Tulkojums "stīgu kopā" katalāņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Katalāņu

Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums : Kopā - tulkojums :
Atslēgvārdi : Junts Envellirem Juntes Farem Acte

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Stīgu Ansamblis 1
Conjunt de corda 1
Stīgu Ansamblis 2
Conjunt de corda 2
Cilvēki vēl domā, ka stīgu teorija ir sarežģīta.
I alguns creuen que la teoria de cordes és difícil.
Kopā
Nombre d' entrades
kopā
total
Kopā
Total
kopā
total
Kopā
Sumatori
Kopā
Total
Kopā KiB
Total KiB
Kopā faili
Total de fitxers
Kopā pieejas
Accessos totals
Vēstules kopā
Total de missatges
Vēstules kopā
Total de missatges
lasīt kopā.
llegir lo junts.
Jautri kopā.
Divertir junts.
Visi kopā
Ningú exclòs
Marija un es saņēmu kopā kopā lieliski.
Maria i jo ens portem junts meravellosament.
Viņi sanāca kopā, un kopā viņiem sanāca pierādījums.
S'hi van trobar, i junts van obtenir ne la prova.
Drukas darbi kopā
Treballs totals d' impressió
Kopā source file
Tots source file
Mēs strādāsim kopā!
Anem a treballar junts!
Buck kopā, puisēns.
Buck al llarg de, noi.
Trīs kopā dzirkstis.
Tres de junts vol dir lt i gt brillar lt i gt .
Šoreiz rīkosimies kopā.
Aquest cop ho farem junts.
Pateiksim to kopā.
Podem contarliho plegats.
Mēs kopā novecosim.
Envellirem junts.
Salieciet krītošos blokus kopā
Col loqueu junts els blocs que caiguin
Salieciet krītošos blokus kopā
Coŀloqueu junts els blocs que caiguin
Palaist kopā ar KDE
Inicia amb el KDE
Izlaist kopā sarakstītus vārdus
Omet les paraules enganxades
Patiesībā tie iet kopā.
Doncs bé, s'hi barregen.
Kopā sanāk 12 vienības.
Això suma les 12 unitats.
Ejam kopā uz Ameriku.
Anem junts a Estats Units.
Mēs bijām vienmēr kopā.
Sempre estàvem junts.
Divas saules kopā pārticība.
Dos sols junts, lt i gt pròsper lt i gt .
Esmu kopā ar tevi.
Sóc aquí.
Esi kopā ar draudzeni?
Tens parella? No...
Vai esam lidojuši kopā?
Havíem volat abans junts?
Atnes naudu, nomazgāsimies kopā.
Saps? Porta els diners i ens dutxem junts.
Un kopā izglābsim pasauli.
I que junts salvaríamos al món.
Palieciet kopā ar mani.
Espera amb mi.
Gribu, lai paliekat kopā.
Vull que us mantinguin juntes.
Piramīda ar kopā caurumu vidūName
Una piràmide amb un forat al migName
Rādīt visus kalendāra resursus kopā
Mostra tots els calendaris mesclats

 

Saistītie meklējumi: Stīgu Kvartets - Stīgu Orķestris - Stīgu Kvarteti - Stīgu Trio - Stīgu Instrumenti - Stīgu Kvintets - Stīgu Instruments - Bass Stīgu - Klavieres Stīgu - Stīgu Bass -