Tulkojums "modernizācijas pasākumi" norvēģu valodu:


  Vārdnīca Latvijas-Norvēģu

Pasākumi - tulkojums : Pasākumi - tulkojums : Modernizācijas pasākumi - tulkojums : Modernizācijas pasākumi - tulkojums :
Atslēgvārdi : Aksjoner Kostet Eller

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Visi pasākumi ir dārgi pasākumi.
Eller hva? Aksjoner som har kostet mye.
Drošības pasākumi. Ejiet uz otru pusi.
Av sikkerhetsmessige grunner.
Prezidentam tuvākajā laikā ir trīs publiski pasākumi.
Presidenten har 3 offentlige opptredener rundt den tida.
Pasākumi nebija mums. Tie bija priekš Tevis.
De handlet ikke om oss, men om deg.
Lai paātrinātu pilsonības piešķiršanu, ir jāveic īpaši pasākumi.
Det må helt spesiell behandling til for å få et kjapt statsborgerskap.
Mēs parasti viņu izmantojam, kad drošības pasākumi nav fiziski.
Vi bruker henne vanligvis til ikkefysiske sikkerhetsressurser.
Lai šie upuri mums atgādina, ka reizēm pasākumi, kas domāti brīvības nosargāšanai, īstenībā brīvību apdraud.
Deres offer skal minne oss om at iblant kan de skritt vi tar for å sikre vår frihet bli en trussel mot den samme friheten

 

Saistītie meklējumi: Pasākumi - Drošības Pasākumi - Sporta Pasākumi - Organizatoriskie Pasākumi - Aizsardzības Pasākumi - Veiktie Pasākumi - Turpmākie Pasākumi - Kvalifikācijas Pasākumi - Atsevišķi Pasākumi - Preventīvie Pasākumi -