Tulkojums "mūsdienu izglītības" rumāņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Rumāņu

Mūsdienu - tulkojums : Izglītības - tulkojums : Mūsdienu - tulkojums : Izglītības - tulkojums : Izglītības - tulkojums : Izglītības - tulkojums : Mūsdienu izglītības - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Teksts piedāvā globālu pieeju izglītības uzlabošanai un pielāgošanai mūsdienu prasībām.
Textul prezintă o abordare globală cu privire la actualizarea şi adaptarea educaţiei la cerinţele lumii moderne.
Harmoniska saplūšana ar mūsdienu un veco reizes var izsekot šeit harmonisku līdzāspastāvēšanu greznu mošeju, skaļi austrumu bazaars, bagāts muzeju, mūsdienu lielveikalos, centri, kultūras centriem un izglītības iestādēm.
Fuziune armonioasă de ori contemporane și vechi pot fi urmărite aici, în coexistența armonioasă de moschei de lux, bazaruri est tare, muzee bogate, supermarket uri moderne, mall uri, centre culturale și instituții de învățământ.
Lieliska reputācija Ukrainas Medicīnas Stomatoloģisko akadēmijā (MSA) apstiprināja divas sudraba un vienu bronzas medaļas saņēma Starptautiskajā izstādē izglītības iestādēs Mūsdienu izglītības Ukrainā 2001, 2002, 2004 .
O mare reputatie a Academiei Medicale Stomatologice din Ucraina (MSA) a fost confirmată de două de argint și o medalie de bronz primit la Expoziția Internațională a instituțiilor de învățământ educație modernă în Ucraina 2001, 2002, 2004 .
Tomēr bērnu izglītības pieredzi visā ES var veicināt vienīgi ar lielāku Eiropas sadarbību, un izglītības sistēmām visā kontinentā ir jāpielāgojas, lai spētu atbilst mūsdienu izaicinājumiem.
Totuşi, experienţa educaţională a copiilor din UE poate fi susţinută numai prin intermediul unei cooperări europene mai puternice, iar sistemele educaţionale de pe acest continent trebuie să se adapteze, pentru a ţine pasul cu provocările moderne.
Viņa laikādzīve viņš ziedojis vismaz 20m uz izglītības projektiem un labdarības organizācijas, kurasnozīmētu tuvāk 500m mūsdienu finanšu situācijā.
În timpul lui20m de viață a donat cel puțin pentru proiecte educaționale și organizații de caritate, carear echivala cu mai aproape 500 de milioane în climatul financiar de astăzi.
Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja Mēs vēlamies pārveidot profesionālās izglītības un apmācības tēlu visā Eiropā, lai tas labāk atbilstu mūsdienu apstākļiem.
Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a remarcat Dorim să transformăm imaginea învățământului profesional și a formării profesionale pe întregul teritoriu al Europei și să le facem mai relevante pentru realitățile zilelor noastre.
Mūsdienu jaunatne...
Puştii din ziua de azi...
Mūsdienu romantika.
Un romantic modern. Înţeleg.
SSL drošība ir jābūt par mūsdienu uzņēmumiem mūsdienu pasaulē.
Securitate SSL este un must have pentru întreprinderile moderne în lumea de astăzi.
Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja Šodien mēs iepazīstinām ar pasākumiem, kuru mērķis ir paaugstināt izglītības un mācību kvalitāti Eiropā, atbilstoši sagatavojot jauniešus mūsdienu darba tirgum.
Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a declarat Măsurile pe care le prezentăm astăzi sunt destinate să ridice nivelul de calitate a educației și formării profesionale în Europa, pentru ca tinerii noștri să fie pregătiți corespunzător pentru piața muncii de astăzi.
līdz mūsdienu medicīnai.
la medicină modernă.
Vēsture un mūsdienu Mozambika.
Istoria şi ziua de azi Mozambic.
Rīgas Mūsdienu mākslas centrs
Centrul de Artă Modernă şi Contemporană
Rīgas Mūsdienu mākslas centrs
Cele trei... Centrul de Artă Modernă şi Contemporană
Tie ir mūsdienu izaicinājumi.
Acestea sunt provocările din zilele noastre.
Esmu mūsdienu zinātnes brīnums.
Sunt o minune a stintei moderne
Man patīk mūsdienu mūzika.
Îmi place muzica actuală.
Tāda ir mūsdienu dzīve.
Ei bine, asta se petrece acum.
Tāda ir mūsdienu medicīna.
Asta e medicina modernă.
Mūsdienu fizikā mūsdienu fizikā ir liela kustība, kas apgalvo, ka laika nemaz nav.
Fizica modernă, există o mare mișcare în fizica modernă de a decide că timpul nu există de fapt.
Uzskatu, ka šo publikāciju ir būtiski izlasīt katram, kas iesaistīts pirmsskolas izglītības nodrošināšanā, jo pirmsskolas izglītība ir liela un neatliekama Eiropas izglītības sistēmas problēma, kas ir cieši saistīta ar citām problēmām, ar kurām saskaras mūsdienu sabiedrība.
Ca atare, cred că este o lectură esenţială pentru oricine este implicat în furnizarea de servicii de învăţământ pre primar, ceea ce constituie o provocare majoră şi imediată cu care se confruntă sistemele europene de educaţie şi este strâns legată de provocările cu care se confruntă societăţile noastre în ansamblu, în prezent.
Sāka parādīties mūsdienu tīmekļa pamats
Fundația Web ului pe care îl știm astăzi începuse să apară
Zviedrija bijā kā mūsdienu Sjerraleone.
Suedia era cum e Sierra Leone astazi.
Cieš ne tikai mūsdienu ēkas.
Nu doar aceste clădiri moderne au de suferit.
līdz pat Divupei, mūsdienu Irākai.
Și, în această situație, călătoreau pe mare până în Mesopotamia, Irac ul de astăzi.
Šī ir mūsdienu genomiskā revolūcija.
Aceasta este revoluţia genomică de azi.
Mūsdienu kultūra iederas šinī aprakstā.
Cultura vestică se potriveşte acestei descrieri.
Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzība.
Traficul de persoane este sclavia timpurilor noastre.
Natura 2000 mūsdienu ainavas daļa
Natura 2000 parte a unui peisaj viu
Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzība.
Traficul reprezintă sclavia din ziua de astăzi.
Mūsdienu Balkāniem tas ir vajadzīgs.
Balcanii de azi au nevoie de acest lucru.
Nākotnes darbaspēku veidos mūsdienu jaunatne.
Forţa de muncă de mâine va fi alcătuită din tinerii de azi.
Grūti viņu iedomāties mūsdienu pasaulē.
Mie greu să mio imaginez în lumea noastră.
Tāda ir mūsdienu spēles problēma.
Asta e problema cu jocul.
Mūsdienu pasaulē baumas ir patiesība.
În lumea de azi, zvonul înseamnă adevăr.
Vai mūsdienu meitenes neizskatās izlaidīgākas?
Mi se pare mie sau fetele din ziua de azi sunt un pic mai... uşuratice?
Progresīvais tendences mūsdienu izglītībā tiek pilnībā īstenoti apmācībā. pieredzējis fakultāte, uzlabotas izglītības iespējas, kā arī modernās informācijas tehnoloģijas veicina efektivitāti studiju un veidošanās nākotnes speciālisti personības.
Tendințele progresive ale educației moderne sunt pe deplin puse în aplicare în formare. facultate cu experiență, facilități educaționale avansate, precum și a tehnologiilor informaționale moderne contribuie la eficiența studiului și formarea personalității viitoare specialiști.
IZGLĪTĪBAS
PUŢINE
Katrai izglītības iestādei ir sava izglītības programma.
Limba oficială în grădiniţe este limba bulgară.
Pirmsskolas izglītības iestādes ir izglītības sistēmas daļa.
Participarea copiilor la activităţile din grădiniţe este de peste 95 dar nu este la fel de ridicată şi în centrele de îngrijire de zi a copilului.
Tādējādi aizsākot savu ceļojumu mūsdienu verdzībā.
Începuse călătoria mea în lumea sclaviei moderne.
Šanhaja glo slavens Waterfront mūsdienu veselības
Shanghai GLO malul celebru de sănătate modern
Tās ir mūsdienu ir pasaules nācijas.
Acestea sunt naţiunile lumii astăzi.
Cik tālu pagātnē sniedzas mūsdienu valoda?
Cât de departe în trecut ajunge limbajul modern?
Bet tāda nu ir mūsdienu pasaule.
Dar asta e lumea în care trăim azi.

 

Saistītie meklējumi: Mūsdienu - Mūsdienu Vēsturē - Mūsdienu Grieķu - Mūsdienu Pasaulē - Mūsdienu Liecinieks - Mūsdienu Dokuments - Mūsdienu Literatūra - Izglītības - Izglītības Iestādes - Izglītības Sistēma -