Tulkojums "vācu tīrības likums" slovāku valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Slovaku

Vācu - tulkojums : Likums - tulkojums : Līkums - tulkojums : Likums - tulkojums : Vācu - tulkojums : Likums - tulkojums : Līkums - tulkojums : Likums - tulkojums : Līkums - tulkojums : Likums - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tīrības punkts
Čisté miesto
TĪRĪBAS NOVĒRTĒŠANA
Skúškou sa musia dosiahnuť výsledky, ktoré poskytnú mieru čistoty.
Tīrības faktors . Vidēji
Čistota faktor . Stredne
Tīrības punkts Hihonā.
Na ilustráciu tohto zámeru môžu poslúžiť dva príklady.
Vidējās tīrības diapazons
Rozsah priemernej čistoty
Vidējās tīrības diapazons ( )
Rozsah priemernej čistoty ( )
Vidējās tīrības ( ) diapazons
Priemerná čistota ( )Rozsah
0,925 tīrības pakāpe
S hrúbkou presahujúcou 10 mm
Kodolenerģētikai atbilstošas tīrības metāli
Kovy jadrovej kvality
Tīrības eļļas Tāpēc aizvien nozīmīgāka.
Čistoty oleja preto stále dôležitejšie.
Jāievēro, ka paziņotā vidējā tīrības līmeņa noteikšanā var būt izmantoti ļoti atšķirīgas tīrības amfetamīna paraugi.
Všimnite si, že uvádzané priemerné úrovne čistoty amfetamínu môžu skrývať široké kolísanie čistoty analyzovaných vzoriek.)
Vācu nauda vācu baznīcai.
Ak dáme peniaze, tak to bude na tunajšie kostoly.
Likums apstiprināts Segregācijas likums.
Segregácia bola zákon.
Kodolenerģētikai piemērotas tīrības pakāpes berilija oksīds.
Oxid berylnatý (glucín) v jadrovej kvalite.
Vidējās tīrības jeb MDMA satura diapazons
Rozsah priemernej čistoty alebo obsah MDMA
2002. gadā kokaīna tīrības līmenisjoprojām samazinājās lielākajā daļā valstu, izņemot valstīs,kurās reģistrēja visaugstāko tīrības līmeni, piemēram,Beļģijā, Čehijā, Luksemburgā un Norvēģijā, kurās reģistrējakokaīna vidējā tīrības līmeņa paaugstināšanos.
Vroku 2002 pokračoval poklesčistoty kokaínu vo väčšine krajín okrem tých, ktoré udávalinajvyššiu priemernú čistotu, ako bolo Belgicko, Českárepublika, Luxembursko a Nórsko, kde sa zaznamenalozvýšenie priemernej čistoty kokaínu.
USEenerģētikas likums (6606)enerģētikas likums (6606)
USEjadrová havária (6621)jadrové štiepenie (6621)
Sērskābi izmanto augstas tīrības pakāpes produkta iegūšanai.
Kyselina sírová sa používa na získanie produktu s vysokou čistotou.
Daudz pazemības un sirds tīrības ir nepieciešams!
Potrebné je mať veľa pokory a čistoty srdca.
Direktīvas pielikumā, B punktā Īpašie tīrības kritēriji
115, s. 218) V prílohe bode B Špecifické podmienky čistoty
jebkuras tīrības pakāpes kadmija telurīds (CdTe) vai
telurid kadmia (CdTe) ľubovoľnej úrovne čistoty alebo
jebkuras tīrības pakāpes dzīvsudraba kadmija telurīds (HgCdTe)
telurid ortuti a kadmia (HgCdTe) ľubovoľnej úrovne čistoty.
tīrības standartus vielām, kas minētas a) apakšpunktā
normy čistoty pre látky uvedené v písm. a)
Vācu
Nemčina
Vācu
Všeobecné
Vācu
Nemec
Vācu
Nemecky
Vācu?
Do nemčiny?
vācu
nemec
Vācu
nemecky
Vācu
AROMATIZOVANÉ VÍNA S PÔVODOM V KOSOVE
Es esmu likums, un likums nav apmuļķojams.
Som zákon a ten nie je zosmiešňovaný!
Vācu valoda jaunumi Deutsche Welle lēni vācu podcast.
Nemecký jazyk novinky Deutsche Welle pomalý nemeckej podcast.
Kopējā Vācu aitu Veselības problēmas _ Vācu aitu suņi
Common Nemecký ovčiak Zdravotné problémy _ German Shepherd Dogs
Vācu valoda televīzijas pārraides katalogs raidījumu vācu valodā.
Nemecký televízne vysielanie, jazyk adresár vysielanie v nemčine.
Ugunsizturīgi kodolenerģētikai piemērotas tīrības pakāpes berilija oksīda ķieģeļi.
Žiaruvzdorné tehly z oxidu berylnatého v jadrovej kvalite.
Visā ES izvirzīti stingri peldvietu ūdens tīrības standarti.
V celej EÚ boli stanovené prísne kritériá pre vodu nakúpanie.
Visā ES izvirzīti stingri peldvietu ūdens tīrības standarti.
V celej EÚ sú stanovené prísne normy pre vodu na kúpanie.
kura tīrības pakāpe pārsniedz 90 , bet nepārsniedz 99
Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky
kuru tīrības pakāpe pārsniedz 90 , bet nepārsniedz 95
Propán
kura tīrības pakāpe pārsniedz 90 , bet nepārsniedz 99
Ostatné oleje
kuru tīrības pakāpe pārsniedz 90 , bet nepārsniedz 95
Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky
tīrības pakāpe ir 99,99 svara vai augstāka un
čistota najmenej 99,99 hm a
Vācu valoda
Nemčina
Vācu (DE)
Nemčina (DE)

 

Saistītie meklējumi: Tīrības Līmeni - Likums - Autortiesību Likums - Kā Likums - Nodokļa Likums - Konkurences Likums - Apdrošināšanas Likums - Darba Likums - Preču Zīmju Likums - Ekonomikas Likums -