Tulkojums "personāla mērķa" korejiešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Korejiešu

Personālā - tulkojums : Personāla - tulkojums : Mērķa - tulkojums : Mērķa - tulkojums : Personāla - tulkojums : Personāla - tulkojums : Personāla mērķa - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Personāla daļa
네 안녕, 실라
Strādā personāla daļā.
하는 일이 별거 없거든요
Mērķa izmērs
선택
Mērķa fails
대상 파일
Mērķa URL
대상 URL
Mērķa Indikators
대상 지시자
Mērķa Indikators
선택된 관찰시야 지시자명
Mērķa Indikators
선택할 시간 날짜
Mērķa Indikators
새 관찰시야 지시자
Mērķa Indikators
관찰시야 지시자 설정
Mērķa bitātrums
대상 비트레이트
Mērķa finda
대상
Mērķa valoda
기본 언어
Nē. No personāla daļas.
넌 제프 개프니지
Kur gan Personāla nodaļa?
아니야! HR은 왜 항상 필요할 때 없는거야?
Bet es strādāju personāla daļā.
아주 충격적인 얘기도 많지만
Norāda mērķa uid
대상 사용자 ID 지정
Projekta mērķa valoda.
프로젝트의 대상 언어.
Atgriezīsimies pie mērķa.
거기서 일좀 했던 거야
Dakter, mums vajadzēs piekļuvi personāla datiem
인사기록을 보여주세요
Ja mērķa fails pastāv
대상 파일이 존재할 때
Neizdevās izveidot mērķa mapi.
대상 폴더를 만들 수 없습니다.
Nepietiekamas atļaujas mērķa mapē.
대상 디렉터리에 충분한 권한이 없습니다.
Atbilstošie mērķa valodas sinonīmi
해당하는 대상 언어 동의어
Uzstādīsim tavu mērķa laiku.
목적시간을 맞추자!
Nav norādīts mērķa faila nosaukums.
대상 파일이름이 주어지지 않았습니다.
Avota un mērķa faili sakrīt
원본과 대상 파일이 같음
Izvēlieties citu nosaukumu mērķa failam.
대상 파일의 이름을 바꿔 보십시오.
Pēc atspiešanas atvērt mērķa mapi
압축을 푼 후 대상 폴더 열기
Kuģiem jāietur distance no mērķa.
타깃으로부터 현재 거리 유지하면서
Mezgls vai mērķa mape nav atrasta
노드 또는 대상 폴더를 찾을 수 없음
levadi mērķa laiku ar šo klaviatūru.
일단 여기에 목적시간입력을 해야 해
Taču es neatkāpšos no sava mērķa.
하지만 내 결정을 말릴 수는 없소.
Esam kilometru no mērķa. Labi, puiši.
목표 지점까지 1킬로미터
Kolekcijas mērķa mapes indekss 'Organizēt failus' vajadzībām.
'파일 구성하기' 에 대한 모음집 폴더 대상의 인덱스
Kolekcijas mērķa mapes ID 'Organizēt failus' vajadzībām.
'파일 구성하기' 에 대한 모임집 폴더 대상의 ID
Mums vajag gan Šīena personisko lietu, gan visa pārējā personāla.
시한 선생과 직원들의 인사기록이 필요해요
Es strādāju personāla daļā. Manā ofisā ir plakāts ar uzrakstu
인사직원입니다 영어로 HR이라고도 하죠
Mērķa mape, kurā atspiest. Noklusētā ir pašreizējais ceļš.
압축을 풀 대상 폴더입니다. 지정하지 않으면 현재 경로를 사용합니다.
Mērķa arguments tiks iestatīts uz pirmā norādītā faila ceļu.
대상 인자는 처음으로 지정된 파일의 경로로 설정됩니다.
Un es sāku domāt vai tās ir mērķa piepildījums?!
저는 의문을 품게 되었습니다. 이게 목표였나?
Komunisti par portāla šķērsot exp 1. mērķa tiek uzturēta
크로스 포털 북한군 EXP 첫 타켓이 유지됩니다
Rabīns un ka personāla komandieris, kas bija rakstveida monogrāfiju uz dziļjūras zivis.
랍비와 그 직원 사령관했다 깊은 바다에 논문을 작성 어류.
Un tomēr, paaugstinoties trokšņu līmenim, pieaug arī slimnīcas personāla pieļautās kļūdas, sagatavojot zāles.
하지만 소음 수준이 올라가면 병원 직원이 범하는 실수도 많아 집니다.
Pēc mērķa grupas izpētes datiem nav. Karaliskais indomins izraisīs interesi.
연구팀 생각은 달랐어요 그래서 '인도미너스렉스'를 만든 거고...

 

Saistītie meklējumi: Personāla Attīstība - Personāla Izmaksas - Personāla Vadība - Personāla Departaments - Personāla Politiku - Personāla Konsultants - Personāla Failus - Personāla Plānošana - Personāla Pārvaldība - Personāla Atlase -