Tulkojums "tūrisma ekonomika" poļu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Poļu

Ekonomika - tulkojums : Ekonomikā - tulkojums : Tūrisma ekonomika - tulkojums : Ekonomikā - tulkojums : Ekonomikā - tulkojums : Tūrisma ekonomika - tulkojums : Tūrisma ekonomika - tulkojums : Tūrisma - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Vietējā ekonomika lielā mērā ir atkarīga no lauksaimniecības un tūrisma.
(w hrabstwie wybito ponad 1,25 mln owiec oraz 0,25 mln sztuk bydła) poważnie pogorszył i tak już niekorzystną sytuację w rolnictwie.
Departaments mājas šādus krēsli Starptautiskā tūrisma Cilvēkresursi un darba ekonomika vadība Svešvalodas Profesionālās Komunikācijas Informatīvie tehnoloģijas Tūrisma.
Oddział mieści się następujące krzesła Turystyka międzynarodowa Zarządzania zasobami ludzkimi i Gospodarki Pracy Języki obce w profesjonalnej komunikacji Technologie informacyjne w turystyce.
Likums un pārvaldības institūts Starptautiskā tūrisma un Personāla pārvalde Sagatavo speciālistus šādās specialitātēs Tūrisma Service Management Cilvēkresursi un darba ekonomika vadība.
Prawo i Management Institute Turystyka międzynarodowa i Departament Zasobów Ludzkich Przygotowuje specjalistów w następujących specjalnościach Turystyka Service Management Zarządzania zasobami ludzkimi i Gospodarki Pracy.
rakstiski. Ir labi zināms, ka ekonomika daudzos ES piekrastes reģionos lielā mērā ir atkarīga no tūrisma.
na piśmie. Powszechnie wiadomo, że gospodarka wielu przybrzeżnych regionów UE jest bardzo uzależniona od turystyki.
Kopš tā laika salas ekonomika ir ļoti atkarīga no tūrisma industrijas, lai gan joprojām ir nepieciešama tās tālāka pārstrukturizēšana.
Od tego czasu wyspa utrzymuje się głównie z turystyki, jednak wciąż konieczna jest jej dalsza restrukturyzacja.
Matemātiskās un kvantitatīvās metodes Mikroekonomika Makroekonomika un monetārā ekonomika Starptautiskā ekonomika Finanšu ekonomika
samodzielnie lub we współpracy z innymiinstytucjami, oferuje tym zespołom wsparciekoordynacyjne i organizacyjne.
ASV ekonomika vēl joprojām ir pasaules varenākā ekonomika.
Ekonomia Stanów Zjednoczonych wciąż jest największą na świecie.
Neformālā ekonomika
Wszystko.
Veiksmīgāka ekonomika
Sprawniejsza gospodarka
Ekonomika, 2.
Ekonomii, 2.
Sociālā ekonomika (
Gospodarka społeczna (
Sociālā ekonomika
usługi leasingu finansowego (CPC 8112)
Sociālā ekonomika
BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI Wymóg obywatelstwa.
Lauku ekonomika
ekonomika rolnictwa
Tās ekonomika aug ātrāk nekā Amerikas vai Japānas ekonomika.
Jej gospodarka wzrasta szybciej niż amerykańska czy japońska.
Līdz 2020. gadam Ķīnas ekonomika būs lielākā ekonomika pasaulē.
Do roku 2020 gospodarka chińska będzie największa na świecie.
Tūrisma pakalpojumiem licences izsniedz Valsts tūrisma aģentūra.
EE, LT, PL, RO Brak
Tā vairs nav tirgus ekonomika, bet tā ir džungļu ekonomika .
Nie jest to już gospodarka rynkowa, ale gospodarka, w której rządzi prawo dżungli.
Noturīga kafijas ekonomika
Zrównoważona gospodarka kawowa
Paplašināšanās un ekonomika
Rozszerzenie UE i gospodarka Przeniesieniekorzyści nawłasny grunt
Ekonomika unmonetrs lietas
Sprawy gospodarczei walutowe rodowisko
NT1 lauksaimniec1bas ekonomika
RTbudhet WE (1021)RTfa szerstwo (1216)
Pirmais E ekonomika.
Pierwsze E Ekonomia
Ekonomika kaitē nabagiem!
Twoje reformy nas zabiją.
Nenorādīta kopējā ekonomika
Niewyszczególniona gospodarka ogółem
ES ekonomika ir sociāla tirgus ekonomika, kas veicina augstu konkurētspējas līmeni.
Gospodarka Unii Europejskiej jest społeczną gospodarką rynkową, promującą duży poziom konkurencyjności.
Šajā sērijā visplašāk aplūkota makroekonomika un monetārā ekonomika, pēc tam matemātiskās un kvantitatīvās metodes, finanšu ekonomika un starptautiskā ekonomika.
Najczęściej poruszanym w seriitematem jest makroekonomia i ekonomiapieniądza , a na kolejnych miejscach znalazłysię metody matematyczne i ilościowe oraz ekonomia finansowa i międzynarodowa .
Glabāt uzskaiti un informāciju, kas attiecas uz pašreizējo situāciju tūrisma Borough (tūrisma objektiem, tūrisma uzņēmumiem, tūrisma infrastruktūra, Nodarbinātības dati, finanšu dati uc).
Prowadzenia ewidencji i informacji dotyczących aktualnego stanu turystyki w gminie (atrakcje turystyczne, przedsiębiorstwa turystyczne, infrastruktura turystyczna, Dane o zatrudnieniu, dane finansowe, itp.).
Tūrisma objekts
Atrakcja turystyczna
TŪRISMA POLITIKA
POLITYKA TURYSTYCZNA
tūrisma veicināšana.
integracja i angażowanie młodzieży, promocja regionu i produktów lokalnych, promocja turystyki.
U tūrisma,
D ralnych i k u lt u ro w y c h ą dz an i a i wspólnego nim i , jak za rz
Tūrisma attīstība
Rozwój turystyki
Tūrisma informācija
Informacja turystyczna
TŪRISMA INFORMĀCIJA
POROZUMIEWANIE SIĘ
TŪRISMA INFORMĀCIJA
INFORMACJA TURYSTYCZNA
tūrisma piederumi
Haftowane
tūrisma slēpes
Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów
tūrisma slēpes
DZIAŁ 97 DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI
Tūrisma slēpes
Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te objęte pozycją 4907
Tūrisma ministrija
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
Atsauksmes ir dažādas tūrisma aģentūru un tūrisma ceļojumos virzienos.
Opinie o biurach podróży są różne jak i kierunki wyjazdów turystycznych.
Ir jārosina ilgtspējīga tūrisma attīstība atšķirībā no sezonāla tūrisma.
Należy propagować rozwój turystyki zrównoważonej, jako alternatywy dla turystyki sezonowej.
BG tūrisma pakalpojumiem nepieciešama Valsts tūrisma aģentūras izsniegta licence.
E. Usługi w zakresie przeciwdziałania hałasowi i wibracjom (Wszystkie Państwa Członkowskie, z wyjątkiem BG CPC 9405.
Tūrisma veicināšanas nodaļas direktore, Viesnīcu un tūrisma ministrija (sieviete)
Dyrektor ds. Promocji Turystyki, Ministerstwo ds. Hotelarstwa i Turystyki (kobieta)

 

Saistītie meklējumi: Tūrisma Birojs - Tūrisma Nozarē - Tūrisma Inventārs - Tūrisma - Tūrisma Informācijas - Tūrisma Galamērķis - Tūrisma Aģentūra - Tūrisma Sezona - Tūrisma Kompānija - Tūrisma Uzņēmumi -