Tulkojums "pakalpojumu summa" krievu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Krievu

Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Pakalpojumu - tulkojums : Summa - tulkojums : Summā - tulkojums : Summa - tulkojums : Summa - tulkojums : Pakalpojumu summa - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Summa
Сумма
Parastā summa?
Обычная ставка? Нет.
Summa pārskaitīta.
Деньги передали.
Pakalpojumu. Tiešām.
Короче, какого дьявола тебе надо?
Izdari pakalpojumu.
Сделай мне одолжение.
Summa atkal par mazu.
У него опять недостача.
Summa visiem datiem kvadrātā
Квадрат суммы всех значений
lzdari man pakalpojumu.
Сделай мне услугу.
Izdari man pakalpojumu.
Сделай одолжение...
Rādīt pakalpojumu izvēlnes
Показывать меню
Direktoija pakalpojumu konfigurācija
Настройка службы каталога
Vairs nekādu pakalpojumu.
Больше никаких услуг.
Izdari man pakalpojumu.
Окажи мне услугу.
Izdari sev pakalpojumu.
Пожалей себя, Гунор.
Izdari man pakalpojumu.
И еще... Говори, я сделаю.
Sabiedrisko pakalpojumu busiņš.
Фургон городских электриков.
Izdari man pakalpojumu.
И окажи мне услугу.
Izdari sev pakalpojumu.
Сделай себе одолжение.
Jūs gribējāt pakalpojumu?
Хотели, чтобы я пошла навстречу? Пожалуйста.
Henk, izdari pakalpojumu.
Хэнк, сделай мне одолжение.
Vai izdarīsi pakalpojumu?
Cдeлaeшь нaм oдoлжeниe?
Izdariet man pakalpojumu.
Но я вас очень прошу.
Spilgtuma gradienta absolūto vērtību summa
Сумма абсолютных значений градиентов яркости
Luma gradienta absolūto vērtību summa
Сумма абсолютных значений градиентов светимости
Starpliktuves saturs nav MD5 summa.
Содержимое буфера обмена не сумма MD5.
Vismazākā summa bija 20 centi.
Самым маленьким взносом были 20 центов.
Draugs, tā ir liela summa.
Что же, мой друг, это уже серьёзные деньги.
.Diezgan neliela summa 68 miljoni. .
Сумма относительно небольшая, 68 миллионов.
Kāda summa tev ir bankā?
Стю, сколько у тебя на счету?
Nē, 1,5 ir pareiza summa.
Нет, 1 ,5 самoе тo.
Es tev izdaru pakalpojumu.
Я оказываю тебе услугу.
Hei, izdari pasaulei pakalpojumu!
Эй,сделай миру одолжение!
Pakalpojumu informācijas datu dzinējsName
Движок данных для сведений о службахName
Spiediet, lai pievienotu pakalpojumu
Нажмите на кнопку для добавления новой службы каталога
Izdariet man pakalpojumu. Jā?
Мы ведь рисковали, возвращая ваш груз от коктейля не откажитесь?
Izdariet man pakalpojumu, seržant.
Я там драку разнимал, недалеко от школы.
Es jums izdaru pakalpojumu.
Я всем вам оказываю честь, устраиваю это шоу.
Viņi izdarīja man pakalpojumu.
Они мне очень удружили.
Viņš tev izdarīja pakalpojumu.
Он оказал тебе услугу.
Džouns, izdari man pakalpojumu.
Джонс, окажи мне услугу.
lzdari brālim pakalpojumu. Nē.
Слышь, помоги брату, а?
Es tev izdarīju pakalpojumu.
Я сделал тебе одолжение
Tu varētu lūgt pakalpojumu?
Ты можешь попросить об одолжении?
Sveiks, izdari sev pakalpojumu.
Эй, сделай себе одолжение.
Viņš tev izdarīja pakalpojumu.
Он тебе помог.

 

Saistītie meklējumi: Summa - Rēķina Summa - Minimālā Summa - Summa Rēķinā - Rēķinā Norādītā Summa - Maksimālā Summa - Pilna Summa - Apdrošinājuma Summa - Naudas Summa - Summa Cum Laude -