Tulkojums "akreditēta kvalifikācija" somu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Somu

Kvalifikācija - tulkojums : Kvalifikācija - tulkojums : Akreditēta kvalifikācija - tulkojums : Kvalifikācija - tulkojums : Akreditēta - tulkojums :
Atslēgvārdi : Tappanut Vihollista

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Kvalifikācija
Pätevyys
Kvalifikācija
Kvalifiointi
to funkcijas (akreditēts maksātājs vai akreditēta koordinācijas struktūra)
tehtävä (hyväksytty maksajavirasto vai hyväksytty yhteensovittamisesta vastaava viranomainen),
RTprofesionālā kvalifikācija
MT4426 työmarkkinasuhteet ja työoikeus
VĒRTĒTĀJA KVALIFIKĀCIJA
Indonesiasta ja muista puutavaran vientimaista, riippumatta siitä, ovatko ne tehneet vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen, peräisin olevien puun ja puutuotteiden määriä ja arvoa koskevat tilastot ja kehityssuuntaukset unionin eri satamissa
Piegādātāju kvalifikācija
128 artikla
PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA
AMMATILLINEN PÄTEVYYS
Kvalifikācija un intereses
Pätevyys ja etunäkökohdat
RTprofesionālā kvalifikācija (4411)
RTtalouden kiristämispolitiikka (1606)RTtulopolitiikka (1606)
darba ņēmēju kvalifikācija
tarkka kuvaus työntekijöiden ammatillisesta pätevyydestä
Kvalifikācija un amats
Virka asema
Licencēšana un kvalifikācija
Tämän tarkastelun perusteella ne harkitsevat mahdollisuutta aloittaa tällaisten esteiden poistamista koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täydentämistä silmällä pitäen muun muassa investointien suojaa koskevien yleisten periaatteiden osalta.
Jauna eksportētāja kvalifikācija
Uuden viejän kelpoisuus
Kvalifikācija un tituls
Pätevyys ja ammattinimike
Akreditācija precizēt, vai izmantotā analītiskā metode ir vai nav akreditēta.
Hyväksyntä ilmoitetaan, onko analyysimenetelmä hyväksytty vai ei.
Akreditēta kurss. Ikvienam, kurš pabeidz kursu iegūst noderīgas prasmes un sertifikātu.
Akkreditoitu kurssi. Jokainen, joka täydentää kurssin saa hyödyllisiä taitoja ja todistus.
Akreditācijas statuss precizēt, vai izmantotā analītiskā metode ir vai nav akreditēta.
Hyväksyntä ilmoitetaan, onko analyysimenetelmä hyväksytty.
USE profesionālā kvalifikācija (4411)
(2826) ammatillinen liikkuvuus
Kāda kvalifikācija ir nepieciešama?
Mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä?
Helikopteru un valodu kvalifikācija.
Tappanut 59 vihollista
NEATKARĪGĀ TIRGUS UZRAUDZĪTĀJA KVALIFIKĀCIJA
Toimitusketjun valvontajärjestelmien on annettava varmuus siitä, että puutuotteiden kulkua toimitusketjussa voidaan seurata korjuupaikasta tai maahantuontipaikasta vientipaikkaan asti.
Kvalifikācija un kvalifikācijas atlase
Osallistujien valitseminen ja hankintasopimusten tekeminen
Kvalifikācija un amats Paraksts
Pätevyys ja virka asema Allekirjoitus
Kvalifikācija un amats Paraksts
Pätevyys ja virka asema Allekirjoitus
Zīmogs Kvalifikācija un nosaukums
Leima Virka asema ja nimike
Kvalifikācija un amata nosaukums
Pätevyys ja virka asema
Profesionālā kvalifikācija (4.6. apakšiedaļa)
Häiriö ja vajaatoiminta (4.2.3.6 alakohta) Hätätilanteiden hallinta (4.2.3.7 alakohta)
Atbilstoša kvalifikācija, prasmes un pieredze
Pätevyys, taito ja kokemus
USEprofesionālā kvalifikācija (4411) darbaspēka dienests
USEnäyttöpäätetyöskentely (4416)näyttöpäätetyöskentely (4416)
darba ņēmēju precīza profesionālā kvalifikācija
tarkka kuvaus työntekijöiden ammatillisesta pätevyydestä
apakšiedaļa Kvalifikācija un kvalifikācijas atlase
92 artikla Ilmoitusten julkaiseminen
Kvalifikācija un amats Datums Paraksts
Virka asema ja arvo Päiväys Allekirjoitus
Šī apmācība turpinājās Itālijā, un tās beigās tika piešķirta Itālijas individuālās aprūpes speciālista kvalifikācija. kvalifikācija.
Koulutusta jatkettiin Italiassa, ja sen läpäisseet saivat Italiasta hoivatyön tutkintotodistuksen.
Kvalifikācija, prasmes un pieredze, kas nepieciešama
Pätevyys, taito ja kokemus
EURES personāls, tā kvalifikācija un apmācība
Euresverkoston jäsenten ja yhteistyökumppanien on tiedonvaihdon ja tietojen käyttöön antamisen yhteydessä noudatettava kaikkia henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä.
(Vārds lielajiem burtiem, amats un kvalifikācija)
(Allekirjoittajan nimi suuraakkosin ja virka asema)
Valsts pilnvarota veterinārārsta vārds un kvalifikācija
Virkaeläinlääkärin nimi ja virka asema
Kvalifikācija kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums
Luokittelu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi palveluksi
Vārds (drukātiem burtiem) Kvalifikācija un amats
Nimi (suuraakkosin) Pätevyys ja virka asema
Ilgtermiņa praktiskās pieredzes laikā iegūtā kvalifikācija
Pitkän käytännön kokemuksen tuoma pätevyys
Diploma kvalifikācija ir tāda pati kā specialitāte?
Tutkintotodistus on sama kuin erikoisuus?
Valsts pilnvarotā veterinārārsta vārds, uzvārds un kvalifikācija
Virkaeläinlääkärin nimi ja virka asema
(Vārds, uzvārds lielajiem burtiem, amats un kvalifikācija)
(Allekirjoittajan nimi suuraakkosin ja virka asema)
kvalifikācija, kas piešķirta pēc sekojošu eksāmenu nokārtošanas
Sellaiset pätevyystodistukset tutkinnon suorittamisesta, jotka ovat myöntäneet
Valsts pilnvarotā veterinārārsta vārds, uzvārds un kvalifikācija
Virkaeläinlääkärin nimi ja virka asema

 

Saistītie meklējumi: Kvalifikācija - Papildu Kvalifikācija - Nepieciešamā Kvalifikācija - Kvalifikācija Pasākums - Profesionālā Kvalifikācija - Skolas Beigšanas Kvalifikācija -