Tulkojums "katru dienu pieteikumu" indonēziešu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Indonēzijas

Katru - tulkojums : Katru - tulkojums : Katru dienu pieteikumu - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Katru dienu.
Setiap hari.
Katru dienu?
Setiap hari?
Katru dienu.
Setiap hari.
Katru dienu.
Setiap hari.
Katru dienu.
Setiap hari.
Katru dienu, visu dienu.
Setiap hari, sepanjang hari.
Visu dienu, katru dienu.
Sepanjang hari, setiap harinya.
Trenējies katru dienu.
Latih begini setiap hari.
Katru dienu. Vareni!
Dari mana kalian dapatkan ini?
Velns, katru dienu.
Setiap hari.
Nāk katru dienu.
Sekarang, mereka datang ke sini setiap hari.
Katru nolādēto dienu!
Setiap hari. Terusmenerus. Saudarasaudara!
Nākšu katru dienu.
Dan setiap hari setelah itu.
Katru dienu tas sāp.
Saya lihat setiap hari.
Tagad kuru katru dienu.
Setiap hari.
Katru dienu nāk klāt.
Akan bertambah setiap hari.
To iespiež katru dienu.
Mereka mencetaknya setiap hari.
Katru dienu nespēlējat prezidentam.
Oke? Tidak setiap hari kalian bisa memainkan musik untuk Presiden!
Katru dienu pārbauda pastkastīti.
Ya, dia berdiri di samping kotak surat setiap hari.
Katru dienu fiziskas aktivitātes.
Sentuhan kambing.
Katru dienu jauni piloti.
Hmm. New Racers Daily.
Tā notiek katru dienu.
Terjadi setiap hari.
Es katru dienu zīmēju.
Aku menggambar setiap hari.
Tādā līmenī katru dienu.
Pesta semeriah ini setiap hari.
Tas notiek katru dienu?
Itu terjadi setiap harinya?
Katru dienu viens no astoņiem bērniem pieder šai grupai, katru dienu.
Setiap harinya, satu dari delapan orang siswa menjadi anggota kelompok itu.
Bet cilvēki melo katru dienu.
Tetapi orang berbohong setiap hari.
Ne katru dienu līst lietus .
Kakek berkata ...
Ko tādu katru dienu neredzēsi!
Kini ada sesuatu yang tidak kau lihat setiap hari.
Katru dienu tas pats draņķis.
Omong kosong yang sama setiap hari
.Es katru dienu apraudzīju viņu. .
Dan setiap hari, Aku datang memastikan kalau dia merasa nyaman.
Mēs būsim šeit katru dienu.
Ya, kami akan berada di sini setiap hari.
Cilvēki pazūd katru dienu, Harij.
Dari hari ke hari, semakin banyak orang yang menghilang.
Tiksimies saulrieta šāviņos katru dienu.
Aku temui kau di Sunset Cannon setiap hari.
Tiksimies katru dienu saulrieta šāviņos.
Kita bertemu disini setiap hari di Sunset Cannon.
Lidostā katru dienu kādu arestē.
Apa kau tahu setiap hari mereka menangkap temanteman Syekh di bandara?
Domāju par tevi katru dienu.
Aku memikirkanmu tiap hari.
Es biju dzēris katru dienu.
Aku minum selama tiga hari tersebut...
Ne katru dienu izvēlas labāko.
Tidak setiap hari Anda mendapatkan nomor satu pick.
Katru dienu krīt kāds režīms.
Rezim jatuh setiap hari.
Apsoli, ka sazvanisimies katru dienu.
Berjanjilah kita akan bicara setiap hari.
Katru dienu ēd vircotus ēdienus.
Mereka makan makanan pedas setiap harinya.
Viņi katru dienu tā ballējoties.
Katanya mereka pesta seperti ini tiap hari.
Katru dienu izstrādā jaunas zāles.
Obat baru terus dikembangkan setiap hari.
Ā, 365, dienu skaits gadā, dienu skaits starp katru dzimšanas dienu.
Oh, 365, jumlah hari dalam satu tahun, jumlah hari di antara setiap hari ulang tahun.

 

Saistītie meklējumi: Katru Dienu - Katru Otro Dienu - Katru Gadu - Katru ... Protokols - Katru Reizi - Katru Nedēļu - Katru Vakaru - Katru Stundu - Katru Svētdienu - Katru Pirmdienu -