Tulkojums "neiekasētās" spāņu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Spāņu

Neiekasētās - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

a) Ja izmanto nodokļu aprēķinu un deklarācijas, summas precizē ar koeficientu, kas atspoguļo neiekasētās aprēķinātās un deklarētās summas.
a) Si se utilizan como fuente documentos fiscales y declaraciones, los importes se ajustarán mediante un coeficiente que permita tener en cuenta los importes notificados, pero nunca recaudados.
Jo īpaši jābūt iespējamam uzrādīt konkrētās neiekasētās izmaksas, no kurām izvairījusies konkurējošā transporta infrastruktūra, un nodrošināt, ka uzņēmumi kompensācijas shēmā piedalās ar nediskriminējošiem noteikumiem.
En particular, será necesario que se puedan acreditar los costes específicos no tarifados de la infraestructura de transporte en competencia que se evitan gracias al uso del ferrocarril, y garantizar que el sistema se aplica a las empresas sin discriminación.
no attiecīgā uzņēmēja neiekasētās summas apmērs attiecībā uz vienu vai vairākām ievešanas vai izvešanas darbībām, kas radies tikai vienas kļūdas rezultātā, ir EUR 500 000 vai vairāk.
el importe no abonado por un operador como consecuencia de un mismo error y que se refiera, en su caso, a varias operaciones de importación o exportación, sea superior o igual a 500000 euros.
Nespēja izpildīt 12 mēnešu termiņa prasību, izņemot gadījumus, kad tiek piemērots 3. punkta b) apakšpunkts, noved pie tā, ka attiecīgo dzīvnieku klasificē kā piederīgu KN kodam 010290 un tiek ierosināta lieta, lai saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1697 79 atgūtu neiekasētās ievedmuitas.
En caso de incumplimiento del plazo de doce meses, excepto en aplicación de la letra b) del apartado 3, el animal en cuestión será clasificado en el código NC 0102 90 y se iniciará un procedimiento de recuperación de los derechos de importación no recaudados con arreglo al Reglamento (CEE) no 1697 79.

 

Saistītie meklējumi: Neiekasētās -