Tulkojums "noteikumi" horvātu valodā:


  Vārdnīca Latvijas-Horvātijas

Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums : Noteikumi - tulkojums :
Atslēgvārdi : Pravila Uvjeti Pravilo Igra Postoje

Ads

  Piemēri (Ārējie avoti, kas nav pārskatīta)

Noteikumi ir noteikumi.
Ali pravilo je pravilo. Inače neću moći poništiti čaroliju!
Noteikumi ir noteikumi.
Pravila su pravila.
Jā, noteikumi ir noteikumi.
Da,pravila su pravila.
VISPĀRĒJI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
razmjenom mišljenja o antiterorističkim sredstvima i metodama, uključujući tehnička područja i osposobljavanje te razmjenom iskustava vezanih uz sprečavanje terorizma.
DAŽĀDI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Vlasnici sustava dužni su treće izvođače obvezati na hitno obavještavanje Komisije o svim incidentima u području sigurnosti informatičkih tehnologija koji zahvaćaju eksternalizirane CIS ove Komisije.
Noteikumi
Pravila
Noteikumi
Pravilo
Noteikumi
Pravila
Noteikumi?
Da. Ti ljudi vas ne plaćaju...
Noteikumi
Pravila.
Noteikumi?
Uvjeti?
Noteikumi.
Zbog pravila.
Noteikumi
Pesticidi, biocidi i topički antiseptici
Konkurences noteikumi un citi ekonomikas noteikumi
Direktiva 2014 90 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96 98 EZ (SL EU L 257, 28.8.2014., str.
Amatā iecelšanas noteikumi, darba samaksas noteikumi un citi Komisijas noteikti finanšu noteikumi.
Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3.
GROZĪJUMI, ATCELŠANA, PĀREJAS NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI
U slučaju kada država članica imenuje više nadležnih tijela za provjeru usklađenosti s pravilima kojima se uređuje sektor vina, ona navodi njihovu posebnu odgovornost i koordinira njihov rad.
Keša noteikumi
Pravila pohranjivanja
Noklusējuma noteikumi
Uobičajena pravila
Lapas noteikumi
Lokacijsko pravilo
Tradicionālie noteikumi
Tradicionalna pravila
KGoldrunner noteikumi
KGoldrunner pravila
Pieejamie noteikumi
Dostupna pravila
filtru noteikumi
Filter pravila
Esošie noteikumi
Postojeća pravila
Noteikumi skaidri.
Pravila su jasna.
Jāievēro noteikumi.
Morate postovati pravila.
Pandoras noteikumi.
Pandorina pravila.
Mājas noteikumi.
Kućna pravila.
Labi noteikumi.
Pravilo.
Tenera noteikumi.
Tannerovi uvjeti.
Divi noteikumi.
Dva uvjetima.
Noteikumi mainījušies.
Pravila se mijenjaju.
Pārkāpti noteikumi?
Kršim li time pravila?
Noteikumi paliek.
Pravila ostaju.
Vispārēji noteikumi
Opće odredbe
Citi noteikumi
Ostale odredbe
Īstenošanas noteikumi
Provedbeni aranžmani
Vispārīgi noteikumi
Opće odredbe
Kopējie noteikumi
Članak 52.
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
Sud ili nadležno tijelo države koju obvezuje ova Konvencija u kojoj je potvrđena nagodba izdaje potvrdu na zahtjev bilo koje zainteresirane stranke, koristeći pri tome standardni obrazac iz Priloga V. ovoj Konvenciji.
PĀREJAS NOTEIKUMI
U svrhe ove Konvencije izraz sud uključuje sva tijela za koja država koju obvezuje ova Konvencija odluči da su nadležna za pitanja koja ulaze u područje primjene ove Konvencije.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
ako imovina predstavlja osiguranje dugovanja koje je predmet tužbe.
Papildu noteikumi
Članak XV.
Papildu noteikumi
Svaka stranka imenuje jednog arbitra, a dva arbitra imenovana na taj način odabiru trećega, koji nije državljanin niti jedne stranke i koji je predsjedavajući.
Izcelsmes noteikumi
IZMJENE TEKSTA SPORAZUMA, UKLJUČUJUĆI NJEGOVE PRILOGE I PROTOKOLE

 

Saistītie meklējumi: Noteikumi - Noteikumi Un Nosacījumi - Samaksas Noteikumi - Vispārīgie Noteikumi - Noteikumi Biznesu - Drošības Noteikumi - Piegādes Noteikumi - Līguma Noteikumi - Tehniskie Noteikumi - Māja Noteikumi -