Tulkojums "sertifikātu kas" katalāņu valodā:


Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Sūtīt sertifikātu
Envia certificat
Nesūtīt sertifikātu
No enviïs cap certificat
Sertifikātu ķēde
Cadena de certificats
Sertifikātu pārvaldnieks
Gestor de certificats
Saglabāt sertifikātu
Desa certificat
Drukāt sertifikātu
Imprimeix certificat
Šī poga aizvāc izvēlēto sertifikātu no sertifikātu kešatmiņas.
Aquest botó elimina el certificat seleccionat des del cau de certificats.
Lietot noklusēto sertifikātu
Usa el certificat per omissió
Rādīt sertifikātu sarakstu
Llistar en connectar se
Nevar atvērt sertifikātu.
No s' ha pogut obrir el certificat.
Kļūda saņemot sertifikātu.
Error en obtenir el certificat.
Nepārbaudīt sertifikātu politikas
No comprovis les polítiques de certificat
Palaist sertifikātu pārvaldnieku
Engega el gestor de certificats
Sertifikātu pārvaldnieka kļūda
Error del gestor de certificats
Iegulstams personīgo sertifikātu pārvaldnieksName
Gestor encastable de certificats personalsName
KDE SSL sertifikātu dialogs
Diàleg de certificats SSL KDE
Ignorēt sertifikātu servisa URL
Ignora l' URL de servei dels certificats
Izveidot atsaukšanas sertifikātu priekš
Crea certificat de revocació per a
Sertifikātu ķēde pārāk garaSSL error
La cadena de certificats és massa llargaSSL error
Atvainojiet, šajā vēstulē nav sertifikātu.
No s' ha trobat cap certificat en aquest missatge.
Sertifikātu un atslēgas saišķu pielikumi
Adjunts de paquets de certificats i claus
Nav juridisku dokumentu vai sertifikātu?
No hi ha documents legals o certificats?
Kļūda konvertējot sertifikātu uz pieprasīto formātu.
Error convertint el certificat al format requerit.
Partnera SSL sertifikātu ķēde izskatās bojāta.
El parell de la cadena de certificats SSL sembla que està malmesa.
Nevar atvērt sertifikātu. Mēģināt jaunu paroli?
No s' ha pogut obrir el certificat. Provo una nova contrasenya?
Sertifikātu pārvaldnieks un vienota kriptofgrāfijas saskarneName
Gestor de certificats i IGU criptogràfica unificadaName
Nav. Nav juridisku dokumentu vai sertifikātu?
Cap. No hi ha documents legals o certificats?
Iezīmējiet šo, lai vienmēr pieņemtu šo sertifikātu.
Seleccioneu aquesta opció per a acceptar sempre el certificat.
Iezīmējiet šo, lai vienmēr noraidītu šo sertifikātu.
Seleccioneu aquesta opció per a refusar sempre el certificat.
Sertifikātu nav parakstījusi uzticama sertificēšanas autoritāteSSL error
El certificat no està signat per cap autoritat de certificació fiableSSL error
Sertifikātu nevar pārbaudīt iekšēju problēmu dēļSSL error
El certificat no es pot verificar degut a motius internsSSL error
Atvainojiet, nav pieejama informācija par sertifikātu inportēšanu.
No hi ha detalls disponibles quant a la importació de certificats.
Sertifikātu nevar apstiprināt, jo tas ir vienīgais sertifikāts uzticamības ķēdē un nav pašparakstīts. Ja jūs pats parakstiet šo sertifikātu, tad arī pievienojiet to uzticamo sertifikātu sarakstam.
El certificat no es pot verificar atès que és l' únic certificat de la cadena de confiança i no està autosignat. Si signeu el certificat amb ell mateix, assegureu vos d' importar lo a la llista de certificats fiables.
Sertifikāts ir pašparakstīts un nav uzticamo sertifikātu sarakstā. Ja vēlaties to pieņemt, ielieciet to uzticamo sertifikātu sarakstā.
El certificat està autosignat no està a la llista de certificats fiables. Si voleu acceptar aquest certificat, importeu lo a la llista de certificats fiables.
Vai vēlaties vienmēr pieņemt šo sertifikātu bez prasīšanas?
Voldríeu acceptar aquest certificat per a sempre sense que se us demanés?
Sertifikātu ķēde ir garāka nekā norādītais maksimālais garums.
La cadena de certificats és més llarga que la profunditat màxima especificada.
Neizdevās palaist sertifikātu pārvaldnieku. Lūdzu pārbaudiet savu instalāciju.
No s' ha pogut iniciar l' assistent de certificats. Comproveu la vostra instal lació.
Neizdevās palaist sertifikātu pārvaldnieku. Lūdzu pārbaudiet jūsu instalāciju.
No s' ha pogut iniciar l' assistent de certificats. Comproveu la vostra instal lació.
Neizdevās palaist sertifikātu pārvaldnieku. Lūdzu pārbaudiet savu instalāciju.
No s' ha pogut iniciar el gestor de certificats. Comproveu la vostra instal lació.
Datums un laiks, līdz kuram jāizbeidzas sertifikātu kešatmiņas ierakstam.
La data i hora a partir de la qual el cau del certificat caducarà.
Saknes sertifikātu autoritātes sertifikāts nav uzticams šim nolūkamSSL error
El certificat de l' autoritat de certificació arrel no és fiable per a aquest propòsitSSL error
Lūdzu no pielikuma izveidojiet sertifikātu un atsūtiet atpakaļ sūtītājam.
Creeu un certificat a partir de l' adjunt i retorneu lo al remitent.
Vai jūs vēlaties vienmēr pieņemt šo sertifikātu bez prasīšanas?
Voldríeu acceptar aquest certificat per a sempre sense que se us demanés?
Šī poga ļauj jums eksportēt izvēlēto sertifikātu failā dažādos formātos.
Aquest botó us permetrà exportar el certificat seleccionat, en diversos formats cap a un fitxer.
Iezīmējiet šo, ja vēlaties izvēlēties darbību, kad saņemsiet šo sertifikātu.
Seleccioneu aquesta opció per a què se us pregunti sobre l' acció de rebre aquest certificat.

 

Saistītie meklējumi: Kvalitātes Sertifikātu - Atbilstības Sertifikātu - Reeksporta Sertifikātu - Vidusskola Sertifikātu - Kaut Kas - Kas Cits - , Kas Sastāv No - Kas Saistītas Ar - Kaut Kas Cits - Kas Apzinās -