Tulkojums "publicēšanas pienākumi" uz slovēņu valodas:


  Vārdnīca Latvijas-Slovēnis

Pienākumi - tulkojums : Pienākumi - tulkojums : Pienākumi - tulkojums : Publicēšanas pienākumi - tulkojums :
Atslēgvārdi : Starš Stebrov Islama Jame Straži

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi (
Obveznost objave in prevoda za nekatere oblike družb (
Dažu veidu uzņēmumu publicēšanas un tulkošanas pienākumi (debates)
Obveznost objave in prevoda za nekatere oblike družb (razprava)
Publicēšanas datums
Datum objave
Publicēšanas informācija
Podatki o izdaji
Pienākumi
Naloge
Pienākumi
Na koga se nanaša?
Pienākumi
Ali ste na primer
Pienākumi
Namen
Nav šaubu, ka Komisijai ir pienākumi, Padomei ir pienākumi, Parlamentam ir pienākumi, dalībvalstīm, uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām ir pienākumi.
To so brez dvoma odgovornosti Komisije, odgovornosti Sveta, odgovornosti Parlamenta, odgovornosti držav članic, nadzornih organov in centralnih bank.
Lēmējinstitūciju pienākumi
Odgovornosti organov odločanja
Ģenerālpadomes pienākumi
Odgovornosti Razširjenega sveta
Vispārējie pienākumi
Splošne obveznosti
Ziņošanas pienākumi
Obveznosti poročanja
Amatpersonu pienākumi
Dolžnosti uradnikov
Vispārīgi pienākumi
Splošne obveznosti
Pamata pienākumi
Temeljne obveznosti
IATTC pienākumi
Vloga IATTC
Valstu pienākumi
Pravice držav
Lēmējinstanču pienākumi
Obveznosti organov odločanja
Ģenerālpadomes pienākumi
Odgovornosti Razširjenega sveta
Sekretāra pienākumi
Naloge sodnega tajnika
Aģentūras pienākumi
Naloge Agencije
Lēmējinstitūciju pienākumi
Odgovornosti organov odločanja
Dalībvalstu pienākumi .........................................................................
Odgovornost držav članic .....................................................................
Komisijas pienākumi ...........................................................................
Odgovornost Komisije .........................................................................
Komisijas pienākumi
0 d H o v o r no s U držav članic
Dalībvalstu pienākumi
0 d H o v o r no s U Komisije
Prezidija pienākumi
Naloge predsedstva
Komiteju pienākumi
Naloge odborov
Padomes pienākumi
Svet lahko sprejema tudi zaključke, izjave in resolucije.
KOMISIJAS PIENĀKUMI
VLOGA KOMISIJE
VALSTSIESTĀDES PIENĀKUMI
VLOGA NACIONALNIH ORGANOV
Uzturēšanas pienākumi
Medsebojna upravna pomoč
Direktora pienākumi
Odgovornosti direktorja
Valdes pienākumi
Naloge izvršnega odbora
Procesuālie pienākumi
Odgovornosti v okviru postopka
Izpaušanas pienākumi
Obveznost razkritja informacij
Šķīrējtiesnešu pienākumi
Dolžnosti članov
Dalībnieku pienākumi
Obveznosti članic
Valdes pienākumi
Naloge izvršilnega odbora
Galvenie pienākumi
Temeljne obveznosti
Komitejas pienākumi
Naloge Odbora
Jūrnieku pienākumi
Obveznosti mornarja
Vispārīgi pienākumi
Splošne obveznosti
Daudzpusējie pienākumi
ustrezna raven sanitarne in fitosanitarne zaščite pomeni ustrezno raven sanitarne in fitosanitarne zaščite, kakor je opredeljena v odstavku 5 Priloge A k Sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

 

Saistītie meklējumi: Publicēšanas Datums - Pienākumi - Darba Devēju Pienākumi -