Tulkojums "pozitīvi uzlādēts" slovāku valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Slovaku

Uzlādēts - tulkojums : Pozitīvi - tulkojums : Pozitīvi - tulkojums : Uzlādēts - tulkojums : Pozitīvi uzlādēts - tulkojums : Pozitīvi - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pilnīgi uzlādēts.
Zbraň nabitá.
Lielgabals tiek uzlādēts.
Nabíjam.
Uzlādēts līdz 400 procentiem.
Výkon na 400 percent.
Zaļš Akumulators ir pilnībā uzlādēts
Zelená Batéria je úplne nabitá.
Akumulators ir pilnībā uzlādēts akumulators 60 minūtes
Batéria je plne nabitá batéria 60 minút
Kas ir tirdzniecības maksa un cik tas ir uzlādēts?
Čo je to Trading Fee a ako je nabitá?
Jau pēc trīs līdz četrām stundām akumulators ir pilnībā uzlādēts.
Batéria je plne nabitá už po troch až štyroch hodinách.
Kamēr tālrunis ir savienots ar Microsoft Display Dock, tas tiek uzlādēts.
Počas pripojenia k dokovacej stanici Microsoft Display Dock sa váš telefón nabíja.
2. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas
2. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.
Iepakojuma cena neietver vienreizēju administratīvā maksa PA 30,00 vienai personai (ietver piemērojamos nodokļus) uzlādēts veicot rezervāciju.
Cena balíčka nezahŕňa jednorazový správny poplatok pa 30,00 za osobu (zahrnúť príslušné dane) nabitá pri rezervácii.
Vispirms pozitīvi.
Nuž, predovšetkým pozitívne.
citādi pozitīvi
So šírkou 35 mm alebo viac
citādi pozitīvi
Na ofsetovú reprodukciu
Par iesvētīšanu simbols, kas izgatavoti no metāla, tā var pārvadāt caur uguni, vai pelde tīrā ūdenī uzlādēts.
Pre zasvätenie symbolu, vyrobené z kovu, možno ju vykonať cez oheň alebo umyť v čistej vode nabitá.
Tas ir pozitīvi.
To je správne.
Tas ir pozitīvi.
To je dobre.
Tas ir pozitīvi.
To je pozitívom.
Tas ir pozitīvi.
To je pozitívne.
Tas ir pozitīvi!
To je predsa pozitívne!
Tas ir pozitīvi.
To je veľmi dobré.
Tas ir pozitīvi.
To je dobré.
Tas ir pozitīvi!
To je dobrá správa.
Pozitīvi ārējie efekti
Pozitívne vonkajšie vplyvy
24. nedēļā HBeAg pozitīvi
v 24. týždni HBeAg pozitívni
Tie ir pozitīvi signāli.
To sú pozitívne znaky.
Tas ir vērtējams pozitīvi.
To je dobré.
Ir arī pozitīvi aspekti.
Sú tu aj pozitíva.
Tas ir ļoti pozitīvi.
Je to veľmi pozitívne.
Tas ir ļoti pozitīvi.
Toto je veľmi pozitívna vec.
Daži grozījumi ir pozitīvi.
Niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú pozitívne.
Tas ir ļoti pozitīvi.
To je veľmi pozitívne.
Tas ir vērtējams pozitīvi.
To je pozitívne.
Domā pozitīvi, bez kļūmēm.
Mysli pozitívne... sústreď sa.
Tas nenoliedzami ir pozitīvi.
Túto skutočnosť je potrebné považovať za pozitívnu.
14 , ja tie ir pozitīvi .
14 , ak sú kladné .
Pozitīvi komentāri apkopo pienu Kerastaz .
Pozitívne poznámky zbierajú mlieko Kerastaz .
Spēlētāja komentāri (pozitīvi un negatīvi)
Komentáre hráča (pozitívne a negatívne)
Mēģiniet pozitīvi atšķirties no pārējiem.
Snažte sa pozitívne vyniknúť nad ostatnými.
Tas pozitīvi iespaido reģionālo attīstību.
To má pozitívne dôsledky na regionálny rozvoj.
Pozitīvi rezultāti Labas prakses gadījumi
Veľa pozitívnych výsledkov prípady najlepšej praxe
Tai ir vairāki pozitīvi aspekti.
Táto politika má mnohé výhody.
Es to vērtēju ļoti pozitīvi.
To je veľmi pozitívne.
Bet atļaujiet man nobeigt pozitīvi.
Chcela by som však skončiť pozitívne.
Tā nav pozitīvi vērtējama attīstība.
Toto nie je uspokojivý rozvoj.
Tie visi ir pozitīvi aspekti.
To sú všetko pozitívne aspekty.

 

Saistītie meklējumi: Pozitīvi - Uzlādēts - Kļūt Uzlādēts -