Tulkojums "niršanas kursu" indonēziešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Indonēzijas

Niršanas kursu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Kursu...
Tujuan.
Mainām kursu!
Bersiaplah untuk berlayar
Turēt kursu.
Pertahankan haluan.
Turi kursu!
Lakukan saja!
Maina kursu.
Berubah jalur dan bergerak cepat.
Saglabāt kursu.
Terus maju.
Pilnīgi apbrīnojami, ikvienā niršanas reizē.
Sungguh menakjubkan, pada setiap penyelaman
Viņi maina kursu.
Mereka mengikuti angin!
Kādu kursu ieturēt?
Kemana tujuan kita?
Nemainiet kursu. Pagriezies!
Tetap jalan. Belok!
Turēt kursu 285.
Naikkan kecepatan 285.
Ienaidnieks maina kursu.
Apa pos mereka?
Mainīsim kursu, leitnant. Kungs?
Sesuaikan saja, Letnan.
Turēt kursu uz 030.
Roger itu. Tetap pada heading 030.
Varbūt laipni norādīsiet kursu?
Mungkin kau bersedia menunjukkan arahnya.
Visi vietās, uzņemt kursu!
Kembali ke posisi!
Ziņojiet par turpmāko kursu.
Melaporkan kembali ke jalur.
Mācu salīdzinošās literatūras kursu.
Aku mengajar Perbandingan Sastra di sini.
Kompass, lai turētu kursu.
Kompas untuk menuntun arahmu.
Kursu uz 120 grādiem.
MotorDiamdepan. MAN 2
Vai amerikāņi mainījuši kursu?
Tidak, Pak.
Komētas nekoriģē kursu, ģenerāli.
Komet tak membuat perbaikan arah, Jendral.
Noregulējiet kursu uz Zemi.
Rubah halauan ke Bumi.
Es tikai ņēma regulāru kursu.
Saya hanya mengambil kursus reguler.
Gubernator, mēs noskaidrosim labāko kursu...
Gubernur, kami akan perkirakan kemungkinan terbesar arah mereka...
Ieturēsim kursu... vispār... tajā virzienā.
Pasang layar... seperti biasa... Ke arah sana.
Turēt kursu uz 75 grādiem.
Satu75. Aye, Sir.
Nē, tur kursu uz priekšu.
Sangatbaik. Terus kabari aku.
Vai jūs izejat ārstniecības kursu?
Anda menjalani perawatan medis?
Otrā zvaigzne, tieši pa kursu.
Bintang kedua, tepat di depan.
Saglabājiet ātrumu un kursu, Laitollera kungs!
Pertahankan kecepatan dan arahnya, Tn. Lightoller.
Kā es dievinu šo valūtas kursu.
Sub lengkap request lewat facebook R Insan Khoiron Hendarul, cantumkan email Anda
Turēt kursu, pilnā gaitā uz priekšu.
Pertahankan jalur, maju dengan kecepatan penuh.
Pagriezies uz to pusi. Saskaņo kursu.
Berbelok, Manuver menghindar.
Tagad ir par vēlu mainīt kursu, draugi.
Itu terlambat Tentu saja untuk mengubah sekarang, mateys.
Turēsim kursu un cerēsim, ka es kļūdos.
Teruskan saja dan semoga aku salah.
Neviena nav. Helm, turēt kursu uz 274 grādiem.
Helm, mengarahkan kursus dua74.
Mēs ejam uz vienu psiholoģijas kursu. Ak jā.
Ya, tunggu. Ya
Mr Marvel sāka veikt izmisīgs niršanas pie paneļiem, kas izskatījās kā durvis.
Mr Marvel mulai membuat panik penyelaman di panel yang tampak seperti pintu.
Ilgi gulēju, nodarbojos ar jogu, izlasīju dažas grāmatas, flirtēju ar niršanas instruktoru.
Aku tidur, Aku ikut yoga, Aku membaca beberapa buku... Bercinta dengan pelatih scubaku.
Neko neuztver, kungs. Stūrmani, nospraust kursu uz atklātu jūru.
Navigator, merencanakan kami kursus untuk air biru.
Nekurjūru navigācija ir viena lieta, bet nospraust kursu debesīs...
Menjelajahi laut itu cuma hal kecil. Tapi untuk memetakan jalur langit...,
Es domāju, mums vajadzētu griezties atpakaļ un veic ārpus kursu.
Saya pikir kita harus kembali dan mengambil kursus di luar.
Turēt kursu uz 95 grādiem. Ziņot man, kad sasniegsim šelfu.
Biarkan aku tahu kapan kita membuat rak.
Bet nu jūras un debesu dievu vārdā uzņemt kursu uz Tortugu!
Tapi sekarang, demi dewa laut dan dewa langit menuju Tortuga!

 

Saistītie meklējumi: Niršanas Instruktors - Niršanas Instruktori - Zemūdens Niršanas - Niršanas Platforma - Niršanas Aprīkojums - Niršanas Brilles - Kursu Maksa - Kursu Dalībnieks - Kuršu Kāpa - Sarakste Kursu -