Tulkojums "kvalificēts institūts" turku valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Turku

Institūts - tulkojums : Kvalificēts - tulkojums : Kvalificēts - tulkojums : Kvalificēts - tulkojums : Institūts - tulkojums : Kvalificēts - tulkojums : Kvalificēts institūts - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Kvalificēts.
Övgüye değer.
Esat kvalificēts?
Vasıflı mısınız?
KVALIFICĒTS BALSU VAIRĀKUMS
NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK
Kalifornijas Tehnoloģiju institūts
California Teknoloji EnstitüPasadena, California
Jā, es esmu vairāk nekā kvalificēts.
Evet, iş için çok vasıflıyım.
Tas ir Pekinas Genomikas institūts.
Bu laboratuvar Pekin Genomik Enstitüsü'dür.
Vannakutas Psihiskais Institūts pilnīgi neprātīgiem.
Vannacutt Akıl Hastası Suçlulara Özel Psikiyatri Enstitüsü.
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS)
Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EU ISS)
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS).......... 32
Avrupa Birliği Organları Çeviri Merkezi (ABOÇM CdT) ................30
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (izveides procesā)..............................................................................19 ..............................................................................19
Denetim Ajansı (AGDA GSA) ..................................................................
Dodiet man savu sānu nozarojumu, Es esmu kvalificēts par to.
Bana bir silah ver, kullanabilirim.
Institūts sāks darbību 2008. gadā un atradīsies Viļņā, Lietuvā.
Enstitü 2008 yılında Vilnius, Litvanya da çalışmalarına başlayacak.
Savienotajās valstīs Medicīnas institūts lēš, ka tas ir 100 000.
Birleşik Devletler'de, Tıp Enstitüsü buna 100.000 demektedir.
Narkotiku ļaunprātīgas lietošanas valsts pētniecības institūts informatīvi fakti par kokaīnuhttp www.nida.nih.gov Infofacts cocaine.html
Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü Kokain hakkında bilgi ve olgular http www.nida.nih.gov Infofacts cocaine.html
Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts ir izstrādājis jaunu radioshēmu, kas patērē ievērojami mazāk enerģijas nekā mūsu shēmas.
MIT, bizim çiplerimizden çok daha az güç kullanan yeni bir çip yaptı.
Valsts apsekojums par narkotiku lietošanu un veselību, 2007.Austrālijas Veselības un labklājības institūts, 2008. gads.
Uyuşturucu kullanımı ve sağlık hakkında ulusal anket, 2007.Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü 2008.
Makinzija Vispasaules institūts prognozē, ka divi nebūs spējīgi apmierināt savas pirmspensijas vajadzības, kamēr viņi ir pensijā.
McKinsey Global Enstitüsü'ne göre emekliliklerinde, daha önceki ihtiyaçlarını karşılayamayacakları bir hale gelecekler.
labi finansē fondi, nemaz neskatoties uz visām nodokļu priekšrocībām, no fondiem, kā Templetona fonds un Atklājumu institūts.
Templeton Vakfı ve Discovery Enstitüsü gibi kurumlardan inanılmaz maddi yardım alıyor vergi indirimlerine girmiyorum bile.
Tāpieņem lēmumu, neņemot vērāattiecīgāsdalībvalsts pārstāvja balsojumu, un kvalificēts balsu vairākums ir pārējo dalībvalstu balsuvairākums, kurāpārstāvētas vismaz trīs piektdaļas to iedzīvotāju.
Bakanlar Konseyi, ilgili Üye Ülke temsilcisinin oyunu dikkate almadan hareket eder ve nitelikli çoğunluk, nüfuslarının en az beşte üçünü temsil edecek şekilde, diğer Üye Devletlerin çoğunluğu olaraktanımlanır.
Alans Horseidžers Dienvidkalifornijas universitātē, un tas tiek mēģināts laist tirgū ar jauna uzņēmuma Eos Neuroscience palīdzību, kuru finansē Nacionālais veselības institūts.
Eos Neuroscience adında bir kuruluş tarafından ticarete dökülüyor, NIH taradından finanse ediliyor.
2004. gada rīcības plāna ārējo novērtējumu, ko ir veicis Portugāles Valsts pārvaldes institūts, un iekšējo, Narkotiku un narkomānijas institūta (IDT) veikto novērtējumu.
Dışarıdan Portekiz Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü ile içeriden Uyuşturucu ve Bağımlılık Enstitüsü (IDT) tarafından yürütülen 1999 Portekiz ulusal uyuşturucu stratejisi ve 2001 04 eylem planının 2004 yılı değerlendirmesi arasında benzerlikler bulunmaktadır.
Brīnos, cik ļoti jums rūp mana dzīvība, ņemot vērā, ka jūsu pārstāvētais institūts atbalsta nāvessodu un dedzināja sārtā tos, kas domāja citādi.
Desteklediğiniz ölüm cezasına ve buna uymayanları yakarak öldüren bir kurumu temsil etmenize rağmen durumumla bu kadar yakından ilgilenmeniz beni gerçekten de çok şaşırttı!
Saskaņāar šo punktu Ministru padome pieņem lēmumu, neņemot vērāattiecīgās dalībvalsts pārstāvja balsojumu, un kvalificēts balsu vairākums ir pārējo dalībvalstu balsuvairākums, kurāpārstāvētas vismaz trīs piektdaļas to iedzīvotāju.
Bakanlar Konseyi, bu paragraf kapsamında, ilgili Üye Ülkenin temsilcisinin oyunu dikkate almadan hareket eder ve nitelikli çoğunluk, nüfuslarının en az beşte üçünü temsil edecek şekilde, diğer Üye Devletlerin oylarının çoğunluğu olarak tanımlanır.
Institūts nodrošinās objektīvas, uzticamas un salīdzināmas informācijas un datu vākšanu un analīzi Kopienas mērogā, kā arī atbilstošu metodoloģisko instrumentu izstrādi, jo īpaši attiecībā
Enstitü şu alanlarda çalışmalarını sürdürecek Topluluk çapında tarafsız, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi ve veri toplamak ve analiz etmek, özellikle kadın erkek
Galepa sabiedriskās domas institūts aptaujāja vairāk kā pusmiljonu cilvēku par to, ko viņi domā par savu dzīvi un saviem piedzīvojumiem, ir bijuši arī citi, līdzīgi centieni.
Gallup Organizaysonu dünya çapında yarım milyon insandan fazla kişiye kendi yaşantıları ve deneyimleri hakkında ne düşündüklerini soran bir anket yaptı. Bu konuda öaba gösteren başka kurumlar da mevcut.
Ungārijas Narkotiku problēmu apkarošanas stratēģijas īstenošanu ir novērtējis pieaicinātais Nīderlandes Trimbos institūts, un šī ir pirmā reize, kad kādas valsts narkotiku stratēģiju ir vērtējuši ārvalstu eksperti.
Macaristan Uyuşturucuyla Mücadele Stratejisi nin uygulamasının değerlendirilmesi dışarıdan Hollanda Trimbos Enstitüsü tarafından üstlenilmesiyle ilk kez bir ülkenin uyuşturucu stratejisi yabancı uzmanlarca değerlendiriliyordu.
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (izveides procesā) uz dzimumu jautājuma iekļaušanu visās politikas nozarēs tas atvieglos labas prakses apmaiņu un dialogu starp ieinteresētajām personām, kā arī uzlabos ES pilsoņu informētību.
(hazırlık aşamasında) eşitliği boyutunun tüm çalışma alanlarına dahil edilebilmesi için uygun araçlar geliştirmek, en iyi uygulamaların alış verişini kolaylaştırmak ve yetkililer arasında diyalog sağlayarak Avrupa vatandaşlarını bu konuda bilinçlendirmek.
Portugāles Narkotiku un narkomānijas institūts (IDT) finansē pētījumus ar mērķi izstrādāt un pārbaudīt narkomānijas izmaksu aprēķina modeli, bet Beļģijā 2005. gada beigās ir sākts pētījums, kas papildina 2004. gadā veiktu pētījumu par valsts izdevumiem.
Portekiz de, Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü (IDT), uyuşturucu alışkanlığının maliyetlerinin tahmin edilmesi için bir model geliştirilmesi ve denenmesine yönelik araştırmalara fon sağlarken, Belçika da 2005 in sonunda, kamu harcamalarına dair 2004 çalışmasının takibi yapılmıştır.
Arī Apvienotās Karalistes vadlīnijas par narkotiku atkarības klīnisko pārvaldi ir aktualizētas, un Valsts klīniskās izcilības institūts (NICE) ir izdevis īpašus norādījumus par metadona un buprenorfīna izrakstīšanu, ārstēšanu ar naltreksonu, detoksikāciju, kā arī psihosociālo terapiju.
Oran olarak en büyük artış Çek Cumhuriyeti ( 42) tarafından rapor edilmekle birlikte, Polonya ( 26), Finlandiya ( 25), Estonya ( 20), İsveç ( 19), Norveç ( 15), Macaristan ve Avusturya ( 11) tarafından da 10 un üzerinde artışlar bildirilmiştir.
c)pārrauga valūtas maiņas mehānisma darbību d)rīko apspriedes par jautājumiem, kas ir valstu centrālo banku kompeten cēun ietekmēfinanšu iestāžu un tirgu stabilitāti e)veic kādreizējos Eiropas Monetārās sadarbības fonda uzdevumus, koiepriekšbija pārņēmis Eiropas Monetārais institūts.
yerine getirdiğine ve söz konusu Üye Devletlerin istisnai uygulamalarının iptal edilmesinibelirleyen bir Avrupa kararınıkabul eder.
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, kura regulu Padome ociāli pieņēma 2006. gada 20. decembrī, tiek uztverts kā tehnisks atbalsts gan dalībvalstīm, gan Eiropas iestādēm, jo īpaši Komisijai, lai varētu nodrošināt Kopienas politikas sekmīgu ieviešanu dzimumu līdztiesības jomā.
Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü nün kurulma kararı 20 Aralık 2006 tarihinde Konsey tarafından alınmıştır. Enstitü nün kurulma amacı kadın erkek eşitliği alanındaki Topluluk politikalarının en iyi şekilde uygulanması için üye devletlere ve Avrupa Birliği kurumlarına, özellikle de Avrupa Birliği Komisyonu na, teknik destek sağlamaktır.

 

Saistītie meklējumi: Kvalificēts - Kvalificēts Personāls - Kvalificēts Strādnieks - Kvalificēts Skolotājs - Kvalificēts Inženieris - Institūts - Zinātniskās Pētniecības Institūts - Federālais Institūts - Tirgus Izpētes Institūts - Centrālā Institūts -