Tulkojums "vēlu izpilde" rumāņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Rumāņu

Izpilde - tulkojums : Izpilde - tulkojums : Izpilde - tulkojums : Vēlu - tulkojums : Vēlu - tulkojums : Vēlu - tulkojums : Vēlu - tulkojums : Izpilde - tulkojums : Vēlu izpilde - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Izpilde
Execuție
Izpilde
Executarea silită
Izpilde
Punerea în aplicare
Izpilde
Aplicare
Izpilde
Punere în aplicare
Izpilde
Aplicarea
Izpilde
Execuţia
Izpilde
Ex e cu ie
Izpilde
O hotărâre pronunțată într un stat obligat prin prezenta convenție și care este executorie în statul în cauză este pusă în executare într un alt stat obligat prin prezenta convenție atunci când, la cererea oricăreia dintre părțile interesate, a fost declarată executorie în statul respectiv.
Izpilde
Obligațiile persoanelor impozabile și ale anumitor persoane neimpozabile (titlul XI, articolele 193, 194, 198, 199, 201 208, 211, 212, articolul 213 alineatul (1), articolul 214 alineatul (1) litera (a), articolul 214 alineatul (2), articolele 215, 217 236, 238 242, 244, 246 248, 250 252, 255, 256, 260, 261 și 271 273)
Izpilde
6
Izpilde
Măsurile puse în aplicare de partea reclamantă și compensarea prevăzută în prezentul articol sunt temporare și nu se aplică după ce
Izpilde
Guvernanță
Izpilde
Executarea
Izpilde
Articolul 18
Izpilde
Fondurile alocate Elveției în cadrul FSI Frontiere și vize se utilizează în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.
Izpilde
Executare silită
Izpilde
Aplicarea legislației
Izpilde
Rată de execuție
Mēs vēlu sākām un mēs vēlu beigsim.
Am început târziu şi vom termina târziu.
Tas notiek par vēlu, daudz par vēlu.
Acestea au apărut târziu, foarte târziu.
Izpilde 2006
Execuţie 2006
Izpilde 2006
792, 000
Izpilde 2007
Execuţie 2007
Budžeta izpilde
Punerea în aplicare a bugetului
Budžeta izpilde
Execuţia bugetară
Darbību izpilde
Desfăşurarea activităţilor
Lēmuma izpilde
Executarea deciziei
Programmas izpilde
Punerea în aplicare a programului
Saistību izpilde
Onorarea obligaţiilor
BUDŽETA IZPILDE
EXECUŢIA BUGETARĂ
Budžeta izpilde
Execuţia bugetului
Budžeta izpilde
Execuția bugetară
Budžeta izpilde
Execuția bugetului
Ieņēmumu izpilde
Execuția veniturilor
Izdevumu izpilde
Execuția cheltuielilor
BUDŽETA IZPILDE
EXECUȚIA BUGETULUI
Finanšu izpilde
Execuția financiară
Izpilde 2008
Execuţie 2008
Budžeta izpilde
REZULTATUL BUGETAR
īgumu izpilde
Executarea contractelor
Līgumu izpilde
Executarea contractelor
Aizsardzības izpilde
Subcomitetul pentru indicații geografice decide prin consens.
Nolēmumu izpilde
orice măsură considerată neconformă cu dispozițiile menționate la articolul 381 din prezentul acord a fost retrasă sau modificată astfel încât să devină conformă cu dispozițiile respective, după cum se prevede la articolul 392 alineatul (1) din prezentul acord.
Pienākumu izpilde
Articolul 457

 

Saistītie meklējumi: Izpilde - Līguma Izpilde - Daļēja Izpilde - Vēlu - Pārāk Vēlu - Vēlu Senatne - Vēlu Viduslaiki - Vēlu Darbu - Vēlu Rudenī - Gothic Vēlu -