Tulkojums "tā pati būtne" spāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Spāņu

Pati - tulkojums : Pati - tulkojums : Būtne - tulkojums : Tā pati būtne - tulkojums : Pati - tulkojums : Būtne - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Bet esmu pati garlaicīgā būtne.
Pero sigo siendo la misma aburrida de siempre.
ir ūdens būtne.
Es un organismo pelágico.
ir mitoloģiska būtne.
Es una criatura mitológica.
ir būtne jūsu izska.
Es un ser que se representa como la imagen de uno mismo.
Ser, būtne uzlēca gaisā!
Señor, esa cosa saltó por los aires!
Mums arī jāatceras, ka imigrācija pati par sevi nav negatīva parādība vienkāršā iemesla dēļ, ka cilvēciska būtne nav negatīva parādība.
Debemos recordar asimismo que la inmigración no es en sí un fenómeno negativo, por la sencilla razón de que ningún ser humano constituye un fenómeno negativo.
Kāda būtne? !
Qué criatura?
pati nepaklausība, pati neprātība.
La misma desobediencia deliberada la misma osadía.
Ļaunuma apsēsta būtne.
Una entidad movida por el mal.
Ja nebūtu, jūs kā cilvēcīga būtne, nevarētu to uzrunāt.
Si este Parlamento no fuese capaz de hablar, su Señoría, como ser vivo, no podría haberle dirigido la palabra.
pati.
Sí, ese mismo.
pati.
Sí, ese es.
Tu spēj domāt tikai par to, kad būtne tevi nogalinās.
Y tú solo puedes pensar en cuándo te va a matar.
Viņam čemodānā ir traka būtne, izbēga un sarīkoja traci bankā.
Tiene una criatura en la maleta... que escapó y provocó caos en un banco.
Kas nozīmē ūdens būtne?
Qué es pelágico?
Tu esi smalka būtne.
Eres una criatura exquisita, Raven.
Jūs esat smalka būtne.
Eres una criatura exquisita.
Tu esi nevaldāma būtne.
Eres una fiera.
Es esmu augska būtne.
Yo soy un ser más avanzado.
Džoš, tu neesi no šejienes, un būtne nav no tavas pasaules.
Josh, tú no deberías estar aquí y esa entidad no debería estar allá.
organizējas pati.
Se organiza solo.
pati felīte.
Es la misma barra.
pati konfigurācija.
Es la misma configuración.
pati seja.
Es la misma cara.
Viņa ir pilnībā neatkārtojama būtne.
Es un ser humano muy original.
Jūs esat pārliecināti augsbūtne?
Seguro que es un Ser Supremo?
Varbūt viņa ir divdzimumu būtne.
Hey, hombre, quiza ella es hermafrodita.
Homo sapiens nav monogāma būtne.
El homo sapiens no es una criatura monógama.
Dzīva būtne iznīcina karakuģi Mena
USS Maine volado destruido por criatura
ir pati kleita.
Es el mismo.
Skatieties visapkārt un pieņemiet, ka ikviena dvēsele, ko redzat, kādreiz bija da pati kā jūs, grandioza Gaismas Būtne, kas eksistēja augskās dimensijās.
Miren alrededor de ustedes y acepten que cada alma que ustedes ven fue una vez como ustedes, un grandioso Ser de Luz que existió en las dimensiones más altas.
Tu esi lielākā būtne uz zemes.
Tu eres la cosa mas grande sobre la tierra.
To, ka tu esi visbrīnišķīgākā būtne.
Estaba pensando que eres lo más exquisito que vi en mi vida.
Labi, kur ir pasaulē fantastiskākā būtne?
Dónde está la persona más fabulosa del mundo?
būtībā organizējas pati.
Básicamente se organiza solo .
Paskat, pati kurpe.
Mira. Es el mismo zapato.
bija pati pilnība.
Fue perfecto.
Tu pati smaržo?
Ya lo sé. Estoy de acuerdo.
pati ir galējība.
La codicia es eso.
Saproti? pati māja.
La misma casa.
Es esmu pati.
Sigo siendo la misma.
Tieši pati seja.
La misma cara.
taču ir pati mašīna!
Es el mismo auto.
Taču acīmredzot, cikl tas attiecās uz viņiem, bija atsvešināta būtne bez līdzīgām jūm.
Pero claramente en lo que a ellos se refería, este era un ser extraño que no tenía sentimientos similares a los suyos.
Mūsu attīstību, mēs palīdzēsim visvairāk prāna, Shakti, kosmiskā enerģija, NATURAL dzīvā būtne. , kā ir? ļoti vienkārši!
En nuestro desarrollo, vamos a ayudar a los más prana, Shakti, Energía cósmica, Ser vivo natural. tan, cómo su es? muy simple!

 

Saistītie meklējumi: Cilvēciska Būtne - Dzīva Būtne - Pati Pirmā - Un Tā Pati Persona - Do-it-gatavot Pati - Viena Pati -