Tulkojums "lietošanas ierobežojumus" igauņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Igauņu

Lietošanas ierobežojumus - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

noskaidrotu ekspluatācijas ierobežojumus personālam, tostarp ģeogrāfiskos ierobežojumus un manevrēšanas ierobežojumus
ette näha ekspluatatsioonipiirangud töötajate jaoks, sealhulgas geograafilised piirangud ja koostepiirangud
attiecīgā gadījumā ierobežojumus un lietošanas nosacījumus, un brīdinājumus, kam jābūt iespiestiem uz etiķetes, atbilstīgi šiem pielikumiem.
vajaduse korral lisade kohased piirangud ja tingimused ning hoiatused, mis tuleb trükkida märgistusele.
Tāpēc es atbalstu tā lietošanas aizliegumu attiecībā uz privātajiem patērētājiem un stingrus ierobežojumus attiecībā uz profesionālo darbību.
Seetõttu toetan diklorometaani kasutamise keeldu tavatarbijate puhul ja rangeid piiranguid professionaalse kasutuse puhul.
Tādā gadījumā atsevišķas tehniskās vienības vai detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātā nosaka visus tās lietošanas ierobežojumus un uzstādīšanas norādījumus.
Sel juhul sätestab eraldi seadmestiku või osa EMÜ tüübikinnitustunnistus kõik selle kasutuspiirangud ja paigaldamise tingimused.
Tas dod privātiem uzņēmumiem pilnvaras ieviest interneta lietošanas ierobežojumus un ir vēl viens Eiropas telekomunikāciju tirgus liberalizācijas piemērs.
See annab eraettevõtetele võimu rakendada Interneti kasutamisele piiranguid ning on veel üks näide Euroopa telekommunikatsioonituru liberaliseerimisest.
) paredzētos ierobežojumus.
) sätestatud piiranguid.
Pārvarot ierobežojumus
Täiesti vastuvõetamatu
ierobežojumus lietošanā,
kasutuspiirangud,
nozvejas ierobežojumus,
püügipiirangud,
Tomēr šis tirgus tagad atklāj ierobežojumus, un nežēlīgus ierobežojumus.
Turg näitab nüüd aga oma piire ja seda päris karmilt.
(3) Šajā direktīvā, nosakot heksahloretāna lietošanas ierobežojumus, ir ņemts vērā pašreizējais zināšanu un tehnikas līmenis attiecībā uz piemērotām alternatīvām metodēm.
(3) Käesoleva direktiiviga heksakloroetaani kasutamise suhtes piirangute seadmisel on arvesse võetud praegust teadmiste ja tehnika seisukorda seoses sobivate alternatiividega.
Licences nosaka lietošanas un izlietošanas ierobežojumus, kuri ir neatņemama produkta un tā piegādes sastāvdaļa un kuri ir obligāti jāievēro saņēmējam.
Lubades on kehtestatud kasutuse ja lõppkasutuse piirangud, mis puudutavad toote kindlat komponenti ja selle tarnimist ning mida vastuvõtja on kohustatud täitma.
Uzlikt savienojumu ierobežojumus
Ühenduse piirangud
Uzlikt savienojumu ierobežojumus
Ühenduste piirangute määramine
Respektēt DRM ierobežojumus
DRM i piirangute arvestamine
Ievērot PAM ierobežojumus
Allutakse PAM i piirangutele
Atcelt ierobežojumus. 129.
Tühista piirnorm. Pane 129 peale.
Klausos. Atcelt ierobežojumus.
Kõik piirangud maas.
Lūdzu, skatiet un uzmanīgi izlasiet lietošanas noteikumus, kas rezervēšanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ietverti šajā mājaslapā saistībā ar katru konkrēto piedāvājumu.
Palun vaadake ja tutvuge kasutustingimustega, tellimuse tingimustega ja piirangutega lisatud Kodulehel seoses konkreetse Pakkumisega.
tā kā šajā direktīvā, nosakot hlorēto šķīdinātāju lietošanas ierobežojumus, ir ņemtas vērā pašreizējās zināšanas un jaunākās metodes, kas saistītas ar drošākām alternatīvām
käesoleva direktiiviga piirangute kehtestamisel klooritud lahustite kasutamise suhtes on arvesse võetud praegust teadmiste ja tehnika olukorda seoses ohutumate alternatiividega
Ņem vērā laika ierobežojumus.
Arvesse võetakse ka tähtajad.
ii) attiecīgus kvantitatīvus ierobežojumus.
ii) kehtivad asjakohased koguselised piirangud.
c) infrastruktūras attīstības ierobežojumus
c) infrastruktuuri edasiarendamise piirangud
b) attiecīgus kvantitatīvus ierobežojumus.
b) asjakohased koguselised piirangud.
uzturēt datubāzes integritātes ierobežojumus
säilitada andmebaasi terviklikkuse piiranguid
Mēs ieviešams konkrētus ierobežojumus.
Me kehtestame teatud piirangud.
Komiteja atbalsta konkurences ierobežojumus.
Komisjon propageerib konkurentsipiiranguid.
Es atbalstu atvieglojumu ierobežojumus.
Tervitan erandite ülemmäära.
Apdrošinātāji papildu apdrošināšanai drīkst noteikt vecuma ierobežojumus vai ierobežojumus personas veselības problēmu dēļ.
Neil on siiski õigus seada piiranguid vähemalt viis aastat kestnud haiguse tõttu. Seda vabatahtlikku kindlustust võivad sõlmida nii töötavad kui ka mittetöötavad inimesed.
(13) Šī regula nedrīkst ietekmēt dažu bīstamu vielu un preparātu (alvorganisko savienojumu) tirdzniecības un lietošanas ierobežojumus, kas noteikti Direktīvā 76 769 EEK 5 .
(13) Käesolev määrus ei tohiks mõjutada direktiiviga 76 769 EMÜ 5 sätestatud teatavate ohtlike ainete ja valmististe (tinaorgaaniliste ühendite) turustamise ja kasutamise piiranguid.
(4) Šajā direktīvā, nosakot zilās krāsvielas tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumus, ir ņemts vērā pašreizējais zināšanu un tehnikas līmenis attiecībā uz piemērotām alternatīvām metodēm.
(4) Käesolevas direktiivis sätestatud piirangute osas sinise värvaine turuleviimiseks ja kasutamiseks võetakse sobivate alternatiivide puhul arvesse olemasolevate teadmiste ja tehnika taset.
Iestata ātruma ierobežojumus individuāliem torrentiem
Kiirusepiirangute seadmine konkreetsetele torrentidele
Tas var ietvert šādus ierobežojumus
See võib sisaldada järgmisi piiranguid
Kopienas noteikumos paredzētus daudzuma ierobežojumus,
ühenduse sätetega kehtestatud koguselisi piiranguid,
Šādi pasākumi ietver ekspluatācijas ierobežojumus.
Selliste meetmete hulka kuuluvad püügipiirangud.
Tagad ir laiks novērst ierobežojumus.
Piirangute kõrvaldamise aeg on kohe nüüd.
pārkāpt likumiskus informācijas izpaušanas ierobežojumus,
raskendada lepinguosalistel või muudel osalistel töö tulemuslikkuse või turvalisuse säilitamist
Noslēgtie BTZ nolīgumi palīdz likvidēt ne tikai kapitāla aprites ierobežojumus, bet arī finanšu pakalpojumu ierobežojumus .
vabakaubanduslepingu sõlmimine muudab võimalikuks piirangute kõrvaldamise mitte ainult kapitali liikumiselt, vaid ka finantsteenustelt .
Polija, Slovēnija un Ungārija nolēma piemērot abpusējus ierobežojumus to ES 15 dalībvalstu pilsoņiem, kas piemēro ierobežojumus.
Poola, Sloveenia ja Ungari otsustasid kohaldada enda kodanike suhtes piiranguid rakendanud EL15 liikmesriikide kodanike suhtes samaväärseid piiranguid.
Mēs nekad nevaram pieņemt patvēruma tiesību ierobežojumus vai mūsu kā brīvu pilsoņu tiesību ierobežojumus šajā programmā.
Me ei saa nõustuda selles programmis seatavate piirangutega varjupaigaõigustele ega piirangutega meie kui vabade kodanike õigustele.
(9) Turklāt WAS RLAN nepieciešams noteikt atbilstošas ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas limitus un lietošanas ierobežojumus, piemēram, ierobežojumus lietošanai telpās, jo īpaši 5150 5350 MHz frekvenču joslā, lai aizsargātu sistēmas Zemes izpētes satelītu dienesta (aktīvs), kosmosa izpētes dienesta (aktīvs) un mobilo satelītu dienesta fīderlīnijās.
(9) Samuti on vaja kindlaks määrata raadio kohtvõrkude (WAS RLAN) ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse piirväärtused ja kasutuspiirangud, näiteks sisetingimustes kasutamise piirangud, eelkõige sagedusalas 5150 5350 MHz, et kaitsta Maa uuringute satelliitside (aktiivne) ja kosmoseuuringute (aktiivne) teenistusi ning mobiilse satelliitside teenistuse fiiderlinke.
Turklāt WAS RLAN nepieciešams noteikt atbilstošas ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas limitus un lietošanas ierobežojumus, piemēram, ierobežojumus lietošanai telpās, jo īpaši 5150 5350 MHz frekvenču joslā, lai aizsargātu sistēmas Zemes izpētes satelītu dienesta (aktīvs), kosmosa izpētes dienesta (aktīvs) un mobilo satelītu dienesta fīderlīnijās.
Samuti on vaja kindlaks määrata raadio kohtvõrkude (WAS RLAN) ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse piirväärtused ja kasutuspiirangud, näiteks sisetingimustes kasutamise piirangud, eelkõige sagedusalas 5150 5350 MHz, et kaitsta Maa uuringute satelliitside (aktiivne) ja kosmoseuuringute (aktiivne) teenistusi ning mobiilse satelliitside teenistuse fiiderlinke.
Konkrēta no naftas produktiem iegūta šķidrā kurināmā sadedzināšanas radītā sēra dioksīda emisiju samazinājumu panāk, šim kurināmajam nosakot sēra satura ierobežojumus kā to lietošanas nosacījumu dalībvalstu teritorijā.
Teatavate toornaftast saadud vedelkütuste põletamisel tekkivate vääveldioksiidiheitmete vähendamine saavutatakse siis, kui kõnealuste kütuste kasutamise tingimuseks liikmesriikide territooriumil kehtestatakse nende väävlisisalduse piirmäärad.
ECB nepiemēro nekādus ierobežojumus sertifikātu pārvedamībai .
EKP ei kehtesta piiranguid ser tifikaatide võõrandatavusele .
ECB nepiemēro nekādus ierobežojumus sertifikātu pārvedamībai .
EKP ei kehtesta piiranguid sertifikaatide võõrandatavusele .

 

Saistītie meklējumi: Noteikt Ierobežojumus - Apstāšanās Ierobežojumus - Lietošanas - Pēc Lietošanas - Lietošanas Nosacījumi - Lietošanas Pamācība - Lietošanas Tiesības - Lietderīgās Lietošanas Laiks - Lietošanas Instrukcijas - Lietošanas Instrukcijā -