Tulkojums "pieprasījums atcelt" spāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Spāņu

Atcelt - tulkojums : Atcelt - tulkojums : Atcelt - tulkojums : Pieprasījums - tulkojums : Pieprasījums - tulkojums : Pieprasījums - tulkojums : Pieprasījums - tulkojums : Pieprasījums - tulkojums : Atcelt - tulkojums : Pieprasījums - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pieprasījums atcelt Witold Tomczak imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Witold Tomczak (
Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību (sk. protokolu)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību skatīt protokolu
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt deputāta neaizskaramību sk. protokolu
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt Frank Vanhecke deputāta imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Frank Vanhecke (
Pieprasījums atcelt Massimo D'Alema deputāta imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Massimo D'Alema (
Pieprasījums atcelt deputāta Miloslav Ransdorf imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Miloslav Ransdorf (
Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti sk. protokolu
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt deputāta Hannes Swoboda imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hannes Swoboda (
Pieprasījums atcelt Marek Siwiec deputāta imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marek Siwiec (
Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria véase el Acta
Pieprasījums atcelt Miloslav Ransdorf deputāta imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Miloslav Ransdorf (
Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria (curso dado) véase el Acta
Pieprasījums atcelt Tamás Deutsch deputāta imunitāti (
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Tamás Deutsch (
Pieprasījums atcelt deputāta Bogdan Golik imunitāti (balsojums)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Bogdan Golik (votación)
Pieprasījums atcelt imunitāti deputātam Vural Öger (balsojums)
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Vural Öger (votación)
Ja pieprasījums atcelt imunitāti attiecas uz vairākiem apsūdzības punktiem, par katru no tiem var pieņemt atsevišķu lēmumu.
Cuando el suplicatorio de suspensión de la inmunidad venga motivado por varios cargos, cada uno de éstos podrá ser objeto de una decisión distinta.
Ja pieprasījums atcelt neaizskaramību attiecas uz vairākiem apsūdzības punktiem, par katru no tiem var pieņemt atsevišķu lēmumu.
Cuando el suplicatorio de suspensión de la inmunidad venga motivado por varios cargos, cada uno de éstos podrá ser objeto de una decisión distinta.
Atcelt Atcelt izmaiņas
Deshacer Deshace un cambio en el editor
Atcelt? Vai tiešām vēlaties atcelt?
Cancelar? Seguro que desea cancelar?
Pasažieru transporta pieprasījums,Kravas pārvadājumu pieprasījums
Avances en las tarifas en función de la distancia para vehículos pesados que circulan por autopista
pieprasījums
prompt
PIEPRASĪJUMS
SOLICITUD
Pieprasījums...
Petición, petición...
Atcelt
Cancelar
Atcelt
Cancelar
Atcelt
Cancelar
Atcelt
Interrumpir
Atcelt
Interrumpir
Atcelt
Cancelar
Atcelt
Rechazar
Atcelt
Cancelar
Atcelt?
Cancelar?
Atcelt
Cancelado
Atcelt
Descartar el canal alfa
Atcelt
Descartar los cambios
Atcelt
Interrumpir
Atcelt
Deshacer
Atcelt?
Suspenderlo?
Atcelt!
De qué estás hablando?
Atcelt!
Aborten.
HTTP pieprasījums
Petición HTTP
HTTP pieprasījums
Petición HTTP

 

Saistītie meklējumi: Atcelt - Atcelt Kārtējās. - Tiesības Atcelt - Pieprasījums - Pieprasījums Sth. - Pieaugošais Pieprasījums - Pieaugošs Pieprasījums - Pieprasījums Kompensācija - Liels Pieprasījums - Iekšzemes Pieprasījums -