Tulkojums "anketas izplatīts" rumāņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Rumāņu

Izplatīts - tulkojums : Izplatīts - tulkojums : Izplatīts - tulkojums : Anketas izplatīts - tulkojums :
Atslēgvārdi : Comună Astăzi Este Expresie Comun

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Ļoti izplatīts
Foarte frecvent
Iekaisums ir ļoti izplatīts.
Reacţia inflamatorie este foarte frecventă.
Tas ir izplatīts izteiciens.
Nu, e o expresie comună.
Tas ir izplatīts vārds.
Ăsta este un nume comun.
Uz dažādām mašīnām (piemēram izplatīts)
Pe mașini diferite (adică distribuite)
Šodien izplatīts 160 170 ikdienas porcijas.
Astăzi distribuit 160 170 portii pe zi.
Veselības jautājumi izplatīts vācu aitu šķirnes
Probleme de sănătate comună în rasei Ciobanesc German
Aptaujas anketas uzmetums Komisijas
Proiectul de chestionar a fost trimis
Anketas nosūtīja deviņiem importētājiem.
S au trimis chestionare unui număr de nouă importatori.
Anketas nosūtīja 28 lietotājiem.
S au trimis chestionare unui număr de 28 de utilizatori.
Anketas nosūtīja pieciem importētājiem.
S au trimis chestionare unui număr de cinci importatori.
Anketas nosūtīja 23 lietotājiem.
S au trimis chestionare unui număr de 23 de utilizatori.
Kopā izsūtīja 60 anketas.
În total, s au trimis 60 de chestionare.
Par jauno celtniecību var AVTA izmantojot izplatīts.
Pentru construcții noi pot distribuite prin intermediul AVTA.
Zviedrijā ir ļoti izplatīts nosūtīt elektroniskos pieteikumus.
În unele sectoare sau întreprinderi (în special în poziii de conducere), bonusurile anuale pot negociate.
Uz pusi samazināt badu bads ir izplatīts bada izplatība ir mērena bada izplatība ir mērena bads praktiski nav izplatīts
Reduce hunger by half foamete moderată foamete moderată nivel foarte scăzut de foamete nivel ridicat de foamete
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Creștere
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursă Răspunsurile la chestionare.
Attiecīgajiem uzņēmumiem tika nosūtītas anketas.
S au trimis chestionare societăților vizate.
Avots Atbildes uz anketas jautājumiem
Sursa răspunsurile la chestionare.
Komisija deviņiem lietotājiem nosūtīja anketas.
Comisia a trimis chestionare la 9 utilizatori.
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursă răspunsuri la chestionar.
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursa răspunsurile la chestionar.
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursa Răspunsuri la chestionar.
Anketas nosūtīja desmit importētājiem Savienībā.
S au trimis chestionare la zece importatori din Uniune.
Avots atbildes uz anketas jautājumiem
Surse răspunsuri la chestionar.
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursa Răspunsurile la chestionare.
Avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursă răspunsuri la chestionar
Komisija nosūtīja anketas visiem zināmajiem lietotājiem Kopienā, un seši no tiem atbildēja uz anketas jautājumiem.
Comisia a trimis chestionare tuturor utilizatorilor cunoscuți din Comunitate, dintre care șase au răspuns chestionarului.
Aizpildītās anketas iesniedza trīs Savienības ražotāji, un septiņi ražojuma lietotāji arī sadarbojās, iesniedzot aizpildītas anketas.
Răspunsuri la chestionare au fost primite și de la trei producători din Uniune, iar șapte utilizatori au cooperat prin transmiterea de răspunsuri la chestionar.
Šādas līdzības bija ievērojami mazāk izplatīts brālības dvīņi.
Aceste similitudini au fost considerabil mai puţin frecvente în gemenii dizigoti.
Komisija šiem izraudzītajiem uzņēmumiem nosūtīja anketas.
Comisia a trimis chestionare celor unsprezece societăți selectate.
Seši piegādātāji atbildēja uz anketas jautājumiem.
Șase furnizori au răspuns la chestionar.
Komisija nosūtīja anketas vienpadsmit izraudzītajiem uzņēmumiem.
Comisia a trimis chestionare celor unsprezece societăți selectate.
Šiem ražotājiem pieprasīja pilnībā aizpildīt anketas.
Acestor producători li s a solicitat să completeze chestionarul în întregime.
Informācijas avots atbildes uz anketas jautājumiem.
Sursa răspunsurile la chestionare
Kvalitātes ziņojumam pievieno valsts anketas eksemplāru.
O copie a chestionarului național acompaniază raportul privind calitatea.
Kvalitātes ziņojumam pievieno valsts anketas eksemplāru.
Raportul de calitate trebuie să fie însoțit de o copie a chestionarului național.
Atšķirības no Eiropas anketas un definīcijām
Diferențele față de chestionarele și definițiile europene.
Avots apstiprināta atbilde uz anketas jautājumu.
Sursa Răspunsuri verificate la chestionare.
Anketas tika nosūtītas astoņiem zināmiem lietotājiem.
S au trimis chestionare unui număr de 8 utilizatori cunoscuți.
Otrais augs ir līdakaste, kas arī ir izplatīts augs.
A doua plantă este Limba Soacrei, care şi ea este o plantă obişnuită.
Cik noprotu šajā forumā šis modelis nav ļoti izplatīts.
Trebuie sa faci o imputernicire prin notariat. Asta inseamna sa ajungi la notar.
Kopumā tika nosūtītas vairāk nekā 50 anketas, bet noteiktajā termiņā tika saņemtas tikai 13 atbildes uz anketas jautājumiem.
În total, au fost trimise peste 50 de chestionare, însă au fost primite doar 13 răspunsuri în termenele limită stabilite.
To reģistrēja pacienti, mājās aizpildot divas anketas.
Aceasta a fost înregistrată în două chestionare completate acasă.

 

Saistītie meklējumi: Izplatīts -