Tulkojums "augu izvēršana" igauņu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Igauņu

Augu - tulkojums : Augu - tulkojums : Izvēršana - tulkojums : Augu - tulkojums : Izvēršana - tulkojums : Augu - tulkojums : Augu izvēršana - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

13617192227ERTMS izvēršana
13617192227ERTMSi rakendamine
Izplatīšanas tīkla izvēršana
Turustusvõrgu loomine
Jaunu bāzes variantu izvēršana
Uute arendusaluste kasutuselevõtt
ATM sistēmu un kapacitātes izvēršana,
standardite rakendamise ühtlustamine
RIMS staciju izstrāde un izvēršana
Liit abistab ASECNAt SBAS ASECNA süsteemi juhtimiskeskuste arendamisel ja kasutuselevõtmisel, eelkõige seoses seadmete, käitamiskorra, käitajate kvalifikatsiooni ja maapealse infrastruktuuri tegevusüksuste valideerimisega, sealhulgas ohutusnõuete kehtestamise ja kontrollimisega.
Kontroles centru izstrāde un izvēršana
Samuti abistab ta ASECNAt SBAS ASECNA süsteemi kasutamiseks vajalike PRN koodide saamise toimingutes, sest nende koodide puudumise korral ei ole seda süsteemi võimalik kasutada.
sadarbības izvēršana ar starptautiskām iestādēm.
koostöö rahvusvaheliste institutsioonidega.
Eiropas Satelītnavigācijas programmas izvēršana un darbība (
Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) (
kompetento ierēdņu tīklu izvēršana konkrētās nozarēs
pädevate ametnike valdkonnaspetsiifiliste võrgustike arendamine
c) kompetento ierēdņu tīklu izvēršana konkrētās nozarēs
c) pädevate ametnike valdkonnaspetsiifiliste võrgustike arendamine
NLES staciju un retranslatoru izstrāde un izvēršana
Liit abistab ASECNAt viimase taotlusel järgmistes toimingutes
Lisabonas stratēģijas atkārtota izvēršana laika posmā pēc 2010. gada
Uuendatud Lissaboni strateegia pärast 2010. aastat
Eiropas Satelītnavigācijas programmas izvēršana un darbība (EGNOS un Galileo) (debates)
Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Gallileo) (arutelu)
Tādēļ pašreizējā laika posmā līdz 2010. gadam jāsagatavo tās atkārtota izvēršana.
Just käesoleval, 2010. aastani kestval perioodil tuleb koostada uuendatud Lissaboni strateegia.
Nedomāju, ka atsevišķa teikuma no intervijas izvēršana, spēj mainīt šo faktu.
Ma ei arva, et ühe lause ekstrapoleerimine intervjuust võiks muuta neid fakte.
Svarīga ir sistēmas stabilitāte, lai faktiskā ieviešana un izvēršana būtu reāla.
Realistliku rakendamise ja kasutuselevõtmise seisukohalt on ülioluline süsteemi stabiilsus.
Turklāt pārāk sadrumstalota sistēmas izvēršana Eiropas dzelzceļu tīklā sadārdzinātu galvenās izmaksas un pieskaitāmās darbības izmaksas.
Lisaks sellele põhjustaks liiga ebaühtlane kasutuselevõtt üleeuroopalises raudteevõrgus suuri kulusid ja kasutusega seotud üldkulusid.
Pie tam pārāk sadrumstalota izvēršana Eiropas dzelzceļu sistēmā radītu lielas izmaksas un pieskaitāmos darbības izdevumus.
Lisaks sellele tekitaks liiga ebaühtlane kasutuselevõtt üleeuroopalises raudteevõrgustikus suuri kulusid ja tegevusega seotud üldkulusid.
Attiecību izvēršana starp Eiropas Savienību un Latīņameriku varētu būt šo pasaulē divu lielāko reģionu sadarbības pamats.
Euroopa Liidu ja Ladina Ameerika vahelised suhted võivad olla koostöö võtmeks kahe suure maailma piirkonna vahel.
Ir viens nozīmīgs piemērs Komisijas veiktajai darbībai, proti, masveida kampaņas izvēršana par Pamattiesību hartas sociālo dimensiju.
Komisjoni tegevuses on üks tähtis viide, nimelt rohujuuretasandil kampaania korraldamine, mis puudutab põhiõiguste harta sotsiaalset mõõdet.
Augu izcelsmes (augu eļļa).
Õli (taimeõli)
Augu izcelsmes (augu eļļa)
Õli (taimeõli)
augu vai augu daļu maisījumi, arī maisījumā ar augu ekstraktiem, augu buljona izstrādājumiem
Taimede või taimeosade segud, taimeekstraktidega segatud või segamata, taimepuljongite valmistamiseks
No 2008. gada 31. janvāra līdz 1. februārim EESK konference Energotehnoloģiju izvēršana labākai pie prasījuma vadībai un efektivitātei .
31. jaanuar 1. veebruar 2008, EMSK konverents Energiatehnoloogia kasutuselevõtt nõudluse reguleerimiseks ja tõhususe suurendamiseks
augu vai augu produktu izcelsmi,
taimede või taimsete saaduste päritolu,
Izstrādāt Komisijas priekšlikumu par tematu Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai atkārtota izvēršana (2010 2015) , vēlreiz izvirzot prioritārās rīcības jomas,
Koostada komisjoni ettepanek ELi majanduskasvu ja tööhõive uuendatud strateegia (2010 2015) kohta, uuendades praeguseid prioriteetseid valdkondi, lisades välismõõtme, rõhutades vajadust tulevikku suunatud Lissaboni tegevuskava järele tegeliku majandus
Kompetences jomas ir 1) atvērto infrastruktūru integrācija un izvēršana, 2) informācijas sistēmu drošība un 3) piedāvāto sistēmu datorizēta pārvaldīšana.
Pädevusalad on järgmised 1) avatud infrastruktuuride integratsioon ja väljaarendamine, 2) infosüsteemide turvamine ja 3) hajutatud süsteemide info genereerimine.
Šīm sistēmām ir vajadzīga aktīva, nevis pasīva izvēršanas stratēģija, lai izvairītos no sistēmas iespējamās novecošanas, pirms ir pabeigta sistēmas izvēršana.
Sellisel kujul eeldavad nimetatud sihtsüsteemid pigem ennetavat kui parandavat kasutuselevõtustrateegiat, et saaks vältida süsteemi võimalikku vananemist enne selle täielikku kasutuselevõttu.
Reģionu attīstības potenciāla izvēršana un plaša pētījumu un tehnoloģiskās attīstības rezultātu izplatīšana palīdz novērst tehnoloģisko plaisu un sekmē Eiropas konkurētspēju.
Piirkondade arengupotentsiaali vabastamine ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse tulemuste levitamine aitab kaasa tehnoloogilise lõhe vähendamisele ja Euroopa konkurentsivõime tugevdamisele.
Augu
Taimsed
4.2. augiem, augu daļām vai augu produktiem.
4.2. taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele.
b) augiem, augu daļām vai augu produktiem
b) taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele.
mikroorganismi, augi, augu daļas, augu izdalījumi, ekstrakti
mikroorganismid, taimed, taimeosad, eritised, ekstraktid
mikroorganismi, augi, augu daļas, augu izdalījumi, ekstrakti
mikroorganismid, taimed, taimeosad, eritised ja ekstraktid,
Saskaņā ar rīcības plānu ZGIS ĢIS bija pieejama 2008. gada 31. decembrī un tās izvēršana notika pirms 2009. pieprasījumu gada sākuma.
LPIS GIS muutus vastavalt tegevuskavale kättesaadavaks 31.12.2008 ning vastav juurutustöö tehti enne 2009. nõudepe rioodi.
Šo tendenci var skaidrot ar tādiem faktoriem kā problemātisko heroīna lietotāju skaita palielināšanās, ārstniecības nodrošinājuma izvēršana vai ziņojumu datu pilnīguma uzlabošana.
Seda suundumust seletavate tegurite hulgas võib olla probleemsete heroiinitarbijate arvu suurenemine, ravivõimaluste avardumine või parem aruandlus.
Katlu sagatavju virpošana, urbšana, izvēršana, vītņošana, atskarpju noņemšana un smilšstrūklošana, ja izmantoto kalto sagatavju vērtība nepārsniedz 35  no izstrādājuma ražotāja cenas
Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)
4.2. uz augiem, augu daļām vai augu produktiem.
4.2. taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele.
Augu aplis ļaunprātīgu izmantošanu, augu aplis abstinences sindromu.
Viljaringi kuritarvitamine, viljaringi ärajätusündroomi.
Kaltu sagatavju virpošana, urbšana, izvēršana, vītņošana, atskarpju noņemšana un smilšstrūklošana ar noteikumu, ka kalto sagatavju vērtība nepārsniedz 35 no izstrādājuma ražotāja cenas
Selliste sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugameetodil puhastamine, mille väärtus ei ületa 35 toote tehasehinnast
Augu valsts
Taimkate
Augu produkti
Taimsed saadused
AUGU PRODUKTI
TAIMESAADUSED
Augu veselība
Toiduohutus
Augu veselība
Taimetervis

 

Saistītie meklējumi: Izvēršana - Augu Eļļa - Augu Inženierijas - Augu Ekstrakti - Augu Augšanas - Augu Aizsardzības - Augu Tauki - Augu Audzēšana - ārstniecības Augu - Augu Dzīvības -