Tulkojums "pieņem lēmumu" serbu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Serbu

Pieņem - tulkojums : Pieņem lēmumu - tulkojums : Pieņem - tulkojums : Pieņem - tulkojums : Pieņem lēmumu - tulkojums : Pieņem - tulkojums : Pieņem lēmumu - tulkojums : Pieņem lēmumu - tulkojums : Pieņem - tulkojums : Pieņem lēmumu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Nē, pieņem lēmumu.
Ne, donesi ti odluku.
Uguns biķeris pieņem saistošu maģisku lēmumu.
Izbor Plamenog pehara ne smije se mijenjati.
Es tev ieteiktu būt uzmanīgai, kad pieņem lēmumu.
Ohrabrila bih te da vrlo pažljivo èiniš izbore.
Pieņem formu.
Nazire se neki oblik.
Pieņem to.
Прихватам.
Pieņem piedāvājumu.
Прихвати понуду.
Pieņem to.
Prihvati je.
Labāk pieņem.
Bolje prihvati.
Pieņem to.
Podnesi to.
Pieņem to.
Podrži ga.
Pareizo lēmumu.
Ono ispravno.
Pieņēmu lēmumu.
Morao sam.
Pieņem regulāras izteiksmes
Прихвата регуларне изразе.
Pieņem un ne.
И да, и не.
Ja pieņem, ka...
Sad, pod pretpostavkom da...
Paziņosim lēmumu piecos.
Spremna je za krupni plan.
Lēmumu pieņems vakarpusē
Odlièno. Privešæemo je.
Nācās pieņemt lēmumu?
Morao si odluèiti, ha?
Esmu pieņēmusi lēmumu.
Odluèila sam.
Es pieņēmu lēmumu.
Donijela sam odluku.
Labošanas iestāžu federālo noteikumu 319. pants nosaka, ka labošanas iestādē galīgo lēmumu pieņem institūcijas amatpersona.
Izvršna odredba 319 federalnog zakona o kaznionicama kaže da kad ste u kaznionici uprave te institucije imaju zadnju reè.
Aleksa smadzenes saņem to, pieņem lēmumu, balstītu emocionāli kognitīvajās spējās, kā to darītu jebkurš cilvēks.
Алексов мозак је прима и одлучује шта да ради на основу његових емоција и когнитивних способности као и било који други човек.
Līdz šim viņš nezināja kā lai pieņem pareizo lēmumu, jo viņš nezināja, kas notiks pieņemot to.
Ranije nije mogao da se odluèi jer nije znao šta æe se desiti.
Sūtītājs pieņem šo darbu
Пошиљалац прихвата задатак
Sūtītājs pieņem šo žurnālu
Пошиљалац прихвата дневник
Pieņem savas ļaunākās bailes.
Прихвати своје најгоре страхове.
Kas šeit pieņem lēmumus?
Ko je ovde uopšte glavni? !
Mans klients pieņem izaicinājumu.
Moj klijent podržava izazov.
Pieņem savu patieso es .
Prihvati sebe.
Tikai, kad pieņem lēmumus.
Само када доносе одлуке.
Vai pieņem manu piedāvājumu?
Prihvataš li moju ponudu?
Tiesneši pieņem grūtus lēmumus.
Тата је судија. Понекад мора да доноси тешке одлуке.
Pieņem to darbu, dēls!
Prihvati posao, sine!
Pieņemt galīgo lēmumu... Šeit!
Ozbiljna diskusija... Evo!
Tāpēc lēmumu nepieņemšu es.
Zato što neću ja odlučiti o tome.
Un beigās pieņems lēmumu.
Presudit æe o uzroku.
Viņi ir pieņēmuši lēmumu?
Odluèili su?
Mīļotā, laiks pieņemt lēmumu!
Vreme je da se odluèiš.
Tas ietekmēs lēmumu? Jā.
Ako se složim, hoæeš li uèiniti nešto zauzvrat?
Sūtītājs pagaidām pieņem šo darbu
Пошиљалац условно прихвата задатак
Sūtītājs pagaidām pieņem šo žurnālu
Пошиљалац условно прихвата дневник
Viņi vienkārši pieņem labākus lēmumus.
Tako prave bolje odluke.
Pieņem manus zvanus manā vietā.
Zadrži sve moje pozive.
Paskaties, kā bērns viņu pieņem.
Vidi kako mu se dijete veseli.
Vai tu pieņem komodora bildinājumu?
Da li ti to prihvataš Komodorovu prosidbu?

 

Saistītie meklējumi: Pieņem Lēmumu - Pieņem Darbā - Lēmumu Pieņemšana - Pieņemt Lēmumu - Lēmumu Pieņēmējiem - Pirkšanas Lēmumu - Lēmumu Pieņemšanas Process - Lēmumu Atbalsta - Lēmumu Pieņēmējam - Pamatojoties Uz Lēmumu Pieņemšanas -