldolgozását, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkoznak.
Mums ir arī jājautā, kāpēc ir iekļautas tā saucamās datu īpašās kategorijas, piemēram, ziņas, kas sniedz informāciju par seksuālo orientāciju, veselības stāvokli, politisko darbību un darbību arodbiedrībās, kā arī par reliģisko pārliecību.
Azt is meg kell kérdeznünk, hogy miért vannak ún. különleges adatkategóriák, például a nemi irányultságra, az egészségi állapotra, politikai és szakszervezeti tevékenységre és vallási hovatartozásra vonatkozó adatok.
Uzskatu, ka dalībvalstīm jānosaka sodi par šķēršļu radīšanu dalībai arodbiedrībās un arī jāpiedāvā konsultācijas, kas ir viegli pieejamas sievietēm, kuras nevar izmantot uzņēmuma sniegtu atbalstu, piemēram, privātās mājsaimniecībās un lauksaimniecībā nodarbinātām sievietēm.
Úgy gondolom, a tagállamoknak büntetniük kell a szakszervezetek részvételének akadályozását, valamint alacsony küszöbű tanácsadói szolgáltatásokat kell nyújtaniuk azon nők számára, akik nem kapnak támogatást egy munkaügyi tanácstól, mint például a magánháztartásokban és a mezőgazdaságban dolgozó nők.
Patlaban, ja starptautisks uzņēmums vēlas darboties Ungārijā, tas rīkojas šādi saņem brīvu zemes gabalu no pašvaldības, saņem nodokļu un iemaksu atvieglojumus un pieņem darbā cilvēkus, maksājot minimālo algu un pat neļaujot iesaistīties arodbiedrībās.
Jelenleg Magyarországon, ha egy multinacionális cég le akar telepedni, akkor a következő a módja ingyen kapja a területet az önkormányzattól, adókedvezményt kap, járulékkedvezményt kap, minimálbéren foglalkoztatja az embereket, és az emberek még szakszervezeteket sem hozhatnak létre.
1. Darba ņēmējs, kas ir dalībvalsts pilsonis un strādā citā dalībvalstī, bauda tādas pašas tiesības uz dalību arodbiedrībās un no tās izrietošajām tiesībām, to skaitā balsstiesības viņam var neļaut piedalīties publisko tiesību subjektu pārvaldē un ieņemt amatus valsts iestādēs.
(1) Azt az állampolgárt, aki egy másik tagállamban áll alkalmazásban egyenlő bánásmód illeti a szakszervezeti tagság és az azzal kapcsolatos jogok gyakorlásának vonatkozásában, beleértve a szavazati jogot is a köztestületek vezetésében való részvételből és a közjogi hivatalviselésből kizárható.
Līdztekus milzīgajām SIS II un VIS uzraudzības sistēmām utt., arī Eiropola informācijas sistēma tiks izmantota visas Eiropas Savienības darba ņēmēju personas datu uzskaitei, kā arī tādu datu uzskaitei, kas saistīti ar politisku vai sabiedrisku darbību, dalību arodbiedrībās vai personisku pārliecību.
A hatalmas SIS II és VIS stb. ellenőrző rendszerek mellett, az Europol információs rendszerét arra fogják felhasználni, hogy a munkavállalók személyes adatait, valamint a politikai, szakszervezeti és társadalmi tevékenységükkel és személyes meggyőződésükkel kapcsolatos adatokat az egész Európai Unióban összegyűjtsék.
Tādas personas informācijas apstrāde, kura atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus vai reliģisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās vai personas informāciju par veselību vai seksuālo dzīvi, var notikt vienīgi tad, ja saskaņā ar tiesību aktiem ir veikti atbilstoši aizsardzības pasākumi.
Ha a hozzáférést megtagadják vagy korlátozzák, az illetékes hatóság, amelyhez a kérelmet címezték, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, vagy az érintettnek a (4) bekezdésnek megfelelő módon meghatalmazott képviselőjét a hozzáférés megtagadásának vagy korlátozásának indokairól.
Jaunākie pētījumi rāda, ka darba apstākļi kopumā sertificētās kompānijās ir labāki nekā nesertificētās, bet daudzi strādnieki vēl arvien saņem ļoti zemas algas, viņiem ām ir ierobežotas tiesības apvienoties arodbiedrībās, netiek nodrošināts aizsargājošs ekipējums un droši darba apstākļi, kā arī ir jāsastopas ar diskrimināciju.
A legutóbbi felmérések szerint a tanúsított gazdaságokban dolgozók munkakörülményei általában jobbak voltak, mint a tanúsítvánnyal nem rendelkező társaságoknál dolgozók, de nagyon sok munkás továbbra is alacsony bért kap a munkájáért, nem léphet be a szakszervezetbe, nem biztonságos a munkahelye, és igen gyakran megkülönböztetést kell elszenvednie.

 

Saistītie meklējumi: Arodbiedrības - Arodbiedrības Pārstāvis - Dalību Arodbiedrībās -