Tulkojums "bore daļa" korejiešu valodā:


Vai tu domāji : bor daļa ?

  Vārdnīca Latvijas-Korejiešu

Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums :

Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Daļa - tulkojums : Bore daļa - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Lūk, labākā daļa. Labākā daļa.
그리고 여기가 가장 중요합니다.
Loga daļa
창의 일부
Lancelot daļa
lancelot part
KLinkStatus daļa
KLinkStatus 부분
Lielākā daļa.
대다수가 그렇군요.
Personāla daļa
네 안녕, 실라
Trūkst daļa informācijas!
어떤 정보가 없습니다!
Tāpēc mēs esam risinājuma daļa tāpat kā daļa no problēmas.
그래서 우리는 해결책이자 문제의 일부이기도 합니다.
Tā ir daļa mūsu kultūras, tā ir daļa mūsu vēstures.
거짓말은 우리 문화의 일부이자 역사의 일부입니다
Kombo lauka izlecošā daļa
콤보상자 팝업
Netika atrasta KmPlot daļa.
KmPlot 부분을 찾을 수 없음.
Tasmānija lielākā daļa vietu
동부 시간대 미시건 대부분 지역
Tasmānija lielākā daļa vietu
동부 시간대 인디애나 대부분 위치
Tasmānija lielākā daļa vietu
대부분 위치
Tasmānija lielākā daļa vietu
극지방 시간대 래브라도 반도 대부분 위치
Tasmānija lielākā daļa vietu
동부 시간대 동부 누나부트 대부분 지역
Rietumaustrālija lielākā daļa vietu
중부 시간대 대부분 위치
Tasmānija lielākā daļa vietu
동부 시간대 퀘벡 대부분 위치
Rietumaustrālija lielākā daļa vietu
동부 시간대 온타리오 대부분 위치
Rietumaustrālija lielākā daļa vietu
뉴 사우스 웨일즈 대부분 지역
Tasmānija lielākā daļa vietu
퀸즐랜드 대부분 지역
Tasmānija lielākā daļa vietu
태즈메이니아 킹 섬
Rietumaustrālija lielākā daļa vietu
서부 오스트레일리아 유클라 지역
Tasmānija lielākā daļa vietu
태즈메이니아 대부분 지역
Daļa no KDEWebDev moduļa.
KDEWebDev 모듈의 부분.
lielākā daļa ir klusums.
침묵 속에 대부분.
Šī ir centrālā daļa.
이 곳이 중심지역입니다.
Labi, mana mīļākā daļa.
자 이제, 제가 가장 좋아하는 이야기 입니다.
Tas ir foto daļa.
이게 photo '빛'과 관련된을 나타냄 부분입니다
Lielākā daļa cilvēku nav.
대개 금시초문이죠.
Šī ir vieglā daļa.
이제부터는 쉽죠
Kāda tev daļa, āmurgalva?
넌 또 뭐야, 이 또라이야?
Un kāda tev daļa?
너하고 무슨 상관인데?
Tā ir daļa manis.
일부인데
Nebija mūsu daļa iejaukties.
개입해선 안 됐지만
Karš ir dabas daļa.
전쟁도 자연의 섭리야
Tā ir daļa no...
이게 뭐지?
Daļa no šī dokumenta ir aizsargāta ar SSL, bet ne galvenā daļa.
이 문서의 일부분은 SSL로 암호화되어 있지만, 주요 부분은 그렇지 않습니다.
Tātad šeit veselā daļa ir 3, un daļveida daļa ir 17 40.
자연수 부분은 3이고 분수 부분은 40분의 17입니다
Un ceturtais eņģelis bazūnēja un trešā saules daļa, un trešā mēness daļa, un trešā zvaigžņu daļa tika satriekta, tā ka to trešā daļa palika tumša, un trešā dienas daļa nebija gaiša un nakts tāpat.
네째 천사가 나팔을 부니 해 삼분의 일과 달 삼분의 일과 별들의 삼분의 일이 침을 받아 그 삼분의 일이 어두워지니 낮 삼분의 일은 비췸이 없고 밤도 그러하더라
Īpaši, tās daļa prefrontālā garoza.
새로운 기관은 전두엽, 그 중에서도 전전두엽입니다.
Šī ir eksperimenta pēdējā daļa.
자, 이제 실험의 마지막 국면에 접어듭니다.
Tur augšā ir daļa tevis.
너의 일부분이야.
Tā ir viņu nezināmā daļa.
아직 알지 못하는 부분이 있기 때문에
Bet tagad pati jautrākā daļa.
저는 당신의 머리에서 빠르게

 

Saistītie meklējumi: Daļa - Ir Daļa No - Daļa 2 - Tirgus Daļa - Kā Daļa No - Lielākā Daļa Cilvēku - Liela Daļa - Būtiska Daļa - Būt Daļa No - Daļa Maksājuma -