Tulkojums "izvirtis" portugāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Portugālis

Izvirtis - tulkojums : Izvirtis - tulkojums : Izvirtis - tulkojums : Izvirtis - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Mēs nevaram, jo, ja mēs dosimies nākotnē no šī punkta... tā būs šīs realitātes nākotne... kur Bifs ir izvirtis un spēcīgs... un apprecējis tavu māti un, kur... ar mani notika lūk, kas.
Não podemos, porque se viajarmos para o futuro a partir deste ponto no tempo, vai ser o futuro desta realidade... em que o Biff é corrupto e poderoso... e casado com a tua mãe e em que... me aconteceu isto.
uz 377, Saint Epifānijs no Salamis rakstīja, Kā būs svēts Marija nepiemīt Debesu ar viņas miesu, jo viņa nebija netīrs, ne izvirtis, nedz viņa kādreiz laulību pārkāpt, un tā kā viņa nekad nebija neko sliktu, ciktāl miesas rīcība ir norūpējušies, bet palika nerūsējošais? (Panarion 42 12).
Dentro 377, São Epifânio escreveu, Como vai santa Maria não possuir o reino do céu com sua carne, já que ela não era desonesto, nem dissoluta, nem ela jamais cometer adultério, e uma vez que ela nunca fez nada de errado, tanto quanto ações carnais estão preocupados, mas permaneceram inoxidável? (Panarion 42 12).