Tulkojums "pakāpeniski pārvietot" taju valodu:


Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tas notiek pakāpeniski.
และน ก ค อยๆเปล ยนแปลงไป
Zemes izskats būtu mainījies ļoti pakāpeniski.
ล กษณะภายนอกของโลกได ค อยๆ เปล ยนไป
Pārvietot
ย าย
Pārvietot
ย าย
Pārvietot
ย าย
Pārvietot
ย าย
Pārvietot
ขาว
Pārvietot mezglu
ย ายโหนด
Pārvietot mezglus
ย ายโหนดต าง ๆ
Pārvietot šeit
ย ายมาไว ท น
Pārvietot miskasti
ท งลงถ งขยะ
Pārvietot augšup
ย าย
Pārvietot lejup
ย าย
Pārvietot attēlu
แพนภาพ
Pārvietot augšup
ย ายข น
Pārvietot augšup
เล อนข น
Pārvietot lejup
เล อนลง
Pārvietot vienības
ย ายรายการ
Pārvietot šeit
ย ายมาท น
Pārvietot fontu
ย ายแบบอ กษร
Pārvietot fontus
ย ายแบบอ กษร
Pārvietot failus...
ย ายแฟ ม...
Pārvietot logu
ย ายหน าต าง
Pārvietot šeit
ย ายมาท น
Pārvietot lejup
ย ายลงด านล าง
Pārvietot augšup
ย ายข นด านบน
Pārvietot augšup
ตาเล น
Pārvietot kauliņus
เล อนต วหมาก
Pārvietot failu
ย ายแฟ ม
Pārvietot uz
ย ายไปย ง
Pārvietot mapē
ย ายไปย งโฟลเดอร
Pārvietot šeit
ย ายมาท น
Neizdevās pārvietot
การทำการย ายล มเหลว
Pārvietot uz
ย ายไปย ง
Pārvietot X
โหมด
Pārvietot Y
โหมด
Pārvietot slāni
ลบเลเยอร แล ว
Pārvietot uz albumu...
สร างอ ลบ มใหม ...
Pārvietot uz kolekciju
ย ายไปย งคล งส อ
Pārvietot uz augšu
เล อนข น
Pārvietot uz leju
เล อนลง
Nav ko pārvietot
ไม ม แบบอ กษรท จะย าย
Nevar pārvietot fontus
ไม สามารถพ มพ ได
Pārvietot uz miskasti
ท งลงถ งขยะ
Pārvietot pa kreisi
ย ายไปด านซ าย

 

Saistītie meklējumi: Pakāpeniski - Pakāpeniski Pārtraukt - Pārvietot - Pārvietot Kārtējās. - Pārvietot Kalnus -