Tulkojums "nekustamā īpašuma nodrošinājums" slovāku valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Slovaku

īpašuma - tulkojums : Nodrošinājums - tulkojums : īpašumā - tulkojums : Nodrošinājums - tulkojums : Nodrošinājums - tulkojums : īpašumā - tulkojums : īpašumā - tulkojums : īpašuma - tulkojums : Nodrošinājums - tulkojums : Nodrošinājums - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Portugāle nepiedzīvo nekustamā īpašuma krīzi vai nekustamā īpašuma burbuli.
Portugalsko nezažíva krízu alebo bublinu na trhu s nehnuteľnosťami.
Likumu par nekustamā īpašuma tirdzniecību piemēro, tikai sniedzot nekustamā īpašuma pakalpojumus patērētājiem, un to nepiemēro nekustamā īpašuma nomai.
BG, SK, HR, HU Bez povinnosti národného zaobchádzania a bez povinnosti zaobchádzania podľa doložky najvyšších výhod, pokiaľ ide o úradný preklad a tlmočenie (časť CPC 87905).
pakalpojumi nekustamā īpašuma
služby v oblasti nehnuteľností
Nekustamā īpašuma magnāte?
Je z teba realitný magnát?
Nekustamā īpašuma pirkumi
Prítomnosť fyzických osôb
Nekustamā īpašuma pakalpojumi
EÚ okrem AT a SE Bez povinnosti národného zaobchádzania a bez povinnosti zaobchádzania podľa doložky najvyšších výhod, pokiaľ ide o pátracie služby.
Nekustamā īpašuma pārdošanai
Na predaj nehnuteľnosti
Nekustamā īpašuma ķīla
Kolaterál vo forme nehnuteľnosti
nekustamā īpašuma aģents ( Immobilienmakler ),
realitný sprostredkovatel' ( Immobilienmakler ),
nekustamā īpašuma pārvaldnieks ( Immobilienverwalter ),
realitný manažér ( Immobilienverwalter ),
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un noma
Správa Nehnuteľností amp Prenájom
Nekustamā īpašuma, tostarp zemes, iegāde
Poznámka
D. Nekustamā īpašuma pakalpojumi 34
IT Test ekonomických potrieb rozhodnutie závisí od počtu voľných miest a nedostatku pracovníkov v danom regióne.
Alternatīvs režīms nekustamā īpašuma ķīlai
Alternatívne zaobchádzanie pre kolaterál vo forme nehnuteľnosti
PROTOKOLS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDI DĀNIJĀ
PROTOKOL O NADOBÚDANÍ NEHNUTEĽNOSTÍ V DÁNSKU
Protokols par nekustamā īpašuma iegādi Dānijā
Protokol o nadobúdaní nehnuteľností v Dánsku
Protokols par nekustamā īpašuma iegādi Dānijā
Protokol o nadobúdaní nehnuteľností v Dánsku
Top nekustamā īpašuma tirgus New Hampshire.
Najlepšie realitné trhy v New Hampshire.
Ārvalstu nekustamā īpašuma vajadzībām,krievi atpūtai
Zahraničné nehnuteľnosti potrebuje Rusov na rekreáciu
PROTOKOLS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDI DĀNIJĀ
PROTOKOL O NADOBÚDANÍ NEHNUTEĽNOSTÍ V DÁNSKU
Protokols par nekustamā īpašuma iegādi Dānijā
Protokol o nadobúdaní nehnute ností v Dánsku
Mēs būtu atklājuši nekustamā īpašuma burbuļus.
Odhalili by sme bubliny na trhu s nehnuteľnosťami.
Valsts celtniecības un nekustamā īpašuma direktorāts
Riaditeľstvo verejných stavebných prác a majetku
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi (2)
EÚ V prípade služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov možno výhradné práva a alebo oprávnenia udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi (1)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK Neviazané, pokiaľ ide o založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť usadená.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 8
EÚ Podmienka štátnej príslušnosti u špecialistov a u stážistov absolventov.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 20
Lekárske služby (vrátane psychológov) a služby zubných lekárov
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 7
Cezhraničné poskytovanie služieb v odvetviach alebo pododvetviach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré nie sú uvedené v nasledujúcom zozname, nie je predmetom záväzku.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 8
Výkonný riaditeľ právnickej osoby alebo pobočky má trvalý pobyt vo Švédsku.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 20
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK Neviazané.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 7
SE Neviazané pre distribúciu alkoholických nápojov.
D. Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi 8
BG V prípade, že verejný podiel (štátny a alebo samosprávny) na kmeňovom kapitáli bulharskej spoločnosti presahuje 50 , počet zahraničných manažérov nesmie prekročiť počet manažérov, ktorí sú bulharskými občanmi.
licencēts nekustamā īpašuma mākleris (licensed conveyancer),
druhý lodník nákladné osobné lode neobmedzene ( second mate freight passenger ships unrestricted ),
Stiprināt zemes nekustamā īpašuma tirgus darbību.
Posilniť fungovanie trhu s nehnuteľnosťami.
Nekustamā īpašuma būvēšana, iegāde vai modernizācija
Výstavba, nadobudnutie alebo modernizácia nehnuteľného majetku
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĒRĶA REZERVJU NODOŠANA LSH
PREVOD ÚČELOVEJ REZERVY V PODOBE NEHNUTEĽNOSTÍ NA LSH
Minimālās prasības nekustamā īpašuma ķīlas atzīšanai
Minimálne požiadavky na uznanie kolaterálu vo forme nehnuteľnosti
Pirmšķirīga nekustamā īpašuma hipotēka par 1,8 mlj. Vācijas marku subsidiāra nekustamā īpašuma hipotēka par 20 mlj. Vācijas marku
Hypotéka prvého radu na pozemky za 1,8 mil. DEM subsidiárna hypotéka na pozemky za 20 mil. DEM
Šādi parādi nesamazina attiecīgā nekustamā īpašuma vērtību.
Také dlhy nemajú za následok zníženie hodnoty dotknutého nehnuteľného majetku.
Jūs esat pieredzējuši krīzi nekustamā īpašuma nozarē.
Prežili ste krízu v oblasti nehnuteľností.
Šo daļu apzīmē kā nekustamā īpašuma turējumus,
Táto časť sa uvádza ako držba nehnuteľností ,
nekustamā īpašuma fondu bilancēm (kopā 20 sērijas),
bilancie za realitné fondy (spolu 20 sérií),
Nekustamā īpašuma būvēšana, iegāde 16 vai modernizācija
Výstavba, nadobudnutie 16 alebo modernizácia nehnuteľného majetku
Nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība, atjaunošana vai noma
Kúpa, výstavba, renovácia alebo prenájom nehnuteľnosti
50 no attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus vērtības
50 trhovej hodnoty danej nehnuteľnosti

 

Saistītie meklējumi: Nekustamā īpašuma Tirgus - Nekustamā īpašuma Aģents - Nekustamā īpašuma Fonds - Nekustamā īpašuma Pārvaldīšana - Nekustamā īpašuma Mākleris - Nekustamā īpašuma Un Iekārtu Apsaimniekošana - Kā Nodrošinājums - Nodrošinājums - īpašuma Tiesības - īpašuma Aģentūra -