Tulkojums "risks ir" korejiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Korejiešu

Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks - tulkojums : Risks ir - tulkojums : Risks ir - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Risks ir pārāk liels.
너무 위험합니다
Tas ir risks, atalgojums, nejaušība.
리스크, 보상, 무작위성(randomness),
Jāmēģina, bet risks ir milzīgs.
시도는 하겠지만 너무 위험해요
Tas ir risks, personisks un politisks.
여기에도 개인적이면서 정치적인 위험성이 존재합니다
KA Bet vai risks ir šajās lietās?
CA 그런데 위험요소가 있나요?
Risks ir gan personiskas, gan politiskas dabas.
놓이게 된다는 것입니다 위험은 개인적이면서도 정치적입니다
Tas ir personisks risks, ne tikai politisks.
그것은 개인적인 위험입니다 이제 정치적인 위험이 무엇인지에 대해 말해 보죠
Doktor, tas ir risks, kas tev jāuzņemas.
정도 위험감수해야죠!
Risks ir daudz lielāks, ja neko nedarīsim.
가만히 있으면 더 위험합니다
Un te slēpjas risks.
그러나 위험성 또한 존재합니다
Viss, man žēl, saka Džordžs, ir risks jums.
모든 내가 미안 조지가 말했다, 당신에게 위험합니다.
Viss, ko mēs darām šeit, ir risks. Cita veida nav.
으론 모든게 위험하지 다른 길이 없어
Liels risks, Stīven. Ja nu pazūd elektrība?
전기가 끊기면요?
Dzīvībai uz Zemes ir arvien pieaugošs risks, ka to noslaucīs kāda katastrofa ...
그가 말하길, 지구에서의 삶은 재앙으로 인해 휩쓸려 가버릴 위험이 항상 증가하는 상태에 있다.
Un ja tu neesi droša, tas ir drausmīgs risks ar kāda cita dzīvību.
그리고 만약 확신이 없다면, 그건 다른 이의 생명이 걸린 엄청난 위험부담을 감수하는 것입니다.
Un vai ir kāds risks, ka rietumu biznesa varoņi par to ir sajūsmā viņi ir pieraduši, ka tiem ir idejas,
그리고 서양의 성공한 사업가들이 좋아하는 모험들이 있죠. 그들은
Nav iespējams iepriekš zināt, kad notiks lēkme, tādēļ pacientiem vienmēr ir risks negaidīti zaudēt kontroli.
언제 발작이 일어날지 미리 알 수 있는 방법이 없습니다. 그래서 환자들은 항상 예상치 못하는
Galu galā, pilnīgi veselam cilvēkam, kam ir heteroseksuālas dzimumattiecības, inficēšanās risks viena dzimumakta laikā ir 1 pret 1000.
어쨌든, 여러분들이 건강하고 이성애자라면 한번 관계로 감염될 확률은 천 분의 일입니다.
They only wanted to know about the risks from the nuclear incident.
그들은 단지에서 위험에 대해 알고 싶어요 핵 사건. 그리고 그들이 특히
Kāpēc gan mums nepamēģināt savākt putnus, kam ir lielākais risks tikt noklātiem ar naftu, viņi savāca 20 000
그는 기름에 오염될 위험이 가장 많은 펭귄을 거둬 모으면 어떻겠냐? 는 것이죠 그래서 2만 마리의 펭귄을 모았어요
Tādēļ tas nozīmē, ka mums būs jāuzņemas risks, ja vēlamies baudīt zinātnes sniegtās priekšrocības.
그리고 그건 우리가 어느 정도위험감수해야한단 걸 의미하죠. 만약 우리가 과학의 이로움을 즐기고 싶다면
Bet vai ir risks, ka vai nu iejauktajiem atsevišķiem cilvēkiem vai arī sabiedrībai kopumā nopludināšanai patiesībā var būt netīšas sekas?
직접적으로 연관 된 사람들이나 전반적인 사회에 자료를 공개함으로
Cilvēkiem, kas pēdējā gada laikā bija piedzīvojuši daudz stresa, bija par 43 procentiem paaugstināts risks nomirt.
지난 년도에 스트레스를 많이 받은 사람들은 죽을 확률이 43 퍼센트나 증가했어요.
Savukārt, ja esat neizdevīgākā situācijā, ar vairāk seksuāli transmisīvajām slimībām, inficēšanās risks var būt 1 pret 100.
하지만, 여러분들의 상황에 따라 성병에 감염될 확률이 백 분의 일이 될 수도 있습니다.
Patiesībā, viņiem risks nomirt bija visszemākais salīdzinot ar visiem pētījuma dalībniekiem, ieskaitot cilvēkus, kas piedzīvojuši relatīvi maz stresa.
사실, 그들은 연구에 참여한 사람들 중에서 죽을 확률이 가장 낮았어요, 스트레스를 적게 받은 사람들과 같이 말이죠.
Turpretim ASV ir 6 miljoni cilvēku bez liekā svara, kuriem ir insulīna pretestība, un viņiem ir pat vēl lielāks risks saslimt ar manis pieminētajām vielmaiņas slimībām nekā pirmajai grupai ar lieko svaru.
반대로, 미국에 6백만 명의 마른 사람들이 인슐린 저항성을 갖고 있다는 것을 알고 있습니다. 그런데 그들은 제가 좀 전에 언급한 대사 질환에
Starp problemātiskākiem iemesliem minams zemāks tiesvedības risks, mazāk skrupuloza ētiskā vērtēšana, un populācijas, kas ir gatavas piedalīties gandrīz jebkurā pētījumā, kas dod mājienu par izārstēšanu.
게다가 소송에 걸릴 확률도 낮고 윤리적 검토도 느슨하고, 치료에 약간이라도 도움이 될만하면, 거의 대부분 실험에
Šis risks izriet no fakta, ka filosofija mūs māca un jauc mūsu ierastos priekšstatus, apšaubot to, kas mums jau zināms.
위험들은 철학이 우리가 이미 알고 있는 것을 가르치고 있다는 사실에서부터 비롯됩니다
Tas bija milzīgs risks, bet tas atmaksājās, un tagad viņi zina, ka var izmantot šo stratēģiju arī turpmākajās naftas noplūdēs.
그것은 큰 도박이었지만 다행히도 만사가 무사했지요 만약에 기름 유출이 또 발생하면 또 다시 이런 방법을
Vai ir risks, ka mēs dodamies uz tādām vietām kā Āfrika un sakām, ka mums jānovērš šī problēma un mēs to spējam izdarīt, man ir visi šie miljardi dolāru, zināt, bla, bla, bla, šeit ir lielā ideja.
아프리카에 갔을 때, 우린 이런 문제를 해결할거고 난 수억 달러가 있으니까 해결할 수 있어 라고 말할 때의 위험 요소는 있나요?
Es domāju, ka jūs zināt, ko tas nozīmē, kad jums, ka veida tiešo kritumu pie kā jūs virzīties prom, tas nozīmē, ka tur tiešām ir avots resursi ir turpat ūdens un viņi vienkārši ignorēt to, ka Allendale apgabals ir augsts risks vēzis mirstība valstī
난 당신이 그 때 무슨 뜻인지 알 것 같아요 당신은에서 직접 드롭의 종류를 얻을 당신은 그가 진정한 의미를 멀리 이동 소스 자원은 거기에 있습니다 물
Bet, atlikušajā pasaules daļā mums pamatā gandrīz nekas nenotiek vispārējā sabiedrībā, ļoti, ļoti zems HIV inficēšanās līmenis, savukārt, ļoti augsta HIV inficēšanās iespējamība ir tieši citās iedzīvotāju grupās, kuriem ir augstāks risks inficēties, tātad narkotiku lietotāji, seksa pakalpojumu sniedzēji un geju vīrieši.
그럼 이제 나머지 세계에선 전반적인 인구에 별다른 문제가 없습니다. 아주 아주 낮은 수준입니다.
Ir. Vienmēr ir.
관련이 있지요. 언제나 있습니다.
Ir vēl. Ir vēl.
비디오에는 더 많은 내용이 있습니다. 훨씬 더요.
Kas ir? Tev ir...
왜?
Tas ir tas ir hipnotisms. Jums ir teikuši, jums ir neredzamas.
이것은이다 이 있어야합니다 최면술. 당신이 보이지 제안합니다.
Šis ir Au ir zelts. Šis ir svins.
여기 이것 Au 는 금을 뜻하고 이것은 납이죠.
Tas ir skumji, taču ir tā, kā ir.
슬프지만 현실입니다
ir
다음임
Ir
일치함
Ir .
있다.
Ir.
있어.
Ir.
됐어요
Ir!
재밌지 않아요?
RB Ir ir daudz problēmu.
RB 글쎄요, 문제들은 많아요.

 

Saistītie meklējumi: Risks - Savainošanās Risks - Drošības Risks - Tirgus Risks - Inficēšanās Risks - Atbildības Risks - Neizpildes Risks - Valūtas Risks - Vispārējais Risks - Nelaimes Gadījumu Risks -