Tulkojums "uzsvēra ka" katalāņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Katalāņu

Uzsvēra - tulkojums : Uzsvēra - tulkojums : Uzsvēra - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Labāk ir fakti, pirmkārt, uzsvēra M. Sandy Wadgers.
Anem a tenir els primers fets , va insistir el Sr Wadgers sorra.
Musulmaņi uzskata Jēzu par sūfisma skolotāju, diženāko pravieti un vēstnesi, kurš uzsvēra garīgo ceļu.
Els musulmans consideren Jesús com a mestre del Sufisme, el profeta i missatger més gran en emfatitzar el camí espiritual.
Dens Gilberts šorīt savā runā uzsvēra, cik lielā mērā tas, kā mēs novērtējam lietas, ir atkarīgs no tā, ar ko mēs tās salīdzinām.
Dan Gilbert ha posat èmfasi aquest matí en fins a quin punt el valor que donem a les coses depèn amb què les comparem.
KA
CA
Ka es varētu pieskarties, ka nekaunība!
Que jo pogués tocar aquesta galta!
Tāpēc ka...
Perquè Perquè...
Tāpēc ka...
Perquè...
Nedomāju, ka...
No crec que
Tāpēc ka...
Perquè ...
ka...
Bé ...
Ka ne ka tava mīlestība pierāda arī mainīgs.
No sigui que el teu amor provar igualment variable.
Tev šķiet, ka es nožēloju, ka tevi izglābu?
Et creus que me'n penedeixo, d'haverte salvat?
Zinu, ka viņa gaidīs, zinu, ka būs uzticīga.
Sé que ella esperarà. Sé que ella serà fidel.
Vai tas, ka?
És això?
Domāju, ka ir.
Jo crec que es pot.
Tāpēc, ka nav.
Perquè no!
Ka pēc steigā.
QUE en un compromís.
Žēl, ka es...
I si hagués... I si hagués...
Es zinu, ka.
Ja ho sé.
Es domāju, ka
Crec que
Protams, ka nē.
No.
Saki man, ka.
Digues me que.
Izrādās, ka mazuļi
Doncs resulta que les cries del corb de Nova Caledònia, són ocellets novells.
Jūs zināt, ka.
Ja ho saps.
Bija, ka tā?
Era això?
Paldies, ka atgādināji.
Sí, gràcies per recordarm'ho.
Piedodiet, ka patraucēju.
Lamento haverho molestat.
Ceru, ka jā!
Espero que ho sigui, si!
Drīzāk, ka nē!
No, segurament no.
Atvaino, ka nokavēju.
Faig tard, ho sento.
Ceru, ka neiebilsti.
Sí.
Rādās, ka ne.
Val més que no.
Domā, ka varēsi?
Ho faràs?
Protams, ka ir.
I tant que sí!
Ceru, ka tas...
Espere que es sentirà...
Protams, ka nesaproti.
És clar que no.
Saki, ka uzņemam.
Que vam pujar.
Paldies, ka atnāci.
Gràcies per venir.
Apsolu, ka nedzeršu.
No beuré.
Cerams, ka patiks.
Espero que això estigui bé.
Priecājos, ka meitenīte.
M'alegra que sigui nena.
Zvērēju, ka neteikšu.
Vaig jurar que no ho explicaria.
Protams, ka patika.
És clar que sí.
Ka mēs m...
Que ens...?
Ka mēs m...
Que ens...

 

Saistītie meklējumi: Uzsvēra - Uzsvēra ādu -