Tulkojums "ir atbildīga par" lietuviešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Lietuviešu

Ir atbildīga par - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Valde ir atbildīga par
Valdančioji taryba
Šī komiteja ir atbildīga par
Komitetas yra atsakingas už
EKA ir atbildīga par EUMETSAT
ESA yra atsakinga už EUMETSAT
Saņēmēja Puse ir atbildīga par
Gaunančioji Šalis atsakinga už
Piegādātāja Puse ir atbildīga par
Teikiančioji Šalis atsakinga už
T2V programmas Valde ir atbildīga par
T2S programos valdyba yra atsakinga
Ciklooksogenāze ir atbildīga par prostaglandīnu sintēzi.
Ciklooksigenazė yra būtina prostaglandinų gamyboje.
Komisija ir atbildīga par TARIC pārvaldiunpubliskošanu.
Komisija atsako už Taric valdymą ir paskelbimą.
Īpašā struktūrvienība turklāt ir atbildīga par
Specialus departamentas taip pat yra atsakingas už
juridiskā vienība ir atbildīga par uzņēmumu
juridinis vienetas yra atsakingas už įmonę
Biedrība ir atbildīga par arī elljusspår.
Asociacija taip pat atsakinga už elljusspår.
Par to ir atbildīga Eiropas Komisija.
Būtent čia veikia Europos Komisija.
Eiropas Savienība ir atbildīga par to.
Tokia Sąjungos atsakomybė.
Eiropā ir atbildīga par Eiropas politiku
Europa atsako už Europos politiką
Eiropas Savienība par to ir atbildīga.
Tai Europos Sąjungos atsakomybė.
Tātad par to ir atbildīga valde.
Taigi, tai yra jų pareiga.
Komisija ir atbildīga par budžeta pārvaldību.
Biudžeto valdymo atsakomybtenka Komisijai.
Komisija ir atbildīga par Programmas īstenošanu.
Komisija yra atsakinga už Programos įgyvendinimą.
Jo īpaši tā ir atbildīga par
Pirmiausia jis yra atsakingas už
Valde ir atbildīga par ECB kārtējiem darījumiem .
Vykdomoji valdyba yra atsakinga už ECB einamąją veiklą .
Komisija ir atbildīga par saņemto datu apstrādi.
Komisija atsako už gautų duomenų apdorojimą.
Komisija ir atbildīga par saņemto datu izplatīšanu.
Komisija atsako už gautų duomenų platinimą.
Padome ir atbildīga par kopējās nostājas īstenošanu.
Taryba atsakinga už tęstinę veiklą, susijusią su šia bendrąja pozicija.
Par īpašās programmas īstenošanu atbildīga ir Komisija.
Už konkrečios programos įgyvendinimą atsako Komisija.
stāvoklī. Tā valsts ir atbildīga par tās
narėje. Kadangi valstybė yra atsakinga už jos
Šī nodaļa ir atbildīga par labu veselību.
Å is padalinys yra atsakingas už gerÄ sveikatÄ .
Valde ir atbildīga par ECB kārtējiem darījumiem.
Vykdomoji valdyba yra atsakinga už ECB einamąją veiklą.
Valde ir atbildīga par ECB ikdienas darbu.
Vykdomoji valdyba yra atsakinga už ECB einamąją veiklą.
Parasti par pārrunām ir atbildīga personāla daļa.
Paprastai ją turite pateikti įsidarbindamas ( a) bet kurioje vietoje.
ETSG ir atbildīga par jebkādiem saviem parādiem.
ETBG yra atsakinga ū d ž i o už savo bet k o k i o sk o la s.
Ceļu policija ir atbildīga par tās kontroli.
Už jos įgyvendinimą atsakinga kelių policija.
Tāpēc tā ir atbildīga par inflācijas tendencēm.
Dėlto pinigų politikai tenka atsakomybė už infliacijos tendencijas.
Par finansējuma administrēšanu ir atbildīga Ziemeļīrijas Asambleja.
Už šių fondų administravimą atsakinga Šiaurės Airijos Asamblėja.
Jūsu prezidentūra ir atbildīga par šo paketi.
Jūsų Tarybai pirmininkaujanti valstybatsakinga už šį teisės aktų paketą.
Institūcija, kas ir atbildīga par pensiju izmaksu
Įstaiga, atsakinga už pensijos mokėjimą
Institūcija, kas ir atbildīga par pensijas izmaksu
įstaigą, atsakingą už pensijos mokėjimą
Institūcija, kas ir atbildīga par pensijas izmaksu
Įstaiga, atsakinga už pensijos mokėjimą
Institūcija, kas ir atbildīga par pensijas izmaksu
Už šių išmokų mokėjimą atsakinga įstaiga
Institūcija, kas ir atbildīga par pensiju izmaksu
Įstaiga, atsakinga už pensijos mokėjimą
Tie ir jautājumi, par kuriem ir atbildīga katra valsts.
Tai klausimai, už kuriuos atsakingos pačios valstybės narės.
a) par visu ģimenes locekļu patvēruma pieteikumu izskatīšanu ir atbildīga dalībvalsts, kura atbilstoši kritērijiem ir atbildīga par ģimenes locekļu vairākuma uzņemšanu
a) atsakomybė už visų šeimos narių prieglobsčio prašymų nagrinėjimą tenka tai valstybei narei, kuri pagal kriterijus yra atsakinga už didžiausio šeimos narių skaičiaus perėmimą savo žinion
Šveice ir atbildīga par tā oficiālo publicēšanu Šveicē.
Šveicarija atsakinga už oficialų jo paskelbimą Šveicarijoje.
Vadības komanda ir atbildīga par vienības ikdienas darbību.
Vadovų grupė atsako už kasdieninę Padalinio veiklą.
Uzklausīšanas amatpersona ir pilnībā atbildīga par noklausīšanās vadīšanu.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas visiškai atsako už vadovavimą bylos nagrinėjimo eigai.
Komisija ir atbildīga par EMAS popularizēšanu Kopienas līmenī.
Komisija atsako už EMAS viešinimą Bendrijos lygiu.

 

Saistītie meklējumi: Ir Atbildīga Par - Ir Atbildīga - Atbildīgā Persona - Atbildīgā Iestāde - Atbildīgā Institūcija - Par - Kļūst Par Sth. - Pār- - Par Spīti - Par Dienu -