Tulkojums "diagnostisks" portugāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Portugālis

Diagnostisks - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Diagnostisks preparāts scintigrāfijai.
Agente de diagnóstico para cintigrafia.
Farmakoterapeitiskā grupa diagnostisks radiofarmaceitisks preparāts.
Grupo farmacoterapêutico
Jauno pārkāpēju rehabilitācija Diagnostisks vērtējums
Reabilitação de jovens infractores Avaliação de diagnóstico
Diagnostisks testa komplekts IEKŠĶĪGAI LIETOŠANAI Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
Consultar o folheto informativo antes de utilizar.
Ar tehnēciju (99mTc) iezīmētais depreotīda šķīdums injekcijām ir diagnostisks radioaktīvs preparāts, ko veido sintētisks peptīds, kas saistās ar somatostatīna receptoriem.
A solução injectável de depreotida de tecnécio (99mTc) é um radiofármaco de diagnóstico baseado num péptido sintético que se liga aos receptores da somatostatina.
tādiem pacientiem, kuri brīvprātīgi piekrīt eksperimentālai diagnostiskai vai terapeitiskai praksei un kuriem no šīs prakses ir sagaidāms diagnostisks vai terapeitisks labums, devu mērķa līmeņus individuāli plāno praktizējošais ārsts un vai ārsts nosūtītājs
no caso dos pacientes que aceitem voluntariamente submeter se a uma prática experimental de diagnóstico ou terapêutica e que se espera obtenham desta prática um benefício terapêutico ou diagnóstico, o médico e ou o médico responsável pela prescrição devem fixar os níveis alvo de dose individuais

 

Saistītie meklējumi: Diagnostisks -