Tulkojums "tīkls sadarbība" itāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Itālijas

Sadarbība - tulkojums : Sadarbība - tulkojums : Sadarbība - tulkojums : Tīkls - tulkojums : Sadarbībā - tulkojums : Sadarbībā - tulkojums : Sadarbība - tulkojums : Sadarbībā - tulkojums : Tīkls - tulkojums : Tīkls - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Eiropas Konkurences tīkls un sadarbība ar valstu tiesām
La Rete europea della concorrenza e le giurisdizioni nazionali
Starptautiskā sadarbība forumu dalībnieces kā, piemēram, Starptautiskais Konkurences iestāžu tīkls (SKT), kas ir neformāls pasaules mēroga konkurences iestāžu tīkls.
Inoltre, la Commissione europea, cooperando con autorità garanti della concorrenza al di fuori dell'UE, mira a creare la parità di condizioni necessaria alle imprese di qualunque nazionalità per competere in base ai loro meriti, anche fuori dell'UE.
USEpārraides tīkls (3226) videomagnetafons tīkls Transpac
USE televisione ad alta definizione (3226) trasmissione delle informazioni televisione diretta
Lasiet vairāk Paneiropas Sadarbība Euranet Jauna dimensija Eiropas komunikācijā Eiropas radio tīkls Euranet rada kustību uz Eiropas mēdiju skatuves!
Per saperne di più La cooperazione paneuropea Euranet una nuova dimensione nella comunicazione europea Il network radiofonico europeo Euranet ha suscitato grande interesse nella scena mediatica europea!
Tīkls
Rete
Tīkls
Rete
Tīkls
Griglia
Tīkls
La rete
Vides aizsardzības aģentūru (EPA tīkls) vadītāju sadarbības tīkls
Rete dei capi delle agenzie di protezione dell'ambiente (EPA rete)
Tīkls strādā r nJūsu tīkls var veidot savienojumus.
Rete OK r nLa connessione di rete funziona come dovrebbe.
ATM tīkls
Rete ATM
Ethernet tīkls
Rete Ethernet
Polārais tīkls
Polare
Koordināšu tīkls
Reticolo coordinate
Koordināšu tīkls
Disegnare il reticolo delle coordinate nella mappa celeste?
Koordināšu tīkls
Colore per il reticolo delle coordinate
Koordināšu tīkls
Mostra reticolo coordinate?
Koordināšu tīkls
Conversioni coordinate
Koordinātu tīkls
Griglia delle coordinate
Koordinātu tīkls
Griglia delle coordinate
Zils tīkls
Rete blu
TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLS
RETE DI TELECOMUNICAZIONE
Informācijas tīkls
Rete delle informazioni
EURES tīkls
La rete EURES
Eiropas tīkls
Un sistema di pianificazione degli spazi e delle attività marittime
EURYDICE TĪKLS
RETE EURYDICE
Valodu tīkls.
Mettetevi in Rete.
NT2ceļu tīkls
RTcanale marittimo
( Kanalizācijas tīkls
Condottedi distribuzione.
Informācijas tīkls
Rete di informazione
plašāka un labāka sadarbība un integrācija starp dalībvalstu elektrotīkliem un gāzes cauruļvadu sistēmām, lai no patērētāja viedokļa būtu tikai viens Eiropas tīkls.
intensificare e migliorare la cooperazione e l integrazione fra le reti e i gasdotti degli Stati membri, a nché per il cliente esista un unica rete europea.
Tīkls un savienojumiName
Rete e connettivitàName
Tīkls un lejupielādes
Rete e scaricamenti
Tīkls nav sasniedzamsQNativeSocketEngine
Rete non raggiungibileQNativeSocketEngine
Tīkls nav sasniedzamsQNativeSocketEngine
Rete non raggiungibile
Eiropas Zāļu tīkls...................................................................................................................
L EMEA nel sistema europeo La rete europea dei medicinali...............................................................................................
Eiropas Zāļu tīkls
La rete europea dei medicinali
Eiropas zāļu tīkls
La rete europea dei medicinali
Jo īpaši Tīkls
In particolare, la rete
Tīkls atbild par
La rete ha il compito di
Valsts lauku tīkls
Rete rurale nazionale
Atvērto baznīcu tīkls
Scoprire la Rete chiese aperte
Mazo salu tīkls
Una rete di piccole isole
Starptautiskais konkurences tīkls
La Rete internazionale della concorrenza
Eiropas darbavietu tīkls
La rete europea per il lavoro

 

Saistītie meklējumi: Sadarbība - Cieša Sadarbība - Starptautiskā Sadarbība - Attīstības Sadarbība - Sadarbībā Ar - Politiskā Sadarbība - Ciešāka Sadarbība - Tīkls - Izplatīšanas Tīkls - Pārdošanas Tīkls -