Tulkojums "tiek uzskatīti par" serbu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Serbu

Tiek - tulkojums : Tiek uzskatīti par - tulkojums : Tiek - tulkojums : Uzskatīti - tulkojums : Tiek - tulkojums : Tiek uzskatīti par - tulkojums : Tiek - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Simboli, kas tiek uzskatīti par vārda daļu, kad ar dubultklikšķi iezīmē vārdus terminālī
Знакови који се сматрају д ијелом речи када се оне бирају двокликтањем по тексту у терминалу
Aizdomās turamie aizbēga zagtā skolas autobusā. Tiek uzskatīti par bruņotiem un ļoti bīstamiem. SešpadsmitMarijaDāvids.
Osumnjičeni se voze u žutom školskom busu, izuzetno su opasni.
Nē, es nezinu vai ateisti varētu tikt uzskatīti par pilsoņiem, vai par patriotiem.
Ne, nisam siguran da ateiste možemo smatrati građanima, kao što ne treba da ih ubrajamo u patriote.
Tiek meklēts par slepkavību
ТРАЖИ СЕ ЗБОГ УБИСТВА
Un bērni, kuri dod priekšroku darboties vieni paši, šie bērni bieži tiek uzskatīti par atkritējiem vai vēl ļaunāk problēmsituācijām.
A decu koja više vole da su sama sa sobom ili da rade sama, doživljavamo kao izuzetke ili još gore kao problematične osobe.
Uh... Ignots atvainojiet un viņa brāļi, Kadms un Antiohs tiek uzskatīti par dāvestu pirmajiem īpašniekiem viņi kalpoja par šīs pasakas iedvesmas avotu.
Izvinite. ...i njegova braæa, Kadmus i Antioh... misli se da su originalni vlasnici Relikvija... i samim tim inspiracija za prièu.
Ceturtdienās tiek stāstīts par narkotikām.
Sredom su poremećaji u ishrani. Četvrtkom je upotreba opojnih droga.
Tāda spēle tiek saukta par deterministisku.
To mi zovemo deterministicko.
Tie arī tiek saukti par režģtīkliem.
Takođe se zovu i meš mreže.
Pirmā daļa tiek saukta par apņemšanos .
Prvi se zove zalog.
Otrā darbība tiek saukta par pavērsienu .
Drugi akt (èin) se zove preokret.
Otrā darbība tiek saukta par pavērsienu .
Drugi akt se zove preokret.
Ar to par visu tiek maksāts.
To je ono što finansira sve ovo.
Bērni nevis tiek atalgoti par jautāšanu par saņemtās informācijas patiesumu, bet viņi tiek izsmieti.
Detsa i њixova ispitivaњa na vaљanost informatsiјa koјe smo primili ne la udaþi. Da riditsulizaþi.
Tas nozīmē ka no 10 miljardu dolāru noguldījuma, 10 procenti, tas ir 1 miljards, tiek paturēts kā nepieciešamā rezerve, savukārt pārējie 9 miljardi tiek uzskatīti par neobligātu rezervi, un var tikt izmantoti par pamatu jauniem aizdevumiem.
Ovo znaèi da od ovih 10 milijardi dolara depozita, 10 , ili 1 milijarda se zadržava kao zakonska rezerva. Dok se ostalih 9 milijardi dolara smatra viškom rezervi, koji se može upotrebiti kao osnova za nove pozajmice.
Eiropā viņš tiek dēvēts par videospēļu tēvu.
Говоре да је отац видео игара у Европи.
un, visticamāk, tā tiek novērtēta par zemu (
Европи тешко је проценити и највероватније се потцењује (
Senajā Romā cūka tiek uzskatīta par svētu.
Сад,у древном Риму, свиње су сматране светим.
Pēdējā spēle tiek saukta par Afrodītes Atdzimšanu.
Задње надметање зовемо Уздигнуће Афродите.
Šie bērni tiek dēvēti par zudušo paaudzi .
OVA DECA SU POSTALA POZNATA KAO UKRADENE GENERAClJE.
Tiek meklēti.
PRETRAŽIVANJE...
Tiek novilkts.
Ide.
Bet Jēzus tos pieaicināja un sacīja viņiem Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām un viņu valdnieki izmanto varu pār tām.
A Isus dozvavši ih reče im Znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim.
Bet ne vairāk kā 1 cilvēku atzīstas tajās. Jo viņiem ir bail, ka tiks uzskatīti par jukušiem.
Ali samo 1 ovih ljudi to priznaje, jer se plaše da će ih drugi smatrati ludima ili tako nešto.
Katrs sīkais DNS gabaliņš tiek saukts par hromosomu.
Svaki malecki deo DNK zove se hromozom.
Un šī vieta tiek saukta par desmita vietu.
А ово место управо овде се зове место десетица.
Šī uztveres atkārtošanās reizēm tiek saukta par palinopsiju.
Ovo perceptivno ponavljanje se naziva palinopsija.
Tomēr tās tiek atbalstītas un uzskatītas par cienījamām.
A ipak, one se nagrađuju i poštuju.
Grifindoram tiek atņemti pieci punkti par klaju neatbildību.
5 poena æe biti oduzeto Gryffindoru zbog tvog nedostatka zdravog razuma.
Šīs tiek sauktas par Savvaļas Tima Džungļu ainām.
Ovdje æu snimiti dosta scena. Zvat æe se Divlje Timmyjeve scene iz džungle .
Padomājiet par to, nauda tiek radīta no parāda.
Razmislite, novac se stvara kao dug.
Parūpēšos par to, pirms kaut kas tiek sabojāts.
Постараћу се за то пре него што се направи нека штета.
Viņš tiek meklēts jau ilgāk par 30 gadiem.
Imao je metu na leðima preko 30 godina.
Ja viņš tiek pie tā, tad tiek.
Ako dode do njih, doci ce.
Atribūts tiek izmantots
Атрибут је у употреби
Teksti tiek ielādēti.
Стихови се добављају.
Tiek uzdots jautājumsName
Нешто сте упитаниName
Jaka tiek žāvēta.
Sušenje jakne.
Viss tiek kontroIēts.
Jesi li lud?
Viss tiek kontrolēts!
Sve je pod nadzorom.
Temperatuura tiek reguleeta.
Temperatura se regulira.
Vidoks tiek apbalvots
одликују га
Vidoks tiek atlaists
Без икаквог разлога Префект отпушта Видока
Tiek perināta sazvērestība.
Postoji zavjera.
Vieta tiek mainīta.
Lokacija se promenila.

 

Saistītie meklējumi: Tiek Uzskatīti Par - Tiek - Tiek Izmantotas - Tiek Garantēta - Tiek Iegūti - Uzmanība Tiek Pievērsta - Tiek Noteikts - Tiek Padots - Tiek Uzskatīts, Ka - Tiek Pieskaitīts -