Tulkojums "iepirkuma cena saistības" poļu valoda:


  Vārdnīca Latvijas-Poļu

Cena - tulkojums : Cena - tulkojums : Cena - tulkojums : Cena - tulkojums : Cena - tulkojums : Cena - tulkojums : SAISTĪBAS - tulkojums : Cena - tulkojums : Iepirkumā - tulkojums : Saistības - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Iepirkuma cena
Cena skupu
Maksimālā iepirkuma cena
Maksymalna cena skupu
V NODAĻA Iepirkuma cena
ROZDZIAŁ V Cena zakupu
aprēķinā izmantojamā iepirkuma cena ir iepirkuma cena 26.a panta B daļas 3. punkta nozīmē,
uwzględnianą ceną kupna jest cena kupna w rozumieniu art. 26a tytuł B ust. 3,
(3) Tādējādi govju iepirkuma cena jāsamazina par 20 un citu par 30 mēnešiem vecāku dzīvnieku iepirkuma cena par 8 .
(3) W konsekwencji, cena zakupu krów powinna być zmniejszona o 20 , a cena zakupu innych zwierząt powyżej 30 miesięcy o 8 .
Tādēļ jāprecizē intervences cena, kas izmantojama iepirkuma cenas aprēķinos, ja intervences cena mainās.
Konieczne jest zatem określenie ceny interwencyjnej, która ma być stosowana przy obliczaniu ceny zakupu, kiedy cena interwencyjna ulega zmianie.
Komisijas noteiktā iepirkuma cena ir vismaz 90 no intervences cenas.
Cena interwencyjna wyznaczona przez Komisję nie jest niższa niż 90 ceny interwencyjnej.
Cena, ko samaksā destilētājs, nedrīkst būt mazāka par iepirkuma cenu.
Cena płacona przez gorzelnika nie może być niższa niż cena skupu.
Cena, ko samaksā destilētājs, nedrīkst būt mazāka par iepirkuma cenu.
Cena płacona przez gorzelnika nie może być niższa od ceny skupu.
Šī iepirkuma cena ir aprēķināta tādejādi, lai segtu ražotāju izmaksas.
Cena skupu jest skalkulowana w ten sposób, aby pokrywała koszty producenta.
Intervences cena, kas izmantojama iepirkuma cenas aprēķinos, ir tā cena, kas ir spēkā sviesta ražošanas dienā.
Cena interwencyjna stosowana przy obliczaniu ceny zakupu jest ceną obowiązującą w dniu wyprodukowania masła.
Iepirkuma procedūras līguma noslēgšanas posmā cena vienmēr spēlē ļoti ietekmīgu lomu.
Na etapie oceny procedury zamówień cena oferty zawsze stanowi jeden z najbardziej wpływowych czynników.
pirmapstrādātāja saistības samaksāt lauksaimniekam iepirkuma cenu atbilstīgi kvalitātes kategorijai
zobowiązanie pierwszego przetwórcy do zapłacenia producentowi ceny zakupu zgodnie z klasą jakości
Iepirkuma cena, par kādu uzglabāšanas aģentūras iepērk 1. punktā minētos produktus, ir
Ceną skupu, po jakiej agencje składu skupują produkty określone w ust. 1 jest
i) pirmapstrādātāja saistības samaksāt ražotājam iepirkuma cenu atbilstīgi kvalitātes kategorijai
i) zobowiązanie pierwszego przetwórcy do zapłacenia producentowi ceny zakupu zgodnie z klasą jakości
Piemaksas mainīgās daļas aprēķināšanai jāizmanto tā iepirkuma cena, kas noteikta katrai partijai piegādē.
Do obliczenia zmiennej części premii, musi zostać użyta cena zakupu ustalona dla każdej partii w dostawie .
iepirkuma cena saskaņā ar kvalitātes kategoriju, izņemot atbalstu, maksu par pakalpojumiem un nodokļus
cena nabycia według klasy jakości, z wykluczeniem pomocy, opłat za usługi i podatków
g) iepirkuma cena saskaņā ar kvalitātes kategoriju bez piemaksas, visiem pakalpojumu maksājumiem un nodokļiem
g) cenę zakupu według klasy jakości z wyłączeniem premii, wszelkich opłat za usługi oraz podatków
Būtu jānosaka konkursa elementi, jo īpaši minimālais daudzums, iesniegšanas termiņi un maksimālā iepirkuma cena.
Warunki przetargu, w szczególności ilość minimalna, termin składania wniosków i maksymalna cena skupu powinny zostać sprecyzowane.
Tādā gadījumā samaksātā iepirkuma cena nepārsniedz cenu par liemeni ar maksimālo svaru vai liemeņa priekšējo ceturtdaļu iepirkuma cena nepārsniedz cenu, kas ir 40 no cenas, ko maksā par liemeņu priekšējām ceturtdaļām ar maksimālo svaru.
W takim przypadku cena skupu nie powinna być wyższa od ceny za taką maksymalna wagę lub, w przypadku ćwierćtusz, cena skupu nie powinna być wyższa niż 40 dopuszczonej ceny maksymalnej
Otrkārt, mums jāatzīst, ka ir maz saistības vai nav nekādas tiešas saistības starp mazumtirdzniecības cenu un izejmateriālu iepirkuma cenu.
Po drugie musimy uznać, że jest zbyt mały związek lub nie ma go wcale między cenami w sektorze detalicznym a cenami surowca uzyskiwanymi na etapie produkcji.
Čehijas Republikā, piemēram, iepirkuma cena ir līdz 25 zemāka par ražošanas izmaksām, bet cena gatavajam produktam, ko pārdod veikalos, varētu viegli segt lauksaimnieku izmaksas.
Na przykład w Republice Czeskiej cena zakupu jest nawet 25 niższa od kosztów produkcji, lecz cena końcowego produktu, który jest sprzedawany w sklepach, z łatwością pokryłaby wszystkie koszty hodowców.
Ja iepirkuma cena mainās, kā paredzēts 55. panta 2. punktā, attiecīgi maina pirmajā daļā minēto atbalstu.
W przypadku, gdy cena zakupu jest zróżnicowana, jak przewidziano w art. 55 ust. 2, pomoc określoną w akapicie pierwszym różnicuje się w ten sam sposób.
Ja maksimālā iepirkuma cena nav bijusi noteikta 21 dienas laikā, tieši pirms līgumā paredzētā uzglabāšanas termiņa sākuma, maksimālā iepirkuma cena, ko uzskata par piemērojamu līgumā paredzētās uzglabāšanas pirmajā dienā, ir vienāda ar 90 no spēkā esošās intervences cenas.
W przypadku gdy maksymalna cena zakupu nie została ustalona w ciągu 21 dni poprzedzających bezpośrednio rozpoczęcie okresu składowania objętego umową, wysokość maksymalnej ceny zakupu uważana za obowiązującą w pierwszym dniu składowania objętego umową będzie równa 90 obowiązującej ceny zakupu interwencyjnego.
ja proteīnu saturs beztauku sausnā ir 35,6 vai lielāks, tad iepirkuma cena ir tāda, kā norādīts piedāvājumā,
jeżeli zawartość białka w suchej substancji beztłuszczowej wynosi 35,6 lub powyżej, cena skupu jest równa cenie wskazanej w ofercie przetargowej
Minimālā iepirkuma cena par standarta kvalitātes jēlcukuru (CIF cena ar apmaksātu piegādi līdz Kopienas Eiropas ostām), ko maksā rafinētāji, attiecas uz ievedumiem atbilstīgi 16. pantā minētajām kvotām.
Minimalna cena zakupu cukru surowego standardowej jakości (wolna od CIF w europejskich portach Wspólnoty), którą mają płacić rafinerzy, dotyczy przywozu na mocy kontyngentów określonych w art. 16.
Jāpiebilst, ka, lai arī šis spiedums tika pasludināts publiskā iepirkuma līguma kontekstā, tam nav saistības ar Iepirkuma direktīvu piedāvātajām iespējām publiskajā iepirkumā iekļaut sociālus apsvērumus.
Należy podkreślić, że choć to orzeczenie zostało wydane wkontekście zamówienia publicznego, nie ma ono wpływu na możliwości uwzględniania kwestii społecznych wtakich zamówieniach, oferowane przez dyrektywy dotyczące zamówień publicznych.
Standarta kvalitātes cūku liemeņu iepirkuma cena nedrīkst būt lielāka kā 92 vai mazāka kā 85 no pamata cenas.
Cena skupu tusz wieprzowych o standardowej jakości nie może być wyższa niż 92 i niższa niż 85 ceny podstawowej.
Standarta kvalitātes cūkas liemeņu intervences iepirkuma cena nedrīkst būt lielāka par 92 vai mazāka par 78 no pamatcenas.
Cena skupu tusz wieprzowych o standardowej jakości nie może być wyższa niż 92 i niższa niż 78 ceny podstawowej.
Ja iepirkuma cena mainās, kā paredzēts 55. panta 2. punktā, attiecīgi maina iepriekšējās daļas otrajā ievilkumā minēto palīdzību.
W przypadku, gdy cena zakupu jest zróżnicowana, jak przewidziano w art. 55 ust. 2, pomoc określoną w akapicie poprzedzającym tiret drugie różnicuje się w ten sam sposób. .
To iepirkuma apjoms un iespējamā cena bija tāda, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem vajadzēja izsludināt atklātu konkursu.
Zatem początek nowej ery Parlament Europejski świętował w Strasburgu w poniedziałek 3 maja 2004 roku.
Tas mudināja Komisiju ātri rīkoties un aizliegt pārdot lauksaimniecības produktus par cenu, kas ir zemāka kā iepirkuma cena.
Wezwał Komisję do szybkiego podjęcia działań i ustanowienia zakazu sprzedaży poniżej ceny zakupu.
2005. 2006. tirdzniecības gadam Regulas (EK) Nr. 2201 96 9. panta 2. punktā minētā iepirkuma cena ir šāda
Na rok gospodarczy 2005 2006 cena skupu określona w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201 96 wynosi
Attiecībā uz 2003. 04. tirdzniecības gadu Regulas (EK) Nr. 2201 96 9. panta 2. punktā minētā iepirkuma cena ir
Na rok gospodarczy 2003 2004 cena skupu określona w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201 96 wynosi
Puses vēlreiz apstiprina savas saistības veidot pārredzamas un paredzamas publiskā iepirkuma sistēmas saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Strony potwierdzają swoje zobowiązanie, aby prowadzić przejrzyste i przewidywalne systemy udzielania zamówień publicznych zgodnie z prawem krajowym.
(EK) Nr. 322 96 _BAR_ Iepirkuma cena _BAR_ Lauksaimniecības konversijas likme, kas piemērojama dienā, kad produktus pārņem intervences aģentūras _BAR_
(WE) nr 322 96 _BAR_ Cena skupu _BAR_ Rolniczy kurs przeliczeniowy stosowany w dniu przejęcia do interwencji _BAR_
Viņi iebilda, ka TPP pārdošanas cena vidēji palielinājās vairāk nekā OPP iepirkuma cenas, un tāpēc peļņai no tīrajiem aktīviem jāpieaug.
Argumentowano, że średnia cena sprzedaży TWP wzrosła znacznie bardziej niż cena nabycia PZP i to powinno dać pozytywne zmiany zwrotu z aktywów netto.
c) no neatkarīga kvalificēta novērtētāja vai pienācīgi apstiprinātas oficiālas iestādes jāsaņem apliecība, kas apstiprina, ka iepirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību
c) uzyskano świadectwo od niezależnego wykwalifikowanego rzeczoznawcy lub odpowiednio upoważnionego urzędu potwierdzające, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej
iepirkuma cena ir viss, kas pieder pie pirmajā ievilkumā definētās atlīdzības, ko piegādātājs ir ieguvis vai iegūs no tirgotāja nodokļa maksātāja.
cena kupna oznacza całkowite świadczenie wzajemne, odpowiednio do definicji w tiret pierwszym, uzyskane lub które zostanie uzyskane od podlegającego opodatkowaniu pośrednika przez jego dostawcę.
1.(EK) Nr. 454 95 _BAR_ Intervences iepirkuma cena _BAR_ Lauksaimniecības pārrēķinu likme, kas piemērojama dienā, kad notiek pārņemšana intervencē _BAR_
1.(WE) nr 454 95 _BAR_ Cena skupu interwencyjnego _BAR_ Rolniczy kurs przeliczeniowy stosowany w dniu przejęcia do interwencji _BAR_
Attiecībā uz liemeņa priekšējo ceturtdaļu iegādi iepirkuma cena būtu jāierobežo līdz 40 no cenas, ko maksā par liemeņiem ar maksimālo svaru.
W odniesieniu do skupu ćwierci ograniczenie to powinno mieć zastosowanie poprzez wprowadzenie limitu ich ceny skupu do 40 maksymalnej ceny płaconej za tusze.
Par spīti tam, ka patēriņa cenas ir par 14 augstākas nekā iepriekšējos gados, piena iepirkuma cena ir kritusies gandrīz par 40 .
Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat ceny konsumpcyjne wzrosły o 14 , to cena skupu mleka spadła o blisko 40 .
visus vērtēšanas kritērijus, ko iepirkuma iestāde piemēros, piešķirot līgumu, un minēto kritēriju relatīvo nozīmīgumu, izņemot gadījumus, kad vienīgais kritērijs ir cena
Zastosowanie postanowień ust. 5, w związku z ust. 4, nie może w żadnym wypadku powodować skrócenia terminu składania ofert ustanowionego zgodnie z ust. 3 do mniej niż siedmiu dni, licząc od dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.
Mēs uzskatām, ka tas ietekmē Komisijas spēju izpildīt šīs saistības, kas noteiktas publiskā iepirkuma direktīvās, jo īpaši pašreizējā vidē.
W naszej ocenie osłabia to zdolność Komisji do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z dyrektyw dotyczących zamówień publicznych, zwłaszcza w obecnych warunkach.
Vīnogu čagu, vīna nogulu un vīna, kas piegādāts destilācijai saskaņā ar šo pantu, iepirkuma cena ir 0,995 EUR par tilpuma uz hektolitru.
Cena skupu wytłoków gronowych, osadu drożdżowego winiarskiego oraz wina dostarczonego do destylacji w ramach niniejszego artykułu będzie wynosiła 0,995 EUR na vol h.

 

Saistītie meklējumi: Iepirkuma Cena - Iepirkuma Izmaksas - Iepirkuma Cenas - Minimālā Iepirkuma - Iepirkuma Tirgus - Iepirkuma Menedžeris - Iepirkuma Aģents - Iepirkuma Politika - Minimālais Iepirkuma Apjoms - Saistības -