Tulkojums "pārbaudot norādes" indonēziešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Indonēzijas

Pārbaudot - tulkojums : Norādes - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums : Norādes - tulkojums : Pārbaudot - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Lūsent, esam pozīcijās, gaidām norādes.
Loccent mendekati posisi dan menunggu perintah anda.
Mēs gaidām tavas norādes, meistar.
Kami menunggu instruksimu, Guru.
Un viņš deva norādes flautistam šādi.
Ia memberikan tanda ke pemain flute seperti ini.
Varu derēt, tur būs visādas norādes.
Kurasa kau bisa menemukan petunjuk.
Lietotne nepieņem norādes uz dokumentiem no komandrindas
Aplikasi tak menerima dokumen pada baris perintah
Atvērt norādes jaunā cilnē nevis jaunā logā
Buka tautan di tab baru ketimbang dalam jendela baru
Nav ne mazākās norādes, kur to meklēt.
Kita tidak tahu apakah dia akan menemukannya.
Luisa norādes nesākas un nebeidzas ar Labāko šāvēju .
Saya tahu Louis referensi Jangan mulai dan berhenti dengan 'Top guna'.
Tavai zināšanai, Saulstariņa kungs, es šeit biju visu nakti pārbaudot.
Untuk informasi Anda, Mr. Sinar matahari, sini sepanjang malam mencari argumen.
Atbrīvojiet gaisa telpu un dodiet norādes uz tuvāko lidostu.
Kami butuh ruang udara dan menuju ke bandara terdekat.
Viņš šeit ir jau no paša rīta, pārbaudot visu par mums.
Dia sudah di sini sejak pagi tadi, memeriksa kami.
Pamatīgāk pārbaudot, noskaidrojās, ka viņš tur nestrādā pat uz pilnu slodzi.
Dia tidak punya depan cukup uang untuk menanganinya. Soal dia waktu sebelum saya mengaitkan dengan orang menaiki tangga berikutnya.
Jums ir norādes, uzdevuma risināšanas soļi, ja nezināt, kā to veikt.
Anda mendapat petunjuk, langkah langkah pengerjaan, jika Anda tidak tahu caranya.
Viena puse tām bija tukša un otrā pusē bija rakstītas vienkāršas norādes.
Semuanya kosong di salah satu sisi, dan di sisi lain saya tuliskan perintah singkat.
Ne jau tajā, bet tur, kur cilvēki braukā apkārt pa pasauli, meklēdami norādes.
Bukan yang itu, acara lain di mana pesertanya mengelilingi dunia dan mencari petunjuk.
Es priecātos, ja kāds ik pa laikam dotu norādes, kur tā mani vedīs.
Ini hidupku, aku tak keberatan Sesekali diceramahi..,.. Apa yang harus kulakukan.
Ieejot vietu atradu skaitu jaunu jūrnieki pulcējās ap galda, pārbaudot ar tuvās gaismas divers paraugi SKRIMSHANDER.
Setelah memasuki tempat itu saya menemukan sejumlah pelaut muda berkumpul sekitar meja, memeriksa dengan spesimen cahaya redup SKRIMSHANDER penyelam.
Viņš sāk izskaidrojot kā darbojas zinātne, pārbaudot hipotēzes, kas izstrādātas, lai būtu viegli atspēkojamas, un tad viņš turpina.
Ia mulai dengan menjelaskan bagaimana sains bekerja melalui pengujian hipotesis yang dibentuk agar rentan terhadap bantahan, lalu ia melanjutkan.
Tā ir kā viena no mūsu identifikācijas metodēm pārbaudot, kāds ir materiāls, cenšoties piespiest šos puišus rakstīt vēstules.
Inilah salah satu cara kami untuk mengidentifikasi mengklarifikasi materinya dengan membujuk mereka menulis surat
Ik rītu pakalpojumā Google tagad varat skatīt norādes, kā ātrāk nokļūt darbā (dažās valstīs funkcijas nav pieejamas).
Saat berangkat ke kantor tiap pagi, Google Asisten menunjukkan jalan tercepat untuk sampai ke sana. (fitur dibatasi menurut negara)
Parasti, kad es dzirdējis dažas nelielas norādes par notikumu gaitu, es esmu var virzīt sevi ar citiem līdzīgiem gadījumiem tūkstošiem, kas notiek ar manu atmiņu.
Sebagai aturan, ketika saya telah mendengar beberapa indikasi sedikit jalannya peristiwa, saya mampu membimbing diri dengan ribuan kasus serupa lain yang terjadi pada saya memori.
Viņi bija satikuši diženu vīru viņi bija saņēmuši diženā vīra norādes viņiem bija gājis ļoti jautri viņu sejām tiekot iegrūstām dubļos, un tas bija kaut kas īpašs.
Mereka telah bertemu pria hebat, mereka telah diajari oleh pria hebat, mereka sangat senang karena wajah mereka dimasukkan ke dalam lumpur dan itu adalah hal yang spesial.

 

Saistītie meklējumi: Pārbaudot - Norādes - Veikt Norādes -