Tulkojums "ierobežota reforma" maķedoniešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Maķedonietis

Reforma - tulkojums : Reforma - tulkojums : Ierobežota - tulkojums : Ierobežota reforma - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tev ir ierobežota izvēle.
Имаш ограничен избор.
Tev ir ierobežota izvēle.
Ти имаш ограничен избор.
Taču redzamība ir ierobežota.
Одовде имам ограничена видливост, Џек. Премногу лош прием.
Tikai viena atbilst simptomiem. TIMOKSELĪNA BARBEBUTENOLS IEROBEŽOTA PIEEJA
А само една одговара на симптомите.
Šiem gredzeniem bija ierobežota vara katrs valdīja pār savu rasi.
Во овие прстени беше моќта да се владее со секоја раса.
Izpratne par šiem procesiem pagaidām ir ierobežota, parasti tiek uzskatīts, ka šajā gadsimtā būtiski uzlabojumi ir maz ticami.
Сознанијата за овие процеси засега се ограничени, а можноста за поголеми импликации во овој век, генерално, се смета за мала.
Saules sistēmas reforma šaha čempions bēgšana salds tiesības bet New York kāda ir ēkas nosaukums oficiāli izmanto ieslodzījuma vietā tagad atrodas kronis dārgakmeņiem un
Сончевиот систем реформи шаховски шампион бегање слатка право но во Њујорк она што е името на објектот формално користи место затвор сега се сместени круна накит на и
Tāpat, kad kaut kas notiek ne tā, mēs tik ļoti cenšamies savest kārtībā ārējo vidi, taču mūsu vara pār ārpasauli ir ierobežota, īslaicīga un, nereti, iedomāta.
И, исто така, кога работите одат наопаку, ние се обидуваме да ја поправиме надворешноста, но нашата контрола врз надворешниот свет е ограниченa, привремена и често, илузорна.
Lai gan ir ļoti ierobežota informācija par klimata pārmaiņu ietekmi uz augsni un dažādām ar to saistītām izpausmēm, ir ļoti ticams, ka kāpjošās temperatūras, atšķirīgā nokrišņu biežuma un intensitātes un izteiktākā sausuma dēļ mainīsies augsnes bioloģiskās un fizikālās īpašības. Šādas izmaiņas var izraisīt organiskā oglekļa krājumu
Според проекциите, појавите на поплави ќе бидат почести во многу речни басени, посебно во зима и пролет, иако процените за промените во честотата и големината на поплавите остануваат несигурни.

 

Saistītie meklējumi: Ierobežota Piekļuve - Ierobežota Garantija - Reforma - Valūtas Reforma - Nodokļu Reforma - Administratīvā Reforma - Zemes Reforma - Naudas Reforma - Pareizrakstības Reforma - Lauksaimniecības Reforma -