Tulkojums "mainīgs" norvēģu valodu:


  Vārdnīca Latvijas-Norvēģu

Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums : Mainīgs - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Lai gan citas relikvijas bieži ir no akmens, Īters ir šķidrs un vienmēr mainīgs.
Mens de andre gjenstandene ofte ser ut som steiner er Eteren flytende og omskiftelig.

 

Saistītie meklējumi: Mainīgs -