Tulkojums "ir daudz" krievu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Krievu

Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums : Daudz - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Man ir daudz, daudz...
Я видел достаточно...
Man ir daudz, daudz problēmu.
И я очень озабочен.
Tas ir daudz par daudz.
Хватит, и так уже много.
Ir ir daudz problēmu.
Ну,... Имеется множество проблем.
Te ir daudz enerģijas. Daudz zināšanu.
Многому можно научиться.
To ir daudz.
Их целое множество.
To ir daudz.
Их много.
Ir daudz nezināmā.
Здесь сильна неопределённость.
Viņu ir daudz.
Их много.
To ir daudz.
Тут много.
Preču ir daudz.
У нас полно продуктов.
Mūsu ir daudz.
Нас много.
Mūsu ir daudz.
Я в большинстве.
Tas ir daudz.
Это много.
Tas ir daudz.
Это немало.
Ir daudz iemeslu.
В ней столько качеств.
Ir daudz reliktu.
Есть много реликвий.
Mūsu ir daudz.
Нас очень много.
Viņu ir par daudz. Viņu ir par daudz.
Нет... их слишком много, слишком много.
Indijā ir daudz inficēto, jo tur ir daudz cilvēku.
В Индии много инфицированных, потому что население очень велико.
Man ir daudz par daudz brīvā laikā.
У меня слишком много времени.
Zinātne ir atklājusi daudz, daudz vairāk rādītājus.
Наукой выявлено великое множество индикаторов.
Eimija te ir zaudejusi daudz asinu. Daudz.
Эми потеряла очень много крови.
Man ir daudz vecmammu.
У меня много бабушек.
Tas ir par daudz.
Это свыше моих сил.
Angļu ir pārāk daudz.
Англичан слишком много.
Jūrā ir daudz zivju.
В море полно рыбы.
Urukhaji ir pārāk daudz.
Но они не уйдут далеко.
Tas vēI ir daudz.
У нас столпотворение.
Šeit ir daudz enerģijas.
Здесь масса злой энергии.
Ienaidniekam ir daudz spiegu.
У Врага много шпионов на службе. Птицы, звери.
To ir tik daudz...
Их здесь так много.
Ir daudz kas būtiskāks.
А есть вещи и поважнее.
Laukos ir daudz lopu.
В деревнях полно скота.
Mums ir daudz priekšrocību.
У нас много хороших качеств.
Cik daudz tur ir?
Сколько там?
Cik daudz viņi ir?
Сколько они?
Atbilde ir daudz lielāka.
Намного больше!
Tas ir par daudz.
Это слишком.
Tam ir daudz iemeslu.
Есть много причин.
Tas tas ir daudz.
И это это порядочно.
O, tas ir daudz.
О, это много.
Ir daudz ierosinājumu, protams.
Конечно, есть много инициатив.
Tas ir ļoti daudz!
Это очень много!
Apļi ir daudz labāki.
Кольца гораздо лучше.

 

Saistītie meklējumi: Daudz - Tik Daudz, Ka ... - ļoti Daudz - Tik Daudz - Par Daudz - Cik Daudz? - Tik Daudz Kā - Daudz Labāk - Daudz Laika - Daudz Mazāk -