Tulkojums "pārliecinoša efektivitāte" serbu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Serbu

Efektivitāte - tulkojums : Efektivitāte - tulkojums : Efektivitāte - tulkojums : Pārliecinoša - tulkojums : Efektivitāte - tulkojums : Pārliecinoša efektivitāte - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Viņa bija tik pārliecinoša.
Bila je tako ubedljiva.
Redzi? Tā ir pārliecinoša lieta.
To je cvrst slucaj.
Kungi, mums jāpanāk maksimāla efektivitāte.
Господо треба да нападнемо максимално ефикасно.
Viņiem rūp efektivitāte un drošība.
Оно што их интересује је ефикасност и њихова безбедност.
Jūs iepriecinās šo strādnieku augstā efektivitāte.
Bit æete zadovoljni razinom efikasnosti ovih radnika.
Un tomēr mums nav neviena pārliecinoša pierādījuma.
Ipak, ne vidimo nikakve ubedljive dokaze za ovo.
Atkritumu neesamība, tā tad arī ir efektivitāte.
Smanjenje otpada?
Pēc katra pārliecinoša punkta cilvēki teiks, Āmen, āmen, āmen.
После сваке убедљиве тачке кажу Амен, амен, амен .
Efektivitāte, ilgtspējīgums un saglabāšana ir ekonomiskās sistēmas ienaidnieki . Tāpat kā fiziskas preces visu laiku nepieciešams ražot un pārražot, neskatoties uz ietekmi pret vidi, arī pakalpojumu industrija strādā tādā pašā veidā.
Isto kao što se fizička dobra stalno proizvode i umnožavaju bez obzira na uticaj na okruženje, i uslužna industrija funkcioniše po istom sistemu.
Lai saglabātu dabas kapitālu un nodrošinātu ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgu plūsmu, būs vēl vairāk jāpalielina efektivitāte ar kādu mēs izmantojam dabas resursus un papildus jāmaina visu nosakošos patēriņa un ražošanas modeļus.
За очување природног капитала и обезбеђење одрживог тока услуга екосистема биће неопходо ефикасније коришћење природних ресурса, у комбинацији с променама у важним обрасцима потрошње и производње.
Patiesību sakot... tā to nespēj. Tirgus sistēmas nodoms ir pavisam pretējs tam, kādai vajadzētu izskatīties patiesai ekonomikai kas būtu efektivitāte un taupīga attieksme pret ražošanas materiāliem un dzīvību nodrošinošo produktu izplatīšanu.
Cilj tržišnog sistem je potpuno suprotan onome što bi ekonomija trebalo da bude efikasna i orijentisana na potrošača i materijal za proizvodnju dobara potrebnih za svakodnevni život.
Es jums parādīju, ka ar akumulatoriem saistītā zinātne ir vienkārša, un vajadzība pēc elektrotīkla līmeņa akumulācijas jaudām ir pārliecinoša. Taču lieta tāda, ka šobrīd vienkārši nav akumulatoru tehnoloģijas, kas atbilstu elektrotīkla līmeņa tehniskajām prasībām, teiksim, neparasti augstai jaudai, ilgam kalpošanas mūžam un īpaši zemām izmaksām.
Pokazao sam vam da je nauka o baterijama jednostavna i postoji hitna potreba za skladištenje na mrežnom nivou, ali činjenica je da danas ne postoji tehnologija izrade baterija koja može da udovolji zahtevnim specifikacijama mreže, a to su neobično velika snaga, dug rok trajanja i izuzetno niske cene.

 

Saistītie meklējumi: Efektivitāte - Ekonomiskā Efektivitāte - Izmaksu Efektivitāte - Darbības Efektivitāte - Elektriskā Efektivitāte -