Tulkojums "pakalpojumu pasūtījumu pārvaldība" krievu valodā:


Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Pasūtījumu.
Отменить заказ.
Pārvaldība.
Управление.
Multivides pārvaldība
Управление мультимедиа
Tiesību pārvaldība
Управление правами
Krāsu pārvaldība
Управление цветом
Krāsu pārvaldība...
Управление цветом...
Profilu pārvaldība
Управление профилем
Vēstkopu pārvaldība...
Списки рассылки...
Sagatavju pārvaldība
Управление шаблонами
Atslēgu pārvaldība
Управление ключами
Privāto atslēgu pārvaldība
Управление закрытыми ключами
Es vēlētos veikt pasūtījumu.
Стол заказов. Я бы хотел сделать заказ.
Tik daudz neizpildītu pasūtījumu?
Привет. Я Одри.
Atzīmēts krāsu pārvaldība ieslēgta Nav atzīmēts krāsu pārvaldība izslēgta
Включено управление цветом задействовано Выключено управление цветом не задействовано
20 dolāri par manu pasūtījumu.
20 долларов за мой заказ.
Viņš it kā atcēla pasūtījumu.
Прозвучало, будто то он сказал отменить заказ .
Krāsu pārvaldība ir izslēgta...
Просмотр с управлением цветом отключён
Personīgās informācijas pārvaldība Name
Электронный секретарьName
Bluetooth pārvaldība lietojot BlueZName
Управление Bluetooth с помощью BlueZName
Pakalpojumu. Tiešām.
Короче, какого дьявола тебе надо?
Izdari pakalpojumu.
Сделай мне одолжение.
Tīkla pārvaldība lietojot TiklaPārvaldnieka dēmonuName
Управление сетью при помощи службы NetworkManagerName
Ägypten un Kroupware projektu pārvaldība
Руководство проектами Ägypten и Kroupware
lzdari man pakalpojumu.
Сделай мне услугу.
Izdari man pakalpojumu.
Сделай одолжение...
Rādīt pakalpojumu izvēlnes
Показывать меню
Direktoija pakalpojumu konfigurācija
Настройка службы каталога
Vairs nekādu pakalpojumu.
Больше никаких услуг.
Izdari man pakalpojumu.
Окажи мне услугу.
Izdari sev pakalpojumu.
Пожалей себя, Гунор.
Izdari man pakalpojumu.
И еще... Говори, я сделаю.
Sabiedrisko pakalpojumu busiņš.
Фургон городских электриков.
Izdari man pakalpojumu.
И окажи мне услугу.
Izdari sev pakalpojumu.
Сделай себе одолжение.
Jūs gribējāt pakalpojumu?
Хотели, чтобы я пошла навстречу? Пожалуйста.
Henk, izdari pakalpojumu.
Хэнк, сделай мне одолжение.
Vai izdarīsi pakalpojumu?
Cдeлaeшь нaм oдoлжeниe?
Izdariet man pakalpojumu.
Но я вас очень прошу.
Mēs pasteidzinājām pasūtījumu. Vai vari man palīdzēt?
Не хочешь помочь мне?
Šajā attēlā krāsu pārvaldība ir izslēgta.
Это список файлов, которые будут удалены.
Nav ieslēgta 'Krāsu pārvaldība' digiKam iestatījumos.
Вы не включили управление цветом в настройках digiKam.
Tīkla pārvaldība lietojot Wicd dēmonu. GenericName
Управление сетью при помощи службы WicdGenericName
Man bažas rada atmiņu hierarhijas pārvaldība.
У меня проблемы с HSM box.
Es drīzāk esmu uzņēmuma vidējā pārvaldība.
Я менеджер среднего звена в компании.
Es tev izdaru pakalpojumu.
Я оказываю тебе услугу.

 

Saistītie meklējumi: Aktīvu Pārvaldība - Datu Pārvaldība - Informācijas Pārvaldība - Pārvaldībā - Drošības Pārvaldība - Krāsu Pārvaldība - Dzīves Cikla Pārvaldība - Personāla Pārvaldība - Atmiņas Pārvaldība - Tiesību Pārvaldība -