Tulkojums "noteikumi noteikts" horvātu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Horvātijas

Noteikts - tulkojums : Noteikts - tulkojums : Noteikts - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikts - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikts - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums :

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Noteikumi ir noteikumi.
Ali pravilo je pravilo. Inače neću moći poništiti čaroliju!
Noteikumi ir noteikumi.
Pravila su pravila.
Jā, noteikumi ir noteikumi.
Da,pravila su pravila.
Noteikts.
Oblikovano.
Regulas (EK) Nr. 1333 2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas noteikumi.
1333 2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima, a posebno njezin članak 10. stavak 3.,
Regulas (EK) Nr. 1333 2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas noteikumi.
budući da
VISPĀRĒJI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
razmjenom mišljenja o antiterorističkim sredstvima i metodama, uključujući tehnička područja i osposobljavanje te razmjenom iskustava vezanih uz sprečavanje terorizma.
DAŽĀDI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Vlasnici sustava dužni su treće izvođače obvezati na hitno obavještavanje Komisije o svim incidentima u području sigurnosti informatičkih tehnologija koji zahvaćaju eksternalizirane CIS ove Komisije.
Noteikumi
Pravila
Noteikumi
Pravilo
Noteikumi
Pravila
Noteikumi?
Da. Ti ljudi vas ne plaćaju...
Noteikumi
Pravila.
Noteikumi?
Uvjeti?
Noteikumi.
Zbog pravila.
Noteikumi
Pesticidi, biocidi i topički antiseptici
Tik noteikts. Varbūt nedaudz par daudz noteikts.
Možda čak i malo previše jasan.
Konkurences noteikumi un citi ekonomikas noteikumi
Direktiva 2014 90 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96 98 EZ (SL EU L 257, 28.8.2014., str.
Platums noteikts
Specifikacija
Noteikts augstums
(dopušteno odstupanje)
Amatā iecelšanas noteikumi, darba samaksas noteikumi un citi Komisijas noteikti finanšu noteikumi.
Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3.
GROZĪJUMI, ATCELŠANA, PĀREJAS NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
U slučaju kada država članica imenuje više nadležnih tijela za provjeru usklađenosti s pravilima kojima se uređuje sektor vina, ona navodi njihovu posebnu odgovornost i koordinira njihov rad.
Keša noteikumi
Pravila pohranjivanja
Noklusējuma noteikumi
Uobičajena pravila
Lapas noteikumi
Lokacijsko pravilo
Tradicionālie noteikumi
Tradicionalna pravila
KGoldrunner noteikumi
KGoldrunner pravila
Pieejamie noteikumi
Dostupna pravila
filtru noteikumi
Filter pravila
Esošie noteikumi
Postojeća pravila
Noteikumi skaidri.
Pravila su jasna.
Jāievēro noteikumi.
Morate postovati pravila.
Pandoras noteikumi.
Pandorina pravila.
Mājas noteikumi.
Kućna pravila.
Labi noteikumi.
Pravilo.
Tenera noteikumi.
Tannerovi uvjeti.
Divi noteikumi.
Dva uvjetima.
Noteikumi mainījušies.
Pravila se mijenjaju.
Pārkāpti noteikumi?
Kršim li time pravila?
Noteikumi paliek.
Pravila ostaju.
Vispārēji noteikumi
Opće odredbe
Citi noteikumi
Ostale odredbe
Īstenošanas noteikumi
Provedbeni aranžmani
Vispārīgi noteikumi
Opće odredbe
Kopējie noteikumi
Članak 52.

 

Saistītie meklējumi: Noteikts - Līgumā Noteikts Pienākums - Tiek Noteikts - Ja Vien Nav Noteikts Citādi - Likumu Noteikts Pienākums - Noteikumi - Noteikumi Un Nosacījumi - Samaksas Noteikumi - Vispārīgie Noteikumi - Noteikumi Biznesu -