Tulkojums "pirmajās" lietuviešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Lietuviešu

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

stundām (pirmajās
(pirmas 24 valandas)
12 stundām (pirmajās
sveriantys pacientai
12 stundām (pirmajās
6 mg kg kas 12 valandų 400 mg kas 12 valandų 200 mg kas 12 valandų Įsotinamoji dozė (pirmas 24 valandas)
12 stundām (pirmajās
valandų (pirmas 24
Deva pirmajās 24
Dozė pirmas 24 valandas
pirmajās 24 stundās
200 mg kas 12 val.
pirmajās 24 stundās
Dozė praėjus pirmoms 24 valandoms (Palaikomoji dozė)
pirmajās 24 stundās
(10 ml) kas 12 val.
No kā pirmajās briesmās atsakās.
lškilus pavojui, jie akimirksniu apie tai užmiršta.
Intravenozi 6 mg kg ik pēc 12 stundām Deva pirmajās 24 stundās pirmajās 24 stundās (piesātinošā deva)
(pirmas 24 val.)
Importētāji iesniedz savus licenču pieteikumus pirmajās piecās janvāra darba dienās un vai pirmajās piecās jūlija darba dienās.
Importuotojai paraiškas išduoti licenciją pateikia per pirmąsias penkias sausio darbo dienas arba per pirmąsias penkias liepos darbo dienas.
Licenču pieteikumus var iesniegt vienīgi pirmajās desmit dienās ikvienā no gada pirmajiem trim ceturkšņiem un pirmajās desmit septembra dienās.
Licencijų prašymus galima pateikti tik per pirmąsias 10 dienų nuo kiekvieno iš trijų pirmųjų ketvirčių pradžios ir per pirmąsias 10 rugsėjo mėnesio dienų.
Par 2002. gadu pieteikumus tomēr iesniedz nevis janvāra pirmajās piecās darba dienās, bet gan februāra pirmajās desmit darba dienās.
Tačiau 2002 metams vietoj pirmų penkių sausio darbo dienų paraiškos pateikiamos per pirmas dešimt vasario mėnesio darbo dienų.
Informācija pirmajās divās ailēs norāda iekārtas tipu .
Pirmose dviejose skiltyse pateikta informacija apie aparato tipą . Dėl skliausteliuose nurodytų aparatų , žr .
Informācija pirmajās divās ailēs norāda iekārtas tipu .
Pirmose dviejose skiltyse pateikta informacija apie aparato tipą . Į viršų
Pedea nav jānozīmē pirmajās 6 dzīves stundās.
Pedea draudžiama leisti pirmąsias 6 gyvenimo valandas.
Šie simptomi visbiežāk attīstās pirmajās ārstēšanas nedēļās.
Dažniausiai tai pasireiškia per kelias pirmąsias gydymo savaites.
Tā visbiežāk rodas pirmajās dažās terapijas nedēļās.
Pirmomis keliomis gydymo savaitėmis tokių reiškinių rizika būna didesnė.
Mēs viņu satikām mūsu pirmajās ģimenes brīvdienās.
Susitikome per pirmąsias šeimos atostogas.
Mēs viņu satikām savās pirmajās ģimenes brīvdienās.
Susipažinome su ja per pirmąsias šeimos atostogas.
(1) Pirmajās četrās rindkopās izmantoti Source Eurostatdati.
(1) Pirmose keturiose pastraipose naudojami Eurostatpateikti duomenys.
Mēs nevaram šādi iedziļināties sīkumos pirmajās sarunās.
Per pirmas derybas negalime būti tokie detalūs.
Vairums ādas reakciju rodas pirmajās trīs ārstēšanas nedēļās.
Dauguma odos reakcijų išryškėja per pirmąsias tris gydymo savaites.
Vairums šo blakusparādību attīstās pirmajās trijās ārstēšanas nedēļās.
Dauguma šių šalutinių poveikių atsiranda per pirmąsias tris gydymo savaites.
Šis risks ir vislielākais pirmajās 20 terapijas dienās.
Retais atvejais inhibitoriai gali atsirasti po pirmų šimto vartojimo dienų.
Tomēr parasti tie parādās pirmajās sešās terapijas nedēļās.
Alerginės reakcijos simptomų, gydant abakaviru, gali atsirasti bet kada, tačiau dažniausiai per pirmąsias šešias abakaviro vartojimo savaites.
Tomēr parasti tie parādās pirmajās sešās terapijas nedēļās.
Alerginės reakcijos simptomai gali atsirasti bet kada, gydant abakaviru, tačiau paprastai prasideda per pirmąsias šešias abakaviro vartojimo savaites.
Tomēr parasti tie parādās pirmajās sešās terapijas nedēļās.
Alerginės reakcijos simptomai gali pasireikšti bet kuriuo gydymo Ziagen metu, tačiau paprastai jų atsiranda per pirmas 6 gydymo savaites.
Tā visdrīzāk var rasties terapijas dažās pirmajās nedēļās.
Daugiausiai toks pokytis galimas pirmas gydymo savaites.
Diemžēl, lielākā daļa no tiem mirst pirmajās nedēļās.
Deja, dauguma iš jų miršta per pirmąsias kelias savaites.
Nu, lieliski. Bet šoks visticamāk iestāsies pirmajās divās.
Bet tau po 2 minučių turbūt prasidės šokas.
Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie izstrādājumi.
Pirmosios dvi sąrašo skiltys apibūdina gautą produktą.
Saraksta pirmajās divās ailēs ir aprakstīti iegūtie izstrādājumi.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Saraksta pirmajās divās slejās ir aprakstīts iegūtais izstrādājums.
2707, 2713 2715, ex2901, ex2902 ir ex3403 pozicijoms paprastos operacijos, kaip antai valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, žymėjimas, skirtingą sieros kiekį turinčių produktų sumaišymas sieros kiekiui nustatyti arba šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje, kilmės statuso nesuteikia.
Saraksta pirmajās divās slejās ir aprakstīts iegūtais izstrādājums.
01 skirsnis
Un sinagogās sēdēt goda vietās, un pirmajās vietās mielastos,
užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbingas vietas pokyliuose.
Filgrastima lietošanas pirmajās 2 3 dienās ieteicams noteikt ANC.
Pirmąsias 2 3 gydymo filgrastimu dienas rekomenduojama kiekvieną dieną nustatyti ANS.
Parasti tie rodas pirmajās dažās dienās pēc terapijas pārtraukšanas.
Paprastai jie pasireiškia per pirmas kelias dienas po gydymo pabaigos.
Dabīgā pirmpiena uzņemšana pirmajās dzīves stundās inducē pasīvu imunizāciju.
Dėl maitinančių patelių krekenų, sumaitintų veršeliams pirmomis gyvenimo valandomis, prasideda pasyvaus imunizavimo procesas.
Katra mēneša pirmajās desmit dienās dalībvalstis dara zināmu Komisijai
Per kiekvieno mėnesio pirmąsias dešimt dienų, valstybės narės praneša Komisijai
Izvēlieties pirmo sleju Atlasiet visas Word tabulas pirmajās slejās
Pasirinkite pirmuosius stulpelius Pasirinkite visus pirmuosius Word lentelių stulpelius
Dažos gadījumos, tas iet prom pirmajās dienās pati laikā.
Kai kuriais atvejais, jis praeis per kelias pirmąsias pati dienų.
Komisijas administratīvie izdevumi ir iekļauti pirmajās četrās izdevumu pozīcijās.
Komisijos administracinės i laidos įtrauktos į pirmus keturis i laidų punktus.
Tā paklupusi jau pirmajās dažās dienās kopš prezidentūras pārņemšanas.
Buvo apsirikta pačioje pirmininkavimo laikotarpio pradžioje.
Pirmajās pārbaudēs ir jau atklāti konkrēti drošības noteikumu pārkāpumi.
Per pirmąsias patikras jau atskleista tam tikrų saugos normų pažeidimų.

 

Saistītie meklējumi: Pirmajās Dienās -