Tulkojums "risku jutīgu pamatu" korejiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Korejiešu

Jutīgu - tulkojums : Pamatu - tulkojums : Risku jutīgu pamatu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Tam ir ietekme uz sistēmas risku.
이건 시스템이 갖는 위험을 함축하고 있어요.
Tā ir sīks, mikroskopisks pamatu pamats.
이건 매우 작은 기초구조, 미세범위입니다.
Es definēju ievainojamību kā emocionālu risku, atklāšanos, nedrošību.
저는 취약성을 정서적 위험 요소, 노출, 불확실성이라고 생각합니다.
Šo risku jāņem vērā ikvienam politiskās filosofijas studentam.
정치철학을 공부하는 학생들이라면 모두들 알고 있는 위험성이죠
Mēs izraisīsim sprādzienu. Ar iespējami mazāku risku pilsētai.
그때 터뜨리면 도시 피해를 최소화할 수 있죠
Izveidot jaunu profilu, par pamatu ņemot izvēlēto profilu
선택한 프로필을 기반으로 새 프로필을 만듭니다
Izveidot jaunu krāsu shēmu, par pamatu ņemot izvēlēto shēmu
현재 선택한 색상 배열에서 새 색상 배열 만들기
Patiesībā tas sākotnēji tika izmantots kā nocietinājuma pamatu daļa.
사실은 항구 건설의 자재로 쓰이고 있었다죠
Tam par pamatu ņemts Google atvērtā koda rīks Blockly.
블로키(Blocky)라 불리는 구글의 오픈 프레임워크를 사용해서 만들었어요.
Doma bija apmēram šāda iedomājieties telpu kā visa pamatu.
자세히 설명해보죠. 공간을 만물이 존재하는 기반이라고 생각하세요.
Pats par sevi saprotams, pieķeršanās šādiem tematiem nozīmē noteiktu risku.
말이 필요없겠지만, 이런 주제를 다룸으로써 위험들이 있었습니다.
Trīs miljoni tonnu gadā viņi cenšas palielināt risku 4.000.000 tops
연간 삼백만t 그들에게 위험을 증가하려는 사백만 가기
Uzkrātu sev vērtības, labu pamatu nākotnei, lai sasniegtu patieso dzīvi.
이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라
To var izmantot par pamatu kājai, rokai vai kam tamlīdzīgam.
이 플랩을 다리, 팔 등으로 사용할 수 있습니다.
Un tad tu to izmanto kā pamatu, būvējot nākamo jēdzienu.
그리고 나서 다음 개념을 배울 때는 그 위에 쌓아갑니다.
Skatīt niķeļa uz pamatu šajās dienās, jūs pick it up.
땅에 동전떨어졌으면어야지
Jums jāsaprot, kas noris šo cilvēku prātā, kad viņi vēlas uzņemties risku.
그리고 여러분은 그 사람들의 마음 속에는 그들이 리스크를 부담하려 한다는 것을 이해해 주셔야 합니다
Centāmies noformulēt iemeslus vai principus, kas kalpotu par mūsu spriedumu pamatu.
우리는 판단 그 이면에 있는 근거와 원칙들을 분명히 하려고 했습니다
Es zināju, ka viens vienīgs hamburgers dienā par trešdaļu palielina manu risku nomirt.
햄버거를 하루에 하나 먹는 것이 사망위험을 1 3 증가시킨다는 것도 알고 있습니다.
Cilvēki, kas pavadīja laiku, rūpējoties par citiem, neuzrādīja nekādu stresa izraisītu paaugstinātu risku nomirt.
다른 사람들을 보살펴주고 배려해주는 사람들은 스트레스때문에 죽을 확률이 오르는 경우는 없었어요. 단 한명도. 보살핌과 배려가 회복시킨거죠.
Un tagad, jo šis jautājums ir mūsu, ļaujiet mums uzņemties visu risku, un darīt visu cīņām.
그리고 지금,이 문제는 우리와 같이, 우리가 모든 위험을 감수하게하고, 모든 일을 싸움.
Ar šiem stāstiem un argumentiem es mēģināju radīt priekšstatu par risku un kārdinājumu, briesmām un iespējām.
저는 칸트의 주장을 통해 회의론이 가진 위험성과 유혹, 그리고 가능성을
Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau likts, tas ir Jēzus Kristus.
이 닦아 둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아 둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라
Runa ir par pārtiku un ūdeni, augsni un klimatu, mūsu dzīvju praktisko un ekonomisko pamatu.
이것은 음식과 물, 흙과 기후, 우리 인생의 기본적인 실제적이고 경제적인 기반에 관한 것입니다.
Katra lielāka stresa situācija dzīvē kā finansiālas grūtības vai krīze ģimenē risku nomirt paaugstināja par 30 procentiem.
죽을 확률이 30 퍼센트나 늘어났어요.
Viņas apmeklētājs bija nelaimes gadījums, viņa teica, kas pagaidām discolored viņa seju, un rokās un labklājību jutīgu izvietojuma, viņš izvairās jebkurai valsts paziņojums par šo faktu.
그녀의 방문자가 사고를 당했어요했다, 그녀는 일시적으로 얼굴을 퇴색하고 어떤했다 손, 그리고 민감한 처분의되고, 그는 어떤 대중을 반대했다 사실을 확인합니다.
Un tikai brīdī, kad jau sēdāmies pie vakariņu galda, es pēkšņi sapratu to briesmīgo risku, ko biju radījis.
우리가 저녁식사를 하기 위해 앉았을 바로 그 때 저는 제가 만들어 낸 극악무도한 위험을 알아챘습니다.
Viņš bija mīļākie frāze, ko viņš tur uz atkārtojot triumfējoši Minimālais risku ar maksimālo peļņu, ir mans moto.
그는 의기 양양하게 반복에 보관 좋아하는 구절 '의 최소한했다 이익의 최대 위험은 제 모토입니다.
Kas viņiem nozīmē, ka viņi tev dod pietiekamu summu kā apdrošināšanas polisi pret iespējamu risku zaudēt iejaukšanās prasību.
저쪽한테는 개입 신청을 기각당할 위험에 대한 보험증서로 꽤 적정금액을 주는거라는거죠
Tā kā es sāku šo sarunu, runājot par sēžamvietu, tad nobeigšu ar pašu pamatu staigā un runā!
저는 엉덩이에 관한 이야기로 시작했습니다. 그래서 마무리를 하자면 이렇습니다. 걷고, 대화하세요.
Uz pamatu, ka, ja šīs lietas ir pārāk mazas, tad es aizņemos 100 (simts) dolārus no šejienes,
이 개념에서 볼때, 여기가 너무 작다면, 여기서 100 가져와 보겠습니다
Ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, tiešam ir pareiza ka procedūru un procesu pamatu izpratne ir būtiska.
제 생각에 여기에서 한가지 대단히 타당하다고 생각하는것이 있는데, 제가 그 절차와 과정을 이해하는 것이 중요하다고 생각하는 것이죠.
Tās ir šīs divas ķēdes, kas stiepjas pretējos virzienos viena otrai, kam par pamatu ir iemesli, kuros neiedziļināšos.
이 두가닥은 서로 반대방향을 향하고 있지요, 그런데 그 이유는 생략하겠습니다.
Un kad tas notika, kad teksts bija pārtulkots latīniski, tas kļuva par pamatu matemātikas mācību grāmatām teju 600 gadus.
이리하여 모든 라틴 번역 문서는 X를 사용하게 되었고 그 후 거의 600년 동안 수학 교과서의
Ieraugot jaunu teksta paraugu pirmo reizi mēs varam veikt salīdzināšanu un meklēt atbilstību par pamatu ņemot pagātnē aplūkotos tekstus.
그러면, 이후에는 전에 보지 못한 새로운 문서를 봤을 때 과거에 봤던 내용을 그냥 찾아보기만 해도 번역이 될 수 있습니다.
Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, pāriesim uz pilnīgāku un neliksim atkal pamatu atgriešanai no mirušajiem darbiem un ticībai uz Dievu,
그러므로 우리가 그리스도 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과
Sūfiju ticībā šajā lielajā Vidus Austrumu reliģijā, ko daži uzskata par visu reliģiju pamatu, apgalvo, ka visi Sūfiju skolotāji ir telepāti.
일부는 모든 종교로 통한다고 주장하는 중동의 위대한 수피교(이슬람교의 신비주의)에서 수피교의 스승은 모두 텔레파시 능력자라고 합니다.
Kā izrādās, mūsu apēsto tauku daudzums neietekmē mūsu svaru vai holesterīnu, vai sirds slimību risku ne tuvu tik daudz kā mūsu apēsto tauku veids.
알려진대로, 우리가 먹는 지방의 양은 체중,
Zinām, ka ir iespējams dzīvot nelādzīgi, pieredzot visas iespējamās neveiksmes mātēm nespējot pabarot bērnus, svešiniekiem nerodot pamatu miermīlīgai sadarbībai, cilvēkiem tiekot nogalinātiem bez izšķirības.
우리는 실패라고 여겨지는 상황에서 사는 것이 가능하다는 것을 알고 있습니다. 잘못될 수 있는 모든 것이 잘못되는 그런 상황 말이지요. 어머니가 아이들에게 밥을 주지 못하거나,
Tomēr nevienlīdzība finansējuma ziņā, kas pastāv starp bāgātākajām valstīm un attīstības valstīm rada reālu ekspluatācijas risku, it sevišķi, runājot par pētījumiem ar no ārpuses piesaistītu finansējumu.
그러나, 재정 지원의 면에서, 부유한 나라들과 개발도상국들 사이에 존재하는 불평등은 착취의 위험을 가지고 있습니다.
Mēs esam ne tikai pierādījušas, ka baktērijas var būt risinājums plastmasas piesārņojumam, bet arī to, ka esot atvērti nenoteiktiem iznākumiem un risku uzņemšanās rada iespējas negaidītiem atklājumiem.
저희는 박테리아가 플라스틱 오염에 대한 해결책이 될 수 있다는 것뿐만 아니라 불확실한 결과와 위험을 무릅쓰는 것에 감수한 것이
HIV savu maksimumu sasniedz 3 līdz 6 nedēļas pēc inficēšanās, tādēļ vairāki partneri viena mēneša laikā ir daudz bīstamāk attiecībā uz HIV inficēšanās risku nekā citu saslimšanu gadījumā.
HIV는 감염후 3 6주 후 가장 왕성한 활동을 하기 때문에 한 달 이내에 여러 파트너와 관계를 맺는 것은 다른 전염병에 비해 HIV가 전염되기 훨씬 좋습니다.
Saskaņā ar Dieva žēlastību, kas man dota, es kā gudrs namdaris ieliku pamatu, bet cits uz tā ceļ. Bet lai katrs pielūko, kā viņš uz tā ceļ.
내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 터를 닦아 두매 다른이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세우기를 조심할지니라
FFmpeg ir atvērtā pirmkoda projekts, kurš mēģina atbalstīt lielāko daļu mūsdienās izmantojamo video un audio kodētājus. Projekta apakšprojekts libavcodec veido pamatu multivides atskaņotājiem, kā xine vai mplayer.
FFmpeg은 현재 사용되는 대부분의 비디오, 오디오 코덱을 지원하기 위한 오픈소스 프로젝트입니다. 이것의 하위 프로젝트인 libavcodec은 xine나 MPlayer와 같은 멀티미디어 재생 프로그램의 근간을 형성하고 있습니다.
Uz pamatu, ka, ja šīs lietas ir pārāk mazas, tad es aizņemos simts dolāru banknoti no šejienes, tā, ka man paliek tikai 6 (sešas) simts dolāru banknotes.
그럼 100 6개가 남지요

 

Saistītie meklējumi: Padarīt Jutīgu - Temperatūras Jutīgu - Pāļu Pamatu - Pamatu Pīlāri - Pamatu Plātnes - Nodrošina Pamatu Sth. - Pamatu Uzticības - Izveidot Pamatu - Drošības Risku - Uz Savu Risku -