Tulkojums "sirds un asinsvadu attīstība" korejiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Korejiešu

Attīstība - tulkojums : Attīstība - tulkojums : Attīstība - tulkojums : Sirds - tulkojums : Attīstībā - tulkojums : Asinsvadu - tulkojums : Sirds - tulkojums : Asinsvadu - tulkojums : Sirds - tulkojums : Attīstība - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Sirds un asinsvadu slimības joprojām nogalina vairāk cilvēku
심장, 혈관 질환의 사망자 수는 이 나라에서 뿐아니라 세계적으로
Viņu sirds joprojām dauzījās, bet šāds sirds un asinsvadu stāvoklis ir daudz veselīgāks.
혈관이 이렇게 편안하게 있었어요. 심장은 똑같이 쿵쾅거렸지만요. 하지만 심혈관한테는 이 상태가 훨씬 더 건강해요.
Un šī iemesla dēļ hronisks stress tiek saistīts ar sirds un asinsvadu slimībām.
스트레스가 심혈관질병과 관련 있는 이유 중 하나죠.
Tas palielina visādus riskus sākot no saaukstēšanās līdz pat sirds un asinsvadu slimībām.
스트레스 때문에 평범한 감기에서 심혈관질환이 되는 것처럼, 스트레스는 모든 병의 위험을 높인다고 말했어요.
Attīstība.
진화론.
Viens no tā galvenajiem uzdevumiem ir pasargāt sirds un asinsvadu sistēmu no stresa ietekmes.
몸에서 옥시토신의 주요 역할은 심장혈관계통을 스트레스의 영향으로부터 보호하는 것이죠.
Un vairumā Āfrikas valstu nāve no sirds un asinsvadu slimībām ir tikpat bieža kā no HIV un AIDS.
아프리카 대부분의 나라에서 심장질환 사망자 수가 에이즈 사망자 수와 같아졌습니다.
Nav kāda attīstība.
진화는 그렇게 이루어지는게 절대 아니죠.
Tas ir nevis kāda attīstība ir un tas ir nevis kāda attīstība nozīmē,
하지만 이 생각은 진화론이 절대로 아닙니다.
Lūk, šķidro metālu akumulatora attīstība.
연구는 액체금속 배터리 분야의 대단한 발전입니다.
Nesen šajā lauciņā bijusi attīstība.
최근에 이 분야에 새로운 발전이 있었습니다.
Tas nenozīmē, ka nenotiek attīstība.
물론 연구 개발열심히 하고 있어요
Tātad, te nu ir virsrakstu attīstība.
아까도 보셨듯이, 제목이 점점 진화한 것입니다.
Un mana sirds ir vāja.
그리고 내 심장은 약해.
Apstājās sirds.
심장이 멈췄었잖아요
līdz brīdim, kad jūs iegūstat nobriedušu sirdi un tad visa ķermeņa attīstība.
마침내 성숙한 심장이 됩니다. 그러면 기본적으로 인간 몸 전체가 발달하죠.
Tie ir elastīgi un to automātiska attīstība ir iebūvēta brīnišķīgajā decentralizētajā dizainā.
메쉬망은 탄력적이며 환상적인 분산 디자인으로 구현되어 있습니다.
No visas sirds?
우리처럼 말이지.
No visas sirds.
둘 다요?
Ja mūsu sirds pārmet mums, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un zina visu.
우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 하나님일까 보냐
Un izzagu nekrietnību no Franča Deičera sirds.
이번엔, 프란츠 게르만의 맘속에서 비열함을 훔쳤죠
Tev ir vadoņa sirds un pūķa dvēsele.
네겐 족장의 마음과 드래곤의 혼이 담겨 있어.
Un es biju šokēts un satricināts līdz sirds dziļumiem.
전 충격을 받았고 어쩔바를 몰랐지요.
Tikai bezbailīga un apņēmīga sirds iegūs zelta medaļu.
오직 용감하고 결연한 가슴을 가진 자 만이 금메달을 목에 걸 수 있습니다. 단연 열정이 있어야 합니다.
Tā ir cilvēka sirds.
그것이 인간의 마음입니다.
Kāpēc kliedz man sirds?
싫어도 그의 비위를 맞춰 줘야 돼요
Kāpēc kliedz man sirds?
그의 눈은 당신을 훑고
Siera nūjiņas sirds formā.
하트모양 치즈스틱이예요
Vai tava sirds neiežēlosies?
당신은 자비도 없어요?
Mani sadūra. Sirds tamponāde.
칼에 찔렸는데 안에 피가 고였어
Mana sirds vai uzsprāga.
심장이 터져버린 거 같아
Tev ir cīnītāja sirds.
자넨 전사의 심장을 가졌어
Natālijai ir plaša sirds.
가장 큰 열정을 품은 일이에요
Tava sirds ir šķīsta.
심장은 순결하구나!
Minies no visas sirds!
엉덩이 들고!
Bet vienu gan zinu, un saku to no sirds.
멋이 없을지라도
Gadsimtu mijā notiek strauja Interneta attīstība, par vadošo kļuvusi realitātes televīzija.
세기가 바뀌면서 인터넷이 물러나고 리얼리티쇼가 자리를 차지합니다.
Parasti diezgan laba pēcpusdienā man ir kaut kas tev sakāms attīstība
일반적으로 아주 좋은 오후 난 당신에게 할말이 있어요 개발
ROMEO Laba sirds, tad kādā?
로미오 좋은 마음, 무엇에?
O, kā mana sirds abhors
O, 내 심장 abhors
25 dienas Sirds kambara attīstīšanās.
25일 심실이 발달함
Lūk, cilvēka sirds 25. dienā.
25주째의 인간의 심장이 있습니다.
Jums tas iet pie sirds...
낮잠을 자고 있습니다
Aiz tavas sirds ir aorta.
심장 바로 뒤에서부터 올라오는 대동맥이,
Tikai, ja tas no sirds.
다른 뜻 없으면

 

Saistītie meklējumi: Sirds Un Asinsvadu Slimības - Sirds Un Asinsvadu Sistēma - Asinsvadu ķirurģija - Asinsvadu - Asinsvadu Sistēma - Sirds - Sirds Puksti - Sirds Slimības - Sirds Slimība - Sirds Vārstuļu -