Tulkojums "cīnīties kasetne" itāļu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Itālijas

Kasetne - tulkojums : Cīnīties - tulkojums : Cīnīties - tulkojums : Cīnīties kasetne - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Katra kasetne satur 10 mg (atbilst 30 SV) aktīvās vielas somatropīna.
Ciascuna cartuccia contiene 10 mg (corrispondenti a 30 UI) di principio attivo somatropina.
' ' Nē, vajag cīnīties. Cīnīties ar ko?
Dobbiamo combattere.
Cīnīties.
Voglio combattere.
Gribu cīnīties.
Voglio affrontarli.
Vai cīnīties!
O combattere !
Negribi cīnīties?
Non vuoi combattere?
Vajadzēja cīnīties?
Dovevo accettare?
Es protu cīnīties.
Lo so combattere.
Es varu cīnīties.
Posso combattere! No!
Jūs varat cīnīties.
Potete combattere!
Nolēmi arī cīnīties.
Finalmente hai deciso di lottare.
Un iemācīja cīnīties?
E ti hanno insegnato a combattere?
Turpini cīnīties, dēls.
Combatti, figliolo.
Grib cīnīties. Kur?
Dove li hai visti?
Mums vajag cīnīties ar šo armiju... pirms tā sāk cīnīties ar mums.
Dobbiamo muovere guerra al nemico prima che il nemico la muova a noi.
Tiešsaistes spēļu cīnīties cilvēks
Man di combattere il gioco online
Kā pret to cīnīties?
Come possiamo contrastare siffatti fenomeni?
Gribam cīnīties pret spāņiem.
Per andare a combattere gli spagnoli.
Jo tev patīk cīnīties?
Perché combatte volentieri?
Tu liksi viņam cīnīties?
Vuoi farlo combattere?
Kad viņš grib cīnīties?
Quando vuole l'incontro?
Dzīvo, lai turpinātu cīnīties.
Potrai ancora combattere il crimine.
Leila beidzot pārstāj cīnīties.
Layla, finalmente, si spegne.
Zini, tu varētu cīnīties.
No! Puoi lottare.
Mēs dabūsim Zeusu cīnīties.
Avremo l'incontro con Zeus.
Cīnīties aci pret aci!
E allora Occhio per occhio!
Tikai samurajs drīkst cīnīties.
Solo un Samurai puo' combattere...
Redzu, esi atnācis cīnīties.
Capisco che tu voglia combattere.
Taču mēs pratām cīnīties.
Ma riuscivamo a difenderci in una rissa.
Es nolēmu cīnīties šeit.
Io scelgo di combattere qui.
Bet es gribu cīnīties.
Io invece voglio combattere.
Nevar cīnīties pret nenovēršamo.
Non potete opporvi all'inevitabile.
Mēs negribam cīnīties, Pakard.
Non vogliamo batterci.
PAGE Ak, Kungs, viņiem cīnīties!
PAGINA O signore, che lotta!
Ar šīs meitenes vēlmi cīnīties.
Questa ragazza vuole gareggiare.
Es zinu, ka proti cīnīties.
Lo so. Lo so che sai combattere.
Es gribu cīnīties ar Voldemortu.
Bene. Voglio esserci. Se Voldemort raduna un esercito, voglio combattere.
Es negrasos ar viņu cīnīties.
Non intendo lottare con lui.
Tu gribi cīnīties ar Midasu?
Vuoi batterti con Mida?
Kur tu iemācījies tā cīnīties?
Dove hai imparato a combattere cosi'?
Nezinu, kā ar viņu cīnīties.
Non so come combatterla.
Mani pat nav mācījuši cīnīties.
Ma non sono addestrato a combattere.
Ja gribi cīnīties, Ērik... Apsēdieties.
Vuoi combattere Erik?
Bāreņi, nolādēti par dzīvību cīnīties.
Figli orfani, condannati... alla fatica col sudore della fronte per sopravvivere.
Viņi nevar cīnīties divās frontēs.
Non possono combattere su due fronti...

 

Saistītie meklējumi: Cīnīties - Kasetne - Tonera Kasetne - Apkures Kasetne - Lente Kasetne -